line
wie volgt-1

D66 neemt als eerste partij vergunningstelsel op in haar verkiezingsprogramma

dinsdag 22 september 2020

Uit het conceptverkiezingsprogramma van D66 blijkt dat de partij van lijsttrekker Sigrid Kaag eindelijk grote stappen wil zetten om tabak verder te ontmoedigen: er moet een accijnsverhoging komen én een vergunningstelsel, zodat rookwaren alleen nog bij tabaksspeciaalzaken te verkrijgen zijn.

Door de webredactie

Als het aan D66 ligt wordt er meer aan preventie gedaan, opdat Nederlanders minder vaak ziek worden en langdurig behandeld moeten worden. Een van de beste manieren om grote stappen op het gebied van preventie te zetten is het tegengaan van roken. Uit het conceptverkiezingsprogramma ‘Een nieuw begin’ blijkt dat D66 daar ook van doordrongen is geraakt.

De basis

‘De beste kans op een gezond leven bestaat uit goed eten, voldoende bewegen, niet roken en weinig alcohol. Dat is de basis,’ schrijft D66. ‘Maar op dit moment is onze samenleving zo ingericht, dat ongezonde keuzes vaak aantrekkelijk zijn. Daar ligt de basis voor veel chronische ziekten. Nog altijd stoppen fabrikanten te veel suiker in hun producten en nog altijd zijn gezonde keuzes moeilijker voorhanden of duurder dan ongezonde alternatieven. D66 wil dat mensen zelf kunnen kiezen hoe ze leven. Daarom gaan we door met het Preventieakkoord, pakken wij fabrikanten aan die hun producten bewust ongezond of verslavend maken en verlagen we de drempels om gezonder te leven.’

Accijnsverhoging

Op dit moment is roken de belangrijkste veroorzaker van ziekte en sterfte in Nederland en zorgt voor 9,4 procent van alle ziekten. D66 stelt drie maatregelen voor om roken tegen te gaan. Ze wil in de eerste plaats de accijnsverhoging op tabak steunen. Op dit moment is er al een accijnsverhoging ingevoerd, die volgend jaar eerst geëvalueerd zou moeten worden voordat een pakje sigaretten in 2023 10 euro zou kunnen gaan kosten. Dit terwijl al lang en breed vaststaat dat een flinke accijnsverhoging de meest kosteneffectieve manier is om roken te ontmoedigen.

Vergunningstelsel

Daarnaast wil D66 dat er voor de verkoop van tabak en rookwaren een vergunning verplicht wordt gesteld. Dat betekent dat tabak niet meer overal verkrijgbaar is en alleen nog door tabaksspeciaalzaken aan de man gebracht mag worden, zoals dat nu al geldt voor de verkoop van sterke alcoholische dranken. De Nederlandse overheid heeft ook een internationaal protocol geratificeerd om de illegale smokkel van tabaksproducten tegen te gaan. Een van de onderdelen van dat protocol is de invoering van een vergunningstelsel. D66 spreekt zich daar nu ook vol voor uit. Vorige week bleek ook uit een onderzoek van I&O Research dat 63 procent van de Nederlanders voor zo’n stelsel is.

E-sigaretten en rookvrije zones

D66 zegt ook dat ze wil dat voor e-sigaretten dezelfde regels gaan gelden als voor gewone sigaretten, ‘en we voeren een verbruiksbelasting in op e-sigaretten’. Ook wil de partij van het vrijwillige karakter van rookvrije zones in sportparