line
lobbyfacts-tabakslobby-grafiek-1

Tabaksindustrie geeft meer dan 5 miljoen euro uit aan Brusselse lobby

zondag 04 september 2016

Uit onderzoek van LobbyFacts blijkt dat de tabaksindustrie vorig jaar 5 miljoen euro uit heeft gegeven aan het beïnvloeden van Europarlementariërs in Brussel. In 2013 was dat zelfs 8 miljoen euro.
Door de webredactie

In 2013 heeft de gezamenlijke tabaksindustrie 8.412.500 euro uitgegeven aan het belobbyen van Europarlementariërs in Brussel. Sinds die tijd zijn de uitgaven verminderd, al werd er vorig jaar nog 5 miljoen euro aan de tabakslobby uitgegeven.

Dat blijkt uit onderzoek van LobbyFacts, een samenwerking van lobbywaakhonden Corporate Europe Observatory en LobbyControl. Door openbare informatie te analyseren en samen te voegen blijkt dat de Europese tabakslobby op een flinke begroting kan rekenen. De uitschieter in 2013 is te verklaren door de Europese Tabaksproductenrichtlijn die toen gevormd werd. Dat jaar zette alleen Philip Morris al een leger van 161 tabakslobbyisten in, zo bleek uit uitgelekte documenten die in handen waren gekomen van TabakNee (zie de serie The Philip Morris Files). Ook bleek dat 226 Europarlementariërs het internationale FCTC-Verdrag overtraden door met die Philip Morris-vertegenwoordigers af te spreken. De lobby kostte de Marlboro-fabrikant in 2013 5 miljoen euro (een vervijfvoudiging van het jaar ervoor). Maar Philip Morris is niet de enige tabaksfabrikant die erop uit was nieuwe Brusselse antirookmaatregelen tegen te houden of af te zwakken. LobbyFacts telde het gezamenlijke lobbybudget op en kwam op meer dan 8,4 miljoen euro uit.

Hoewel de Europese Tabaksproductenrichtlijn in 2014 werd goedgekeurd en de Europese lidstaten inmiddels alle nieuwe regels in eigen wetgeving hebben moeten omzetten, is de lobby niet stil komen te liggen. Volgens LobbyFacts werd er zowel in 2014 als in 2015 5 miljoen euro uitgetrokken voor de gezamenlijke tabakslobby. Nu probeert de industrie EU-regelgeving over illegale tabakssmokkel te beïnvloeden en zij wil mee proberen te praten over het handelsverdrag TTIP dat de EU met de Verenigde Staten probeert te sluiten. Ten slotte probeert ze via haar lobbyisten EU-regelgeving rond tabak te verzwakken.

tags:  illegale handel | smokkel | budget | TTIP | lobby