line
world vapers alliance lobbyt in straatsburg-1

World Vapers’ Alliance lobbyt bij Europarlementariërs

Ondertussen in het buitenland

vrijdag 07 oktober 2022

De World Vapers’ Alliance, een door de tabaksindustrie betaalde belangenclub voor e-sigaretgebruikers, was eerder deze week in Straatsburg om Europarlementariërs te beïnvloeden. Dat gaat in tegen de regels van het FCTC-antirookverdrag. Dit en meer in Ondertussen in het buitenland.

Door de webredactie

De belangenvereniging voor e-sigaretgebruikers, de World Vapers’ Alliance (WVA) lobbyde eerder deze week weer in Straatsburg bij verschillende Europarlementariërs voor een aparte status voor de e-sigaret in de Europese Tabaksproductenrichtlijn (TPD) als die binnenkort wordt herzien. De WVA, waarvan eerder is vastgesteld dat het een frontorganisatie van de tabaksindustrie is, wil dat e-sigaretten (vapes) als ‘minder schadelijk’ alternatief wettelijk meer ruimte krijgen dan de traditionele sigaret.

Zo’n uitzodering zou de nicotine-industrie meer kans geven om jonge mensen via de e-sigaret verslaafd te maken aan nicotine. Voor jongeren die nooit eerder rookten zijn e-sigaretten niet ‘minder schadelijk’. E-sigaretten veroorzaken namelijk concentratieverlies, verminderde hersenontwikkeling en op langere termijn longschade en mogelijk kanker. Ook zijn er nieuwe bewijzen voor het gateway-effect waarbij e-sigaretten de opstap vormen naar het roken van tabakssigaretten.

De actie in Straatsburg is de aftrap voor een lobbycampagne in zes landen (Frankrijk, Polen, Tsjechië, Italië, Portugal en België) die het doet voorkomen dat dankzij de e-sigaret 19 miljoen levens in Europa kunnen worden gered. Eind november wil de WVA een petitie hierover overhandigen aan Europarlementariërs.

Opvallend is dat de WVA niet is opgenomen in het Europese Transparantieregister waarin alle lobbyisten die in Europa rondlopen, vermeld zouden moeten staan. De directe lobby bij Europarlementariërs van de door British American Tobacco gestuurde en gesteunde WVA is bovendien een flagrante inbreuk op artikel 5.3 van het internationale antirookverdrag FCTC van de Wereldgezondheidsorganisatie, dat bepaalt dat de tabaksindustrie geen enkele kans moet worden geboden om invloed uit te oefenen op tabaksbeleid.
Lees meer bij Globe News Wire

PMI hoofdsponsor van topoverleg Europese leiders

Philip Morris blijkt de hoofdsponsor van de topconferentie van Oost-Europese leiders, GLOBSEC Tatra Summit 2022, dit weekend in Slowakije. De conferentie is een jaarlijks treffen van politieke leiders, topmensen uit het bedrijfsleven en experts van Europese organisaties. Op de sprekerslijst staan onder meer de minister van Volksgezondheid van Slowakije, de minister voor Regionale Ontwikkeling van Tsjechië en Europees Commissaris voor energie Kadri Simson. De top heeft een informeel karakter en het programma is met opzet beperkt “om ruimte te maken voor tal van geslotendeur-/rondetafelgesprekken/gesprekken bij het haardvuur die de ruggengraat van de top vertegenwoordigen”. Dat is het ideale umfeld voor Philip Morris om op het hoogste niveau te lobbyen voor zijn marketingverhaal over een ‘rookloze’ toekomst met ‘minder schadelijke’ rookwaren. Ook hier worden de bepalingen van artikel 5.3 van het internationale antirookverdrag FCTC van de Wereldgezondheidsorganisatie dus volledig genegeerd.
Bekijk de sprekers- en sponsorlijst op tatrasummit2022.globsec.org

Roken kost overheid VS jaarlijks 900 miljard dollar

Roken leverde de tabaksindustrie in 2020 in de Verenigde Staten 92 miljard dollar (ruim 93 miljard euro) op. Maar roken kostte de overheid maar liefst zo’n 900 miljard dollar (910 miljard euro). Dat blijkt uit onderzoek van de American Cancer Society. De kosten voor de overheid zijn dus bijna het tienvoudige van wat roken de industrie oplevert. Het verschilt per staat hoeveel verlies er wordt geleden. Gemiddeld gaat het om 1.100 dollar per inwoner per jaar. In Kentucky wordt het meest verlies geleden: 1.674 dollar per inwoner. In Utah is dat 331 dollar. De verliezen ontstaan doordat inwoners door tabakgerelateerde ziekten minder kunnen werken en ook eerder overlijden. Ook zijn er kosten gemoeid met het behandelen van de ziekten.
Lees meer bij Medical Xpress

Zuid-Afrika scherpt tabaksbeleid fors aan

De Zuid-Afrikaanse regering is het eens geworden over een wetsvoorstel met ferme nieuwe regels voor tabaksproducten en elektronische rookwaren. De Tobacco Products and Electronic Delivery Systems Control Bill maakt onderscheid tussen traditionele tabaksproducten en elektronische nicotine afgevende systemen, zoals e-sigaretten en verhitte tabak. In principe gelden voor de elektronische rookwaren dezelfde regels als voor traditionele tabak: een rookverbod in publieke binnenruimtes en in privéruimtes als daar kinderen of niet-rokers aanwezig zijn, standaardverpakkingen en een uitstalverbod in winkels.

Een belangrijke toevoeging voor elektronische rookwaar is dat de minister van Gezondheid de bevoegdheid krijgt over de toelating van “elke stof of ingrediënt die een bepaalde kleur, smaak of geur, of een bepaald effect op de consument veroorzaakt.” Dat betekent dat de minister in detail kan bepalen wat er wel en niet in e-vloeistoffen mag zitten en daarover ook steeds opnieuw kan beslissen als zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Bovendien wordt de onlineverkoop van e-sigaretten nu ook verboden, wat voor traditionele tabak al gold. De vape-industrie, die opmerkelijk genoeg wel heeft mogen meepraten over de nieuwe wet, reageerde verbolgen dat er niet naar haar is geluisterd.
Lees meer bij Business Insider South Africa

tags:  WVA | online-verkoop | FCTC-verdrag | e-liquids | vape-industrie | smaakstoffen | PMI | tabakslobby | antirookbeleid