line
gezondheidskloof-1

‘Alleen rijksoverheid kan gezondheidskloof dichten’

Kort binnenlands nieuws

dinsdag 31 januari 2023

De grote verschillen in gezondheid tussen arm en rijk kunnen alleen door de landelijke overheid worden opgeheven, schrijft Wanda de Kanter in het AD. En verder in Kort binnenlands nieuws: Consumentenbond steunt burgerinitiatief Nicotinee / Import tabak steeg in 2022 met een kwart / Tabak Mag doet aangifte van discriminatie.

Door de webredactie

“De roodgekleurde wijken in de Kankeratlas werken als een keiharde alarmbel”, schrijft Wanda de Kanter in een opiniestuk in het AD over de gezondheidskloof in Nederland. De recent gepubliceerde Kankeratlas van het Integraal Kankercentrum Nederland “maakt nog eens pijnlijk inzichtelijk hoezeer de gezondheidskloof in Nederland samenhangt met armoede, beperkte opleiding en slechte leefomstandigheden”, schrijft de voorzitter van Rookpreventie Jeugd. Wanneer de problemen zich opstapelen “voelt elke sigaret als een tijdelijke verlichting van je stress. In werkelijkheid is die stress voor een groot deel het gevolg van je stijgende behoefte aan nicotine. Probeer onder die omstandigheden maar de motivatie te vinden om te stoppen.”

Politici en artsen die vinden dat er dus in die arme wijken moet worden ingegrepen, gaan voorbij aan de verantwoordelijkheid van de landelijke overheid om met wet- en regelgeving de voorwaarden te scheppen die mensen helpt het moeras aan problemen te ontstijgen. “Dat betekent investeren in onderwijs, afdwingen van volwaardige banen die bestaanszekerheid bieden, gezonde voeding goedkoper maken, veel meer en betere voorlichtingscampagnes opzetten en vanzelfsprekend een adequate vergoeding voor rookstophulp door ziektekostenverzekeraars.”

Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat weer een nieuwe generatie verslaafd raakt aan nicotine door forse accijnsverhogingen en een vergunningstelsel voor tabaksverkoop in te voeren, waarmee het aantal verkooppunten drastisch kan worden ingeperkt. “Dat is geen betutteling, maar een uitwerking van de zorgplicht die de overheid heeft”, schrijft De Kanter.
Lees meer op ad.nl

Consumentenbond steunt burgerinitiatief Nicotinee

In een brief van de school van haar zoon, eindexamenleerling, las directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond recent dat e-sigaretten er erg populair zijn de laatste tijd. Op de vraag of haar zoon ze zelf ook gebruikte antwoordde die: “Nee natuurlijk niet mam, alleen bruggers doen dat”, schrijft zij in een column in het februarinummer van de Consumentengids. In ieder geval is duidelijk dat de nicotinevrije generatie nog niet op school zit, concludeert zij. Ook schrijft zij dat het voor de Consumentenbond lastig is om over een onderwerp als dit een standpunt in te nemen. Volgens Molenaar hebben de ‘betutteling!’-roepers die tegen een aankoopverbod van tabak zijn voor iedereen vanaf een bepaalde generatie “ergens nog wel een punt”.

Toch steunt de Consumentenbond het burgerinitiatief Nicotinee, dat pleit voor zo’n verkoopverbod van nicotineproducten voor iedereen die op of na 1 januari 2012 is geboren. Zodra deze generatie 18 wordt, in 2030, gaat de leeftijdsgrens voor aankoop van tabak elk jaar met een jaar omhoog, zo is het voorstel. “Waar de overheid zich wel en niet mee moet bemoeien blijft een lastige discussie”, schrijft Molenaar. “Maar lastige discussies vragen om moedige besluiten.”
Lees (betaald) meer via consumentenbond.nl
Teken het burgerinitiatief op nicotinee.nl

Import tabak steeg in 2022 met een kwart, vooral uit China

De totale importwaarde aan tabak en tabaksproducten is vorig jaar met 24 procent toegenomen ten opzichte van 2021 en bedroeg 900 miljoen euro. De import is daarmee bijna in evenwicht met de export, die 6,6 procent steeg naar 1 miljard euro. Van die export is net iets meer dan de helft (54 procent) van Nederlandse makelij. De rest is dus doorvoer. Dat blijkt uit de jongste editie van het rapport ‘De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband’ van Wageningen Economic Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De groei van de import is voor een belangrijk deel veroorzaakt door sterke toename (+535 procent) van de import van flue-cured (warm gedroogde) tabak uit China, ter waarde van 79 miljoen euro. Met Polen (144 miljoen, +4 procent) en Duitsland (92 miljoen, -45 procent) staat China nu in de top drie van invoerlanden. Het belangrijkste herkomstland voor sigaretten is Litouwen.

De belangrijkste exportbestemmingen zijn Duitsland (221 miljoen euro, met name shag) en België (114 miljoen, shag en sigaren). De uitvoer naar deze landen nam overigens af met respectievelijk 14 en 6 procent ten opzichte van 2021. Dat de export in totaal toch toenam komt deels door de sterke groei in de uitvoer van shag en sigaretten naar Spanje (84 miljoen euro, +33 procent).
Lees het rapport via officielebekendmakingen.nl

Tabak Mag doet aangifte van discriminatie

Namens Belangengroepering Tabak Mag (BGTM) heeft voorzitter Tanja van der Ploeg aangifte gedaan tegen de gemeente Gorinchem en de Nederlandse staat wegens discriminatie en rechtsongelijkheid. De stichting wil de mogelijkheid creëren voor een eigen café waar rokers wel kunnen roken. Mensen met andere verslavingen (alcohol, gokken, softdrugs) hebben daarvoor wel een plek buitenshuis.

Tabaksgebruikers kunnen niet op dezelfde manier deelnemen aan de samenleving, is de redenering. “Het komt er dus in feite op neer dat als je een gebruiker bent van tabak, je sociale leven dusdanig wordt beperkt dat deelname aan de samenleving haast onmogelijk wordt”, staat in de aangifte. “Mogelijkheden om buitenshuis nieuwe contacten op te doen worden ernstig beperkt voor de tabaksgebruikers en heeft danig invloed op het welzijn van de tabaksgebruiker.” BGTM beweert onafhankelijk te opereren, maar doet sterk denken aan eerdere acties van belangengroepen die uiteindelijk steun bleken te krijgen van de tabaksindustrie.
Lees meer bij destadgorinchem.nl en degelderlander.nl

tags:  import/export | Kankeratlas | Nicotinee | Gezondheidskloof.nl | sigaretten | Rookpreventie Jeugd | rookverbod | tabakslobby