line
brief pmi informateur-1

Philip Morris probeert een voet tussen de deur te krijgen bij de kabinetsformatie

woensdag 26 mei 2021

Philip Morris stelt in een brief aan de informateur dat het een bijdrage kan leveren aan het bereiken van de rookvrije generatie. Mariëtte Hamer dient deze opzichtige en huichelachtige marketingtruc naast zich neer te leggen en de brief in de prullenbak te gooien.

Door de webredactie

Philip Morris pleit in een brief aan informateur Mariëtte Hamer voor meer ruimte voor rookvrije alternatieven voor de traditionele sigaret. Dat bevestigde de woordvoerder van Philip Morris Nederland, Peter van den Driest, op dinsdagochtend in gesprek met BNR Nieuwsradio. De tabaksfabrikant wil vooral voor elkaar krijgen dat hij rokers kan informeren over zijn rookloze alternatieven, zoals e-sigaretten en producten waarin tabak wordt verhit in plaats van verbrand. 

Later op dinsdag werd duidelijk dat Philip Morris ook Tweede Kamerleden met brieven bestookt, zo maakte Volt-Kamerlid Nilüfer Gündoğan via Twitter bekend.*

Philip Morris stelt dat met meer ruimte voor rookloze alternatieven de rookvrije generatie versneld wordt bereikt. “Wij ondersteunen de doelstelling om een rookvrije generatie te bereiken”, zei Van den Driest. “Dat betekent minder dan 5 procent rokers in 2040. Met de huidige aanpak kom je daar niet.” Daarom wil Philip Morris erkenning voor de rol die ‘minder schadelijke’ alternatieven kunnen spelen bij het versneld terugdringen van het aantal rokers.”

Brutale pr-campagne

De brieven aan informateur en Kamerleden is weer een nieuwe stap in de brutale pr-campagne voor zijn alternatieve rookwaren die Philip Morris eind vorige maand onder het mom van een ‘informatiecampagne’ is begonnen en waarmee het bedrijf het reclameverbod voor tabaksproducten overtreedt. In verschillende Europese landen draagt PMI via interviews in de media, zoals in Nederland in het FD, de boodschap uit dat het wil bijdragen aan het bereiken van de rookvrije generatie.

De campagne is een opzichtige poging om de Rookvrije Generatie-campagne van Hartstichting, Longfonds en KWF Kankerbestrijding, die door het kabinet wordt ondersteund, te kapen. De ambitie van die campagne is om ervoor te zorgen dat kinderen geboren in 2017 rookvrij opgroeien en nooit zullen gaan roken. En daarmee wordt bedoeld dat ze ook niet beginnen met de e-sigaret of andere alternatieve rookproducten.

‘Rookvrije’ alternatieven geen goed idee

In de beleving van Philip Morris mag je echter ook al van een rookvrije generatie spreken als minder dan 5 procent van de bevolking nog traditionele sigaretten rookt. Dat is een zeer huichelachtige benadering, om de volgende redenen:

- het doel van de Rookvrije Generatie is om een eind te maken aan de nicotineverslaving. De alternatieven waar Philip Morris voor pleit bevatten ook nicotine en maken mensen die ze beginnen te gebruiken (lees: kinderen) afhankelijk;
- aangetoond is dat kinderen die experimenteren met e-sigaretten een grotere kans lopen om over te stappen op traditionele sigaretten;
- de ‘rookloze’ alternatieven bevatten wellicht minder schadelijke stoffen, maar ze zijn nog steeds schadelijk, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie en het RIVM vaststelden. E-sigaretten en verhitte tabak stoten nog steeds kankerverwekkende stoffen uit en daarbij geldt: kankerverwekkend is kankerverwekkend. Het RIVM constateerde bovendien dat de rook/damp van verhitte tabak van sommige schadelijke stoffen juist hogere doses bevat dan traditionele sigarettenrook.
- de bewering dat de alternatieve rookwaren minder schadelijke stoffen bevatten dan sigaretten wordt met geen enkel valide wetenschappelijk bewijs ondersteund.
- als tabaksfabrikanten als Philip Morris werkelijk het beste met de mensheid voorhadden, zouden ze vijftig jaar geleden hun sigaretten al van de markt hebben gehaald. Ze weten immers zeker zo lang dat sigaretten kankerverwekkend zijn. Tabaksfabrikanten zijn de laatsten op aarde die de rookvrije generatie zullen bewerkstelligen.

Verwarring stichten

Het is volstrekt helder dat Philip Morris slechts verwarring probeert te stichten en probeert via de pers met zogenaamde ‘informatiecampagnes’, en nu dus ook via de informateur, de alternatieve rookwaren die het op de markt brengt te promoten. De tabaksindustrie wil immers tot in lengte van jaren blijven verdienen aan de nicotineverslaving.

Ondertussen moet het informateur Mariëtte Hamer duidelijk zijn dat zij de brief van Philip Morris ongelezen laat. Nederland is partij in het Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO-FCTC) en onderschrijft daarmee artikel 5.3 in dat verdrag, dat voorschrijft dat de tabaksindustrie geen enkele invloed mag uitoefenen op het tabaksontmoedigingsbeleid. Alle overheidslichamen en -dienaren moeten ervoor zorgen dat de tabakslobby die kans niet krijgt. Dat geldt voor de informateur, voor het toekomstige kabinet en net zo goed voor Tweede Kamerleden.

Tweet

De tweet die de woordvoerder preventie van de nieuwe partij Volt, Nilüfer Gündoğan, gisteravond postte:

“Wat dachten jullie @PhilipMorris_NL? Dat ik ondanks het bindend akkoord van de @WHO FCTC 5.3 een beetje naar jullie bullshit ga luisteren? Jullie dienen noch met mij noch met de informateur contact op te nemen. En al helemaal niet voor jullie kanker veroorzakende rookpropaganda.”

tags:  nicotineverslaving | Gezondheidsfondsen voor Rookvrij | FCTC-verdrag | campagne | rookvrije generatie | PMI | politiek | reclameverbod | tabaksontmoediging