line

Over deze website: De tabakslobby ontrafeld

Over deze website

vrijdag 15 februari 2013

TabakNee – over de tabaksindustrie & haar kompanen is een onderzoeksjournalistieke website over de activiteiten en de machtige lobby van de tabaksindustrie in Nederland. Zij is geboren uit verontwaardiging over wat de tabaksindustrie aanricht onder de Nederlandse bevolking. De overheid en politiek doen veel te weinig om de bevolking te beschermen tegen de tabaksindustrie. TabakNee zet de feiten op een rij. De website is een uitgave van Stichting Rookpreventie Jeugd.

Elk jaar sterven zo’n 20.000 mensen in Nederland aan gevolgen van het roken, zo blijkt uit het Nationaal Kompas Volksgezondheid. Iedere dag beginnen in Nederland 100 kinderen jonger dan 18 jaar, met dagelijks roken (Bron: Trimbos-instituut).

De tabaksindustrie is een legale maar buitengewoon onethische bedrijfstak die ten koste van de gezondheid van de burgers de zakken van haar aandeelhouders spekt. TabakNee maakt de lobby van deze industrie openbaar, die erop is gericht het tabaksontmoedigingsbeleid van de overheid zoveel mogelijk te frustreren.

Zo wil TabakNee helpen tabak uit onze samenleving te bannen. Bovendien wil TabakNee de schuld en schaamte die een ziek geworden roker voelt, verplaatsen naar de tabaksindustrie en haar lobbyisten. Dáár horen die schuld en schaamte thuis.

Wilt u ons steunen?

De Stichting Rookpreventie Jeugd heeft een speciale rekening geopend voor deze website. Het rekeningnummer is NL13 ABNA 0406 5598 21 ten name van Stichting Rookpreventie Jeugd in Amsterdam. Geld dat hierop wordt gestort, is bestemd voor de website TabakNee. U kunt uw bijdrage direct overmaken via geef.nl. Stichting Rookpreventie Jeugd heeft een ANBI-erkenning. Elke bijdrage, groot of klein, is zeer welkom. Bij voorbaat onze dank! 

Wat u niet op deze website leest

Dit is geen website over de gevolgen van roken, over wat de verslaving inhoudt en over de maatregelen die nodig zijn ter preventie. Wie hierover informatie wil kan terecht op de website van het Trimbos-instituut.

Stichting Rookpreventie Jeugd

TabakNee wordt mogelijk gemaakt door de Stichting Rookpreventie Jeugd. Rookpreventie Jeugd bestaat uit een groep vrijwilligers die de handen uit de mouwen steekt om te voorkomen dat jongeren gaan roken. Onder het motto: 'Roken doodt, overheid doe wat!' hebben zij hun krachten gebundeld in deze stichting.  

Webredactie

De redactie van TabakNee bestaat uit Bas van Lier (hoofdredacteur) en de onderzoeksjournalisten Ivo van Woerden, Shane Bergvik, Jeroen Kleijne en Tjitske Lingsma. De webredactie is onafhankelijk en werkt volgens een redactiestatuut. De website is ontworpen door Wiebe de Wolf, het logo door Nathalie Soetens. De eindredactie is in handen van Ariëla Legman.

De oprichter van deze website em. prof. dr. Frits van Dam (1940-2021, psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam, oud-medewerker Antoni van Leeuwenhoek) is een blijvende gids bij al onze activiteiten. 

Disclaimer

De webredactie heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De eigenaar (Stichting Rookpreventie Jeugd) en de webredactie zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Indien u teksten wilt overnemen, bent u verplicht de bron (website TabakNee) te vermelden. Zo niet, dan maakt u inbreuk op intellectuele rechten.
Het bovenstaande is van toepassing op elke pagina die u op deze website bekijkt. Door de pagina's te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.