line
rook ruimtes gesloten-1

CAN wint rechtszaak: rookruimtes vallen toch binnen rookverbod

dinsdag 13 februari 2018

Het gerechtshof in Den Haag heeft bepaald dat speciale rookruimtes in horecagelegenheden dicht moeten omdat zij toch geen uitzondering op het rookverbod zijn. Een overwinning voor Clean Air Nederland.

Door de webredactie

Clean Air Nederland (CAN) heeft in hoger beroep de rechtszaak over rookruimtes in de horeca gewonnen. In 2016 bepaalde de rechtbank nog dat die rookruimtes een uitzondering op het rookverbod mochten blijven. Maar CAN vond dat door die rookruimtes bezoekers van horecagelegenheden en het personeel alsnog worden blootgesteld aan tabaksrook, met alle schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Het gerechtshof in Den Haag heeft nu bepaald dat CAN gelijk heeft en dat de rookruimtes geen uitzondering meer op het rookverbod zijn.

Sociale druk

“Volgens het hof kunnen niet-rokers sociale druk voelen om zich bij rokers in de rookruimtes te voegen,” schrijft de NOS. “In de praktijk is het volgens het hof ook onvermijdelijk dat er rook ontsnapt uit de rookruimtes. Daarnaast worden de werknemers die de ruimtes moeten opruimen ook aan tabaksrook blootgesteld.”

Blij en tevreden

CAN is “blij en tevreden met deze uitspraak en de motivering,” zo meldt de stichting op haar eigen website. “In onze eerdere rechtszaak tegen de uitzonderingspositie van de kleine horeca oordeelde de Hoge Raad op 10 oktober 2014 dat het rookverbod voor de gehele horeca geldt en dat er geen uitzonderingen gemaakt kunnen worden. Vandaag is deze lijn doorgetrokken naar de rookruimtes.”

FCTC-verdrag

CAN heeft in deze zaak een beroep gedaan op het internationale FCTC-verdrag (kaderovereenkomst) dat onder de vlag van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is opgesteld en door meer dan 180 landen is ondertekend, waaronder ook Nederland. Op haar website legt CAN uit: “Sinds 2005 is Nederland partij bij de Kaderovereenkomst van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) voor de bestrijding van tabaksgebruik . Deze overeenkomst vereist een actieve opstelling van de overheid om het gebruik van tabak te ontmoedigen. Ook schrijft ze maatregelen voor om te voorzien in de bescherming tegen blootstelling aan tabaksrook door werknemers en bezoekers van openbare ruimten. De voorgeschreven maatregelen vergen een 100% rookverbod in de horeca. De aanwezigheid van rookruimtes druist lijnrecht in tegen de verplichtingen op grond van dit door Nederland ondertekende verdrag.”

Rookvrije samenleving

CAN redeneert verder dat de Staat blij moet zijn met de uitspraak van het hof, want “zowel Clean Air Nederland als de Staat streven naar een rookvrije samenleving en hebben beide het doel om tabaksgebruik zo veel mogelijk te ontmoedigen.”
Of de rookruimtes daadwerkelijk dichtgaan, hangt af van de reactie van de overheid op de uitspraak, die nog de mogelijkheid heeft om in cassatie te gaan.

 

tags:  horeca | rookruimte | rookverbod | rechtszaak