line
koning charles kondigt rookvrije generatie aan voor britten-1

Koning Charles kondigt rookvrije generatie aan voor Britten

Kort buitenlands nieuws

vrijdag 10 november 2023

De Britse regering gaat een leeftijdsgebonden tabaksverbod invoeren voor iedereen geboren vanaf 1 januari 2009. Verder in Kort buitenlands nieuws: Advies: longkanker-screening voor meer Amerikaanse (ex-)rokers / Singapore voorkomt met rookverbod 20.000 doden per jaar / Minder vapende tieners op Amerikaans High Schools / Maleisië stopt met voorgenomen leeftijdsgebonden rookverbod / JTI gaat door met tabaksverkoop in Rusland / Tachtig stoffen in e-vloeistof risico voor mens en milieu.

Door de webredactie

Tijdens zijn eerste troonrede kondigde Koning Charles aan dat er een wetgeving zal komen om een Rookvrije Generatie te bewerkstelligen. Dat betekent dat er een leeftijdsgebonden tabaksverbod zal komen voor iedereen geboren vanaf 1 januari 2009. Aan hen mag geen tabak meer worden verkocht. Daarmee hoopt de Britse regering tabak uit de samenleving te verwijderen, een grote winst voor de volksgezondheid. Vier op de vijf rokers in het VK beginnen met roken voor hun 20e jaar. Door het verbod zullen er in 2075 1,75 miljoen minder Britten roken. De Britse premier Sunak kondigde het plan al eerder aan dat er een leeftijdsgebonden rookverbod in Groot-Brittannië zou komen. Gezondheidsexperts reageerden opgetogen dat het er nu echt van komt en spraken van een mijlpaal.
Lees meer bij LBC

Advies: longkanker-screening voor meer Amerikaanse (ex-)rokers

De American Cancer Society (ACS) heeft de groep die een jaarlijkse longkanker-screening wordt aangeraden in een nieuwe richtlijn verbreed. Was tot nu toe een jaarlijkse screening aanbevolen voor rokers en ex-rokers tussen 55 en 75 jaar met een historie van ten minste 30 ‘pack-year’, in de nieuwe richtlijn geldt de aanbeveling voor 50-80-jarigen met een geschiedenis van 20 pack-year. Die geschiedenis wordt berekend aan de hand van het aantal pakjes dat iemand per dag rookt, vermenigvuldigd met het aantal jaar dat iemand rookt. Twintig pakjesjaren komt dus neer op twintig jaar lang een pakje per dag. Daarbij maakt het niet meer uit of ze al (lang) gestopt zijn met roken; eerder werden mensen die langer dan vijftien jaar waren gestopt niet meer gescreend. Het is voor het eerst in tien jaar dat de ACS-richtlijnen zijn aangepast. De ACS hoopt dat zo 21 procent van de sterfte door longkanker voorkomen kan worden. Op dit moment wordt de diagnose bij 1 op de 6 Amerikanen ergens in hun leven gesteld en sterven er ieder jaar 127.000 Amerikanen aan de gevolgen van longkanker. Roken is daar de belangrijkste oorzaak van.
Lees meer bij The Daily Mail

Singapore voorkomt met rookverbod 20.000 doden per jaar

Sinds het rookverbod in Singapore in 2013 is uitgebreid naar alle gedeelde ruimtes in woonblokken, heeft dat naar schatting de dood van 20.000 mensen door een hartaanval voorkomen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Duke-NUS Medical School dat is gepubliceerd in BMJ. 80 procent van de inwoners van Singapore woont in woonblokken met gedeelde ruimtes waar ze buren en vrienden ontmoeten. Door het verbod worden zij minder blootgesteld aan tabaksrook. Meeroken kan hart- en vaatziekten veroorzaken. Voor de uitbreiding van het verbod lag het aantal hartaanvallen voor 65-plussers tien keer hoger dan voor degenen onder de 65. Tot 2013 steeg het aantal hartaanvallen met 0,9 procent per miljoen mensen per maand. Maar na de uitbreiding van het rookverbod in 2013 nam dat aantal juist met 0,6 procent per miljoen inwoners af.
Lees meer bij Mirage News

Minder vapende tieners op Amerikaans High Schools

Het aantal rokende en vapende tieners op Amerikaanse High Schools (van 14-18 jaar) is tussen 2022 en 2023 afgenomen van 16,5 naar 12,6 procent. De daling was het sterkst in het e-sigaretgebruik, dat daalde van 14,1 naar 10 procent. Dat blijkt uit het de nieuwe editie van de National Youth Health Survey van de Food and Drug Administration (FDA) en Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Tegelijk werd onder jongere leerlingen in Middle School-leeftijd (11-13 jaar) juist een stijging geconstateerd in het gebruik van tabaksproducten van 4,5 naar 6,6 procent. Ook het door elkaar gebruiken van verschillende tabaksproducten steeg van 1,5 naar 2,5 procent.

