line
tabak mag-1

Wie zit er achter lobbygroep Tabak Mag?

Tabakspushers: de mensen

woensdag 12 juni 2019

Belangengroepering Tabak Mag heeft volgens de NOS 20.000 handtekeningen opgehaald en heeft er nog even zoveel nodig om de door haar gewilde rookcafés op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Ook wil ze een procedure tegen de staat beginnen. Wie zitten er achter deze lobbygroep?

Door de webredactie

De belangengroepering Tabak Mag zegt een rookverbod op kinderrijke plekken prima te vinden, maar maakt zich wel zorgen om de rokers, meldt de NOS. “Het zou fijn zijn als er in het openluchtzwembad ook nog een plekje is waar ouderen een sigaretje kunnen opsteken,” wordt een niet met naam en toenaam vermelde woordvoerd(st)er van Tabak Mag geciteerd.
De belangengroep wil volgens het bericht dat er speciale rookcafés komen: “Daarom probeert de groep aan geld te komen om een procedure tegen de staat te beginnen. Ook zamelt Tabak Mag handtekeningen in om rookcafés op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Ruim 20.000 handtekeningen zijn binnen, maar voor een zogenoemd Burgerinitiatief zijn 40.000 handtekeningen nodig.”

Opvallend

Het initiatief van Tabak Mag is opvallend en doet denken aan acties van Stichting Rokersbelangen van tabakslobbyist Ton Wurtz, aan Stichting Red de Kleine Horecaondernemer van Wiel Maessen en ook aan Stichting Horecaclaim, die allemaal van zich lieten horen toen de overheid nog voornemens was de uitzondering op het rookverbod in de kleine horeca te schrappen.
Inmiddels is die uitzondering uit de wet gehaald en heeft Clean Air Nederland (CAN) een rechtszaak tegen de Nederlandse Staat gewonnen waardoor ook rookruimtes uit de horeca moeten verdwijnen. De staat is in cassatie gegaan, maar vooralsnog zijn de tekenen gunstig dat de Hoge Raad in het voordeel van CAN zal beslissen. Die uitspraak volgt vermoedelijk in september.

‘Betutteling en discriminatie’

Nu is het Tabak Mag die tegen antirookmaatregelen in het geweer komt. Op haar website staat: “Deze site gaat over betutteling en discriminatie. Het wordt alsmaar erger en de intolerantie neemt steeds meer toe. We mogen straks niets meer. Wat blijft er over van onze vrijheid?”
Een bekend argument dat de tabaksindustrie al sinds jaar en dag gebruikt om mensen aan het roken te krijgen en te houden: roken zou een vrije keuze zijn (vorig jaar betaalden ze Jan Roos nog om die boodschap te verspreiden). Maar roken is een nicotineverslaving en bij verslaving is juist geen sprake van vrije keuze - daarom is het zo moeilijk om te stoppen. Zelfs de VVD, dé liberale partij voor de keuzevrijheid, lijkt daarvan doordrongen te raken.

Sticker op de deur

Nu CAN ervoor heeft gezorgd dat roken helemaal uit de cafés gaat verdwijnen is het Tabak Mag die wil dat er vergunningen komen voor speciale rookcafés, te herkennen aan een sticker op de deur. Op de website staat een petitie die ondertekend kan worden en een bankrekeningnummer waar sympathisanten geld naar over kunnen maken.
Maar wie zit er achter Tabak Mag? Waar haalt de groep het geld vandaan om een website te runnen en campagne te voeren?

‘Een initiatief van individuelen’

Op de website is geen enkele naam terug te vinden van medewerkers aan Tabak Mag. Wel staat er dat Stichting Belangen Groepering Tabak Mag “een volledig onafhankelijk initiatief van individuelen” is.
Een uittreksel uit de Kamer van Koophandel (waar Tabak Mag staat ingeschreven als Stichting BGTM) maakt duidelijk dat er drie vrouwen achter zitten: voorzitter Tanja van der Ploeg, secretaris Anne de Klerk en penningmeester Josina de Witte. Ook is het doel van de stichting duidelijker omschreven: “Het benaderen van politieke partijen om hen te bewegen het tabaksgebruik onder het vergunningstelsel te laten vallen en er voor te zorgen dat er een aanvulling komt op de Tabaks- en rookwarenwet (de ‘bruine kroeg’ vergunning); deze vergunning kan dan door de horecaondernemer aangevraagd worden die het tabaksgebruik wil faciliteren, alsmede het ombuigen van de negatieve publieke opinie die tabaksgebruikers ervaren.”

Geen enkele hit

We leren ook dat de Stichting Belangengroepering Tabak Mag per 30 augustus 2018 is ingeschreven. Twee weken later heeft Tanja van der Ploeg een Facebookaccount aangemaakt dat alleen maar over het doel van Tabak Mag gaat. Opvallend is dat de drie vrouwen verder geen enkele hit opleveren in Google. Het komt niet vaak voor dat mensen online niet bestaan.
Een zoektocht naar wie de beheerder van Tabakmag.com is, leidt naar een afgeschermde naam. Hoewel er op de website een postbusnummer staat, is er in de Kamer van Koophandel wel een bezoekadres opgegeven, dat eruit ziet als een gewoon woonhuis.

‘Onafhankelijk dus armlastig’

Het is onduidelijk hoe Tabak Mag gefinancierd wordt. “De stichting is volledig onafhankelijk dus armlastig,” schrijft Van der Ploeg bij een crowdfundingactie op Doneeractie.nl. Twee anonieme donoren hebben haar 15 euro geschonken. Maar waar Tabak Mag verder geld vandaan haalt is onduidelijk. Ook is er geen financieel jaarverslag openbaar gemaakt.

TabakNee stelde per e-mail vragen aan Tabak Mag en wilde weten waarom ze niet op haar website schrijft wie erachter de stichting zit, hoe ze gefinancierd wordt, of ze hulp krijgt van andere belangenorganisaties of de tabaksindustrie, en hoe ze de vrije keus om te roken ziet ten opzichte van een tabaksverslaving, maar Tabak Mag heeft niet gereageerd.

tags:  lobbyist van de maand | lobbyist | tabakslobby | lobby