line
advocaat generaal zegt nee-1

Advocaat-generaal: ‘Geen rookruimtes in horeca’

maandag 20 mei 2019

Niemand die een horecagelegenheid betreedt, moet worden blootgesteld aan tabaksrook. Dat heeft advocaat-generaal Paul Vlas volgens de Volkskrant tegen de Hoge Raad gezegd. Dat betekent dat rookruimtes verboden zouden moeten worden. Winst voor Clean Air Nederland.

Door de webredactie

Nadat advocaat-generaal Paul Vlas een jaar onderzoek heeft gedaan, heeft hij de Hoge Raad geadviseerd over rookruimtes in de horeca en zegt volgens de Volkskrant dat iedereen die een horecagelegenheid betreedt ‘moet worden gevrijwaard van iedere mate van blootstelling aan tabaksrook’.
Het is een belangrijk advies, omdat de Hoge Raad over het algemeen het advies van de advocaat-generaal overneemt. Als de Hoge Raad dit doet (uitspraak volgt vermoedelijk op 27 september) is dat winst voor Clean Air Nederland (CAN). Deze stichting won eerder een rechtszaak tegen de Nederlandse Staat omdat CAN vond dat de uitzondering die de overheid maakte op het rookverbod met de rookruimtes in de horeca, onrechtmatig was. Volgens het internationaal antirookverdrag FCTC van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) moeten ondertekenaars van het verdrag effectieve maatregelen nemen die mensen in openbare gelegenheden tegen tabaksrook beschermen. Nederland heeft dat verdrag geratificeerd.

Kamerbrief

Op 13 februari 2018 deed het gerechtshof Den Haag al een uitspraak in de zaak en gaf CAN gelijk. Rookruimtes hadden toen per direct dicht gemoeten, ware het niet dat staatssecretaris Blokhuis op de uitspraak in cassatie ging om uitstel op het verbod te bewerkstelligen. In een Kamerbrief schreef hij toen dat hij wilde voorkomen dat mensen “van de ene op de andere dag worden overvallen door nieuwe regels. Het arrest biedt daarvoor geen ruimte, omdat het directe gevolgen heeft voor de uitzondering op het rookverbod in rookruimtes in de horeca. Daar mag vanaf de datum van het gewezen arrest in beginsel namelijk niet meer worden gerookt. Cassatie schorst echter de werking van dit arrest van het hof. Rookruimtes hoeven dan niet direct gesloten te worden. Dat biedt de mogelijkheid om eigen beleid met betrekking tot rookruimtes te ontwikkelen en daarbij een overgangstermijn te hanteren. Een periode van twee jaar zou daarbij denkbaar kunnen zijn. Daarover ga ik ook met de horeca in gesprek.”

Rookhokken verboden

De advocaat-generaal opereert onafhankelijk van de overheid en het Openbaar Ministerie. CAN-bestuursvoorzitter Tom Voeten reageerde verheugd in de Volkskrant: “Als de Hoge Raad dit advies overneemt zijn vanaf 27 september de rookhokken in de horeca verboden. Omdat die uitspraak enkel de horeca betreft, zullen wij de overheid vragen dit verbod door te trekken naar alle overheidsgebouwen.”

tags:  CAN | horeca | rookruimte | rookverbod