line
regels tegen tabakloze nicotineproducten-3

EU-lidstaten bezig met regels voor tabakloze heatsticks

Kort buitenlands nieuws

vrijdag 05 april 2024

Verschillende Europese lidstaten wachten niet op de revisie van de tabaksproductenrichtlijn om heatsticks zonder tabak aan banden te leggen. Verder in Kort buitenlands nieuws: Een kwart van de Belgische werknemers rookt / West-Virginia verbiedt roken in auto met kinderen / FDA voor de rechter om mentholverbod af te dwingen / Zimbabwe gastheer van grote conferentie voor tabaksboeren / Gezondheidsexpert wil compleet tabaksverbod in Uganda / Vietnam verwacht meer nicotineverslaafden door alternatieve tabaksproducten.

Door de webredactie

Om het Europese verbod op smaakjes in verhitte tabak dat vorig jaar van kracht werd te omzeilen, kwam de tabaksindustrie met alternatieve sticks waarin met nicotine geïmpregneerde rooibosthee zit. Omdat er geen tabak in deze sticks zit, vallen ze niet onder de Europese tabaksproductenrichtlijn (TPD). De Europese Commissie zal pas bij de revisie van de TPD beslissen of deze tabakloze sticks daarin zullen worden gereguleerd. Verschillende Europese landen willen daar niet op wachten en bereiden wetgeving voor. België, Zwitserland, Slovenië, Polen, Letland, Litouwen en Kroatië zijn al bezig met regelgeving en accijnsregimes voor de ‘thee-sticks’. Ook Nederland heeft wetgeving in voorbereiding die regels stelt voor alle nicotineproducten zonder tabak.
Lees meer bij Reuters

Een kwart van de Belgische werknemers rookt

Uit een studie onder 256.750 werknemers, blijkt dat een op de vier Belgische werknemers rookt. Onder 35- tot 44-jarigen is dat zelfs 28,3 procent. De hoeveelheid rokende werknemers neemt daarna af met de leeftijd. Onder 45- tot 55-jarigen is het 23,2 procent en boven de 55 jaar gaat het om 20,5 procent. De studie is uitgevoerd door Idewe, een non-profitorganisatie die zich inzet voor het welbevinden op de werkvloer. Het aantal rokende werknemers is sinds 2011 aan het afnemen, maar de resultaten van het onderzoek maken duidelijk dat die afname nu stagneert. Er zouden meer werkgerelateerde antirookmaatregelen nodig zijn om de daling verder in te zetten. Roken is naast slecht voor de gezondheid ook slecht voor de arbeidsproductiviteit.
Lees meer bij The Brussels Times

West-Virginia verbiedt roken in auto met kinderen

De Amerikaanse staat West-Virginia heeft een verbod ingesteld op roken in de auto als er kinderen aan boord zijn. Daarmee is West-Virginia de 12e Amerikaanse staat die zo’n verbod instelt. In West-Virginia wordt relatief veel gerookt, de gemiddelde rookprevalentie is 22 procent. Het verbod zit gek in elkaar, omdat autobestuurders er niet voor aangehouden mogen worden. Pas als een chauffeur een andere overtreding begaat en ook aan boord rookt terwijl er kinderen in de auto zitten, wordt er 25 dollar bij de boete opgeteld.
Lees meer bij ABC News

FDA voor de rechter om mentholverbod af te dwingen

Eenderde van de Amerikaanse sigarettenverkoop bestaat uit mentholproducten. De regering Biden wilde een verbod instellen op menthol, om roken te ontmoedigen. Menthol heeft namelijk een verkoelend effect op tabaksrook waardoor het makkelijker is om de rook te inhaleren. President Biden zette het mentholverbod echter in de ijskast toen bleek dat lobbyorganisaties van Afro-Amerikanen zich ertegen uitspraken. De meeste mentholgebruikers (81 procent) zijn namelijk Afro-Amerikaans, waardoor zij vonden dat het verbod onevenredig hard zou uitpakken voor de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Biden was bang om hun stemmen te verliezen bij de aanstaande presidentsverkiezingen in november en koos ervoor het verbod uit te stellen. Antirookorganisaties hebben hem sindsdien opgeroepen het verbod toch in te stellen en de volksgezondheid verder te beschermen.

Nu er een deadline is gepasseerd waarop Biden had moeten handelen, is het moeilijker geworden om het mentholverbod alsnog te realiseren. Daarom hebben de African American Tobacco Control Leadership Council (AATCLC), Action on Smoking and Health (ASH) en de National Medical Association (NMA) een rechtszaak tegen de Amerikaanse Food and Drug Administration (belast met de handhaving van de Tabakswet) aangespannen. De tabaksindustrie heeft zijn marketing op de Afro-Amerikaanse gemeenschap gericht om daar zo veel mogelijk mentholrokers te kweken. “Als zwarte levens er daadwerkelijk toe doen, dan moet de verkoop van mentholsigaretten nu stoppen!”, zei hun advocaat.
Lees meer bij Daily Mail

Zimbabwe gastheer van grote conferentie voor tabaksboeren

Op 15 en 16 mei zullen meer dan tweeduizend vertegenwoordigers van Afrikaanse tabaksfabrikanten en -boeren samenkomen in Zimbabwe voor de allereerste World Tobacco Africa Conference and Expo, medegeorganiseerd door de Tobacco Industry and Marketing Board. Het thema van de conferentie is: ‘From seed to success: a new era for African Leaf Tobacco’, met andere woorden: het vergroten van de tabaksplantproductie in Afrika. Of kinderarbeid ook ter sprake zal komen is onduidelijk. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat tabaksboeren in landen als Malawi zich genoodzaakt zien om hun kinderen op de plantage te laten meewerken. Dat werk is niet zonder risico, namelijk op nicotinevergiftiging.
Lees meer bij The Sunday Mail

Gezondheidsexpert wil compleet tabaksverbod in Oeganda

Oeganda is een rolmodel voor andere landen en moet daarom een algeheel tabaksverbod instellen. Dat stelt gezondheidsexpert Moses Tilibita. Om tot zo’n verbod te komen ziet hij twee mogelijke strategieën. Voor de eerste vindt Tilibita dat allerlei tabaksproducten verboden moeten worden, waaronder ook e-sigaretten, waterpijpen en rookloze tabak. De tweede strategie beperkt tabak tot iets dat alleen nog op doktersvoorschrift verkrijgbaar is en waarbij de overheid beslist welke ingrediënten er in de tabaksproducten mogen zitten.
Lees meer bij Monitor

Vietnam verwacht meer nicotineverslaafden door alternatieve tabaksproducten

Alternatieve tabaksproducten als vapes en verhitte tabak zullen ervoor zorgen dat het aantal nicotineverslaafden in Vietnam zal toenemen. Dat stelt minister van Volksgezondheid Dao Hong Lan. Vooral onder jongeren zijn vapes populair. Vapen is niet zonder risico, want e-sigaretten bevatten nog altijd stoffen die schadelijk voor de gezondheid zijn. Dao Hong Lan stelt dat er actie ondernomen moet worden om het gebruik van alternatieve tabaksproducten in te dammen. Vietnam zou een voorbeeld aan 39 andere landen moeten nemen die al regels hebben ingesteld om het gebruik van vapes in te perken.
Lees meer bij The Star

tags:  e-sigaret | nicotineverslaving | tabaksverbod | tabaksziekte | tabaksteelt | mentholverbod | rechtszaak | FDA | tweedehands rook | kinderen | rookprevalentie | heatstick | tabaksproductenrichtlijn