line
tabakasafdeling fda overbelast-1

Overbelaste tabaksafdeling FDA laat steken vallen

Kort buitenlands nieuws

vrijdag 23 december 2022

De tabaksafdeling van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) is overbelast en reactief. Dat heeft een door de FDA geïnitieerde audit opgeleverd. Verder in Kort buitenlands nieuws: Tabakslobby slaat slag in Pakistan met alternatieve tabaksproducten / Het aantal Franse rokers is gestegen / In Lima (Peru) staat een kwart miljoen kinderen bloot aan tabaksreclame / Kindarbeiders op tabaksplantages in Malawi gaan niet naar school. 

Door de webredactie

Volgens het panel van de Reagan-Udall Foundation dat op verzoek van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) een audit van de tabaksafdeling maakte, kan die afdeling de overdaad aan werk niet aan. Daardoor zijn er allerlei e-sigaretten op de markt gekomen die aantrekkelijk zijn voor jonge mensen. De FDA is belast met de handhaving van de tabakswetgeving en moet normaal gesproken toestemming geven aan tabaksfabrikanten om nieuwe producten op de markt te brengen. Maar door een tekort aan personeel kan de tabaksafdeling niet naar behoren functioneren. Onderdeel van het probleem is dat de tabaksafdeling zich voortdurend in de rechtbank moet verdedigen tegen claims van de tabaksindustrie. Het auditpanel vindt dat er meer werknemers nodig zijn om tot betere resultaten te kunnen komen.
Lees meer bij US News

Tabakslobby slaat slag in Pakistan met alternatieve tabaksproducten

Pakistan gaat alternatieve tabaksproducten zoals verhitte tabak toelaten tot de markt. Het ministerie van Volksgezondheid stelt dat de alternatieve tabaksproducten minder schadelijk zijn dan traditionele tabaksproducten en dat ze daarom een goed alternatief voor rokers zijn. Het ministerie stelt zelfs dat ze 95 procent minder schadelijk zijn, een cijfer dat door de tabakslobby de wereld in geholpen is en dat achterhaald, misleidend en onjuist is gebleken. De tabakslobby heeft al lang een stevige vinger in de pap bij de Pakistaanse overheid. Zodra er sprake is van accijnsverhogingen, probeert de industrie die tegen te houden.

Eerder deze maand zei een medewerker van het ministerie van Volksgezondheid dat Pakistan als testmarkt wordt gebruikt voor tabaksproducten en waarschuwde voor de effecten daarvan. Desondanks is de weg toch vrijgemaakt voor de alternatieve producten van de industrie, terwijl zowel e-sigaretten als verhitte tabak schadelijk zijn voor de gezondheid.

Roken kost de Pakistaanse samenleving ieder jaar een miljard euro. Alleen door streng tegen de tabaksindustrie op te treden en door antirookmaatregelen in te voeren, kan dat bedrag naar beneden.
Lees meer bij Pakistan Today

Het aantal Franse rokers is gestegen

Het percentage Fransen tussen de 18 en 75 jaar dat in 2021 rookte is 31,9 procent. Dat is een stijging van 1,5 procent ten opzichte van 2019, zo blijkt uit onderzoek van Public Health France. Er is vooral een toename onder vrouwen en laagopgeleiden geconstateerd. Volgens het onderzoeksinstituut ligt er een verklaring voor de stijging in de coronacrisis waardoor meer mensen zichzelf hebben ‘getroost’ met het opsteken van een rokertje. Om ervoor te zorgen dat het aantal rokers weer afneemt, begint de overheid in 2023 een nieuwe antirookmediacampagne. Ook blijven er andere antirookmaatregelen genomen worden. Zo maakte het Franse skiresort Les Gets bekend dat er niet meer gerookt mag worden op de pistes. Daarmee is dit het eerste Europese skiresort dat zo’n maatregel invoert.
Lees meer bij Vie Publique

In Lima staat kwart miljoen kinderen bloot aan tabaksreclame

Bijna een kwart miljoen Peruaanse kinderen staat dagelijks bloot aan tabaksreclame die in winkels nabij scholen in de hoofdstad Lima hangt. Dat blijkt uit onderzoek van The Bureau of Investigative Journalism in samenwerking met OjoPúblico. Merken als Lucky Strike en Marlboro blijken te adverteren op allerlei displays in winkels waar veel kinderen komen.

Volgens een winkeleigenaar was een vertegenwoordiger van een tabaksfabrikant bij hem langs geweest om te adviseren waar de displays moesten komen te hangen. Hij wees een plek bij het snoepgoed aan. Ook hebben de reclames vaak vrolijke kleuren, waardoor ze verward kunnen worden met reclame voor snoepgoed.

De Peruaanse overheid zegt aan een reclameverbod voor tabaksproducten te werken. Dat verbod is al tien jaar in de maak, maar wordt volgens antirookactivisten door de tabaksindustrie tegengewerkt.
Lees meer bij The Bureau of Investigative Journalism

Kindarbeiders op tabaksplantages in Malawi gaan niet naar school

Experts van de Verenigde Naties constateren dat kinderen die in Malawi op tabaksplantages te werk worden gesteld, niet maar school gaan. Ze lopen dus niet alleen risico op het oplopen van de groene tabaksziekte, een nicotinevergiftiging die kan ontstaan door het werken met ruwe tabaksbladeren, maar door het missen van een opleiding lopen ze ook het risico dat ze vast blijven zitten in armoede. De VN-experts roepen de overheid van Malawi en tabaksfabrikanten op om de werkomstandigheden van tabaksboeren te verbeteren en een einde te maken aan kinderarbeid.

In november bleek dat er 17 landen zijn waar kinderarbeid wordt ingezet op tabaksplantages, Malawi is daar een van. Tabaksfabrikanten liggen al langer onder vuur omdat ze niets doen aan de arbeidsomstandigheden van tabaksboeren zodat die hun kinderen niet meer hoeven in te zetten op de plantages. British American Tobacco zei het aan te gaan pakken, maar maakte daar geen werk van. Ook Philip Morris laat het optimaliseren van de winst voorgaan op goede arbeidsomstandigheden van boeren. De Europese Commissie is voornemens om bedrijven verantwoordelijk te houden voor de maatschappelijke schade die ze aanrichten op zowel milieugebied als rond arbeidsomstandigheden, waardoor tabaksfabrikanten de schending van mensenrechten in hun productieketen tot een einde zullen moeten brengen.
Lees meer bij African Business

tags:  coronacrisis | FDA | tabaksreclame | rookprevalentie | tabakslobby | plantage | kinderarbeid | rechtszaak