Verslavingsfonds

Wetgeving Gokverslavingsfonds is bruikbaar model voor Tabaksverslavingsfonds

donderdag 21 februari 2019

Het wetsvoorstel dat deze week aangenomen werd in de Eerste Kamer, waarmee aanbieders van kansspelen verplicht worden gesteld om geld te storten in een verslavingsfonds, is een goed voorbeeld voor wat er rond tabaksverslaving nodig is: de tabaksindustrie een bijdrage laten leveren aan het tegengaan van rookverslaving, vanuit de gedachte ‘de vervuiler betaalt’.

lees meer...

Financiering tabakspreventie is ondermaats

vrijdag 05 oktober 2018

OPINIE

Het totale bedrag dat op de Rijksbegroting 2018 is uitgetrokken voor preventie in het algemeen en voor tabakspreventie in het bijzonder is ontoereikend voor een serieuze aanpak van de tabaksepidemie.

lees meer...

Tabaksverslavingsfonds kan financiële basis leggen voor Nationaal Preventieakkoord

dinsdag 10 juli 2018

Uit een Tabaksverslavingsfonds in het kader van de Rookvrije Generatie kunnen landelijke preventiecampagnes tegen roken en hulp bij stoppen met roken worden betaald.

lees meer...

Algemeen Dagblad: “Sigarettenfabrikant moet dokken voor hulp aan verslaafde”

zaterdag 14 oktober 2017

Vandaag maakt het Algemeen Dagblad (AD) het voorstel bekend om een ‘Verslavingsfonds roken’ op te richten.

lees meer...

Onderzoek: tabaksindustrie moet meebetalen aan gevolgen roken

zaterdag 14 oktober 2017

Een grote meerderheid van de Nederlanders vindt dat de tabaksindustrie een deel van haar omzet wettelijk verplicht in een Verslavingsfonds zou moeten storten, waarmee de kosten voor preventie en ontmoedigingsprogramma’s gedekt kunnen worden. 

lees meer...