Onder zowel Middle als Highschool-leerlingen blijft de e-sigaret het meest populaire tabaksproduct om te gebruiken. Elf Bar is met 56,7 procent het populairst. Daarna volgen Esco Bars (21,6 procent), Vuse (20,7 procent), Juul (16,5 procent) en Mr. Fog (13,6 procent).

Professor Brian King, directeur van het Center for Tobacco Products van de FDA noemde de cijfers over Highschool-leerlingen “bemoedigend” en “een winst voor de volksgezondheid”. “Maar we moeten niet op onze lauweren rusten. Er moet meer werk verzet worden om op deze vooruitgang door te kunnen bouwen.” De FDA zegt dat het een topprioriteit blijft om (e)-sigaretten uit de handen van kinderen te houden.
Lees meer bij de FDA

Maleisië stopt met voorgenomen leeftijdsgebonden rookverbod

Het voorgenomen leeftijdsgebonden rookverbod is volgens de Advocaat-Generaal van Maleisië in strijd met de grondwet. Dat is een tegenvaller voor de minister van Volksgezondheid, die van plan was zo’n aan leeftijd gekoppeld verbod in te stellen om het tabaksgebruik onder jongeren tegen te gaan en een rookvrije generatie te creëren. Het voorstel voorzag behalve in een verkoopverbod ook in een verbod op gebruik van tabaksproducten voor Maleisiërs geboren vanaf 2005. Zo zou in theorie van een groep rokende mensen de een wel en de ander niet beboet kunnen worden.

Het leeftijdsgebonden tabaksverbod ziet in andere landen alleen toe op de verkoop van tabaksproducten. Niet het gebruik, maar de verkoop van rookwaren aan een elk jaar ouder wordende groep wordt dan verboden. Zo wordt dat ook in Nederland voorgesteld door het burgerinitiatief Nicotinee (inmiddels bijna 27.000 handtekeningen). Het Maleisische kabinet heeft nu besloten het leeftijdsgebonden verbod (Generational End Game, GEG) los te koppelen van een wetsvoorstel met nog andere antirookmaatregelen. Het Hooggerechtshof zal ondertussen in december bezien of de uitzondering die de regering maakte voor vloeibare nicotine op de nationale lijst van gifstoffen, ongedaan gemaakt kan worden.
Lees meer bij Cool Blue

JTI gaat door met tabaksverkoop in Rusland

Japan Tobacco International (JTI) is door het Ukrainian National Agency on Corruption Prevention samen met Philip Morris op een lijst gezet van multinationals die de oorlog van Rusland tegen Oekraïne sponsoren. JTI heeft met 36,2 procent het grootste aandeel van de Russische tabaksmarkt in handen. De tabaksfabrikant heeft bekendgemaakt zich nu niet uit Rusland terug te trekken en dat allemaal uit goedertierenheid zodat “de Russische consumenten de producten waar ze aan gewend zijn, niet hoeven te missen.” Dat daar ook een enorm financieel eigenbelang mee gemoeid is, moge duidelijk zijn. JTI heeft met zijn aanwezigheid in Rusland voor een flinke geldstroom naar de Russische staatskas en daarmee de oorlogskas gezorgd. De afgelopen twintig jaar heeft JTI meer dan 4,6 miljard dollar (omgerekend 4,3 miljard euro) aan belastingen afgedragen. Eerder maakte Philip Morris bekend zich niet uit Rusland terug te trekken omwille van de aandeelhouders.
Lees meer bij Pravda

Tachtig stoffen in e-vloeistof risico voor mens en milieu

Onderzoekers van het Center for Tobacco Products van de Amerikaanse FDA analyseerden de milieu- en gezondheidsschade van chemische stoffen in de vloeistoffen in e-sigaretten. De studie, gepubliceerd in Tobacco Control, concludeert dat 81 van de 421 onderzochte stoffen op lijsten voorkomen van de US Environmental Protection Agency (schadelijke stoffen voor het milieu) en de FDA (schadelijk voor de gezondheid). Met de risico’s van deze stoffen voor mens en milieu moet extra rekening worden gehouden bij de productie, opslag, het gebruik en het weggooien ervan.
Lees meer bij Tobacco Control

tags:  vape-hype | Wet Rookvrije Generatie | Rusland | milieuvervuiling | tabaksleeftijd | JTI | longkanker | e-sigaret | rookverbod