De tabakslobby in Nederland

“Het is natuurlijk rotzooi, dat ben ik helemaal met u eens.”

Mark Rutte over sigaretten, september 2013 bij Pauw&Witteman

De afgelopen zes jaar hebben journalisten van de website TabakNee zich verdiept in de sigarettenlobby. Hoe steekt deze in elkaar en welke strategie hanteren die lobbyisten? Dat leest u in dit dossier.

(Dit dossier vervangt het vorige: ‘Tabakslobby voor dummies’)

1: Over de tabaksepidemie

dinsdag 05 maart 2019

TabakNee is in het leven geroepen uit verontwaardiging over wat de tabaksindustrie onder de Nederlandse bevolking aanricht. Vrijwel elke roker krijgt te maken met ernstige ziektes en jaarlijks overlijden in Nederland zo’n 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Een overzicht van de ravage die de tabaksepidemie veroorzaakt.

lees meer...

2: De tabaksindustrie en haar kompanen

donderdag 07 maart 2019

Welke tabaksbedrijven zijn actief in Nederland? En wie zijn de woordvoerders? Dat ze invloedrijke vrienden hebben blijkt uit de Volkskrant Top 200 van invloedrijkste Nederlanders 2018, waar menig tabaksvriend op prijkt.

lees meer...

3: De sluipwegen van Big Tobacco

maandag 11 maart 2019

Sinds 2002 mag de tabaksindustrie haar producten niet meer aanprijzen in Nederland en werft zij kinderen en jongeren via allerlei slinkse wegen. TabakNee zocht uit hoe.

lees meer...

4: Lobby in de politiek en bij de overheid

woensdag 13 maart 2019

De overheid profiteert van nicotineverslaafden door jaarlijks 2,5 miljard euro accijns te innen, maar moet tegelijkertijd de volksgezondheid bevorderen. Dat levert een nogal gespleten houding op en biedt uitgekiende lobbykansen voor de tabaksindustrie.

lees meer...

5: VNO-NCW: de vijfde colonne van de tabaksindustrie

maandag 18 maart 2019

Laat een andere partij voor je lobbyen, is het devies van de tabaksindustrie. Met stip bovenaan staat VNO-NCW. Deze machtige werkgeversorganisatie springt altijd in de bres voor de tabaksbranche.

lees meer...

6: De kleine winkelier als schaamlap van de tabaksindustrie

woensdag 20 maart 2019

Kleinere winkels die tabak verkopen worden vertegenwoordigd door NSO, de brancheorganisatie van de tabaksdetailhandel. Het blijkt dat die vereniging vooral opkomt voor de belangen van supermarkten en de tabaksindustrie. “Het NSO-bestuur is gecorrumpeerd.”

lees meer...