line

Rookpreventie Jeugd

vrijdag 21 februari 2014

(Laatste update: 23 mei 2024)

Wij zijn een groep mensen die de handen uit de mouwen steekt om te voorkómen dat jongeren gaan roken. Onder het motto: ‘Roken doodt, overheid doe wat!’ hebben we onze krachten gebundeld in Rookpreventie Jeugd.

Onze droom

Wij willen van roken geschiedenis maken. Dat lukt natuurlijk niet in één klap. Onze inspanningen moeten ertoe leiden dat het aantal tabaksdoden over twintig jaar tot de helft is teruggebracht. En dat het aantal nieuwe patiënten met longkanker en COPD met 80 procent is gedaald. Nog concreter: in 2016 is het aantal rokers in Nederland gelijk aan dat in voorbeeldland Australië in 2011.

Wat doen wij?

Wij voeren allerlei campagnes om onze droom te verwezenlijken. De meeste rokers beginnen in hun puberteit en zijn de rest van hun leven verslaafd. Zij gaan gemiddeld veel eerder dood dan hun niet-rokende leeftijdgenoten. Stichting Rookpreventie Jeugd wil het probleem bij de bron aanpakken en voorkomen dat jongeren gaan roken. Onze campagnes mikken vooral op de overheid die maatregelen moet nemen om paal en perk te stellen aan het tabaksgebruik.

Wetenschappelijk bewijs

Er is wetenschappelijk bewijs dat vooral overheidsmaatregelen om het roken te ontmoedigen het meest effectief zijn.
De belangrijkste maatregelen zijn:

 • Tabaksproducten moeten veel duurder worden.
 • Het aantal verkooppunten moet worden teruggebracht.
 • Tabaksproducten moeten zoveel mogelijk onzichtbaar worden door deze niet meer openlijk in winkels uit te stallen. Dus alle vormen van reclame moeten worden verboden.
 • Sigarettenverpakkingen moeten er minder aantrekkelijk uit gaan zien (plain packaging).
 • Alle scholen rookvrij.
 • En last but not least: in publieke ruimtes moet het rookverbod worden uitgebreid en gehandhaafd, en de horeca moet weer volledig rookvrij.
 • Om het roken substantieel terug te dringen zijn, kortom, overheidsmaatregelen essentieel en is het nodig dat de politiek in actie komt met een effectief tabaksontmoedigingsbeleid. Onze overheid zou het wetgevingsbeleid van die landen moeten volgen waar het overheidsbeleid effectief is gebleken, zoals Australië, Finland, Canada en Nieuw-Zeeland. Klik hier voor enkele voorbeelden in het buitenland. Elke dag zetten wij ons in om dat beleid ook in Nederland voor elkaar te krijgen.

Statuten

De statuten van de Stichting Rookpreventie Jeugd zijn vastgesteld bij de oprichting van de stichting op 31 maart 2009. 

Het bestuur

Voorzitter: Wanda de Kanter, longarts, verbonden aan Antoni van Leeuwenhoek, auteur Nederland stopt! Met roken
Secretaris/penningmeester: drs. R. Giebels, econometrist, oud-adviseur financiële zaken en risicomanagement Gemeente Amsterdam

Bestuursleden:

Prof. dr. René Bernards, moleculair bioloog, Universiteit Utrecht, Antoni van Leeuwenhoek, lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Drs. Barbara van den Broeke, psycholoog/psychotherapeut Kinderen en Jeugd
Pauline Dekker, longarts Rode Kruis Ziekenhuis, auteur Nederland stopt! Met roken
Prof. dr. Lukas Stalpers, hoogleraar radiotherapie, Amsterdam UMC
Prof. drs. Jacques Wallage, honorair hoogleraar transities in het openbaar bestuur, Rijksuniversiteit Groningen
Mr. Rob IJsendijk, bestuursrechtjurist

In onze herinnering is de oprichter van deze website em. prof. dr. Frits van Dam (1940-2021, psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam, oud-medewerker Antoni van Leeuwenhoek) een blijvende gids bij al onze activiteiten. 

Over Wanda de Kanter en Pauline Dekker

Wanda en paulineWanda de Kanter en Pauline Dekker schreven het boek Nederland stopt! met roken. Vanwege hun inzet voor een rookvrij Nederland en hun bijzondere aanpak van tabaksverslaving, werden zij door KWF Kankerbestrijding onderscheiden met de Professor Muntendamprijs. Eerder ontvingen Dekker en De Kanter de Europese Smoke Free Award. 

In ons Comité van Aanbeveling zitten:

  • Drs. Rob L.V.M. Barnasconi, tandarts; oud-voorzitter KNMT; Partner VvAA
  • Dr. Renee Bittoun, adjunct associate professor Medicijnen, hoofd Smoking Cessation Institute, University of Sydney
  • Em. prof. dr. Piet Borst, voormalig Wetenschappelijk Directeur Nederlands Kanker Instituut
  • Prof. dr. Paul Brand, kinderlongarts Isala Klinieken Zwolle
  • Em. prof. dr. J.W.W. Coebergh, sociaal­geneeskundige en epidemioloog
  • Gert van Dijk, medisch ethicus KNMG
  • Ireen van Ditshuyzen, documentairemaakster
  • Prof. dr. Marjolein Drent, longarts ILD center of excellence, St Antonius Ziekenhuis
  • Mr. Benedicte Ficq, strafrechtadvocaat
  • Bas van Goor, oud-volleyballer, directeur Bas van Goor Foundation
  • Pauline Haasbroek, rookstopcoach Rode Kruis Ziekenhuis
  • Dr. Miriam de Kleijn, huisarts­epidemioloog, Trimbos: voorzitter Partnership stoppen met roken
  • Em. prof. dr. Caro Koning, radiotherapeut
  • Prof. dr. Willem J.M. Levelt, oud-­president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
  • Prof. dr. Angela Maas, hoogleraar cadiologie voor vrouwen, UMC St Radboud Nijmegen
  • Em. prof. dr. Johan Mackenbach, hoogleraar en hoofd van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC Rotterdam
  • Em. prof. dr. Bob Pinedo, oncoloog, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Em. prof. dr. Dirkje Postma, hoogleraar Longgeneeskunde, Rijksuniversiteit Groningen
  • Prof. dr. Robert N. Proctor, hoogleraar Wetenschapsgeschiedenis, University of Stanford
  • Prof. Robert West, gezondheidspsycholoog, directeur Tobacco Studies, University College London
  • Dr. Nout Wellink, oud-president van De Nederlandsche Bank
  • Prof. dr. Michiel Westenberg, ontwikkelingspsycholoog, Universiteit Leiden
  • Prof. dr. Rudi Westendorp, professor of medicine, department of Public Health Kopenhagen
  • Prof. dr. Reinout Wiers, ontwikkelingspsychopatholoog, Universiteit van Amsterdam
  • Dr. Jeffrey Wigand, klokkenluider tabaksindustrie, oprichter Smoke-Free Kids Inc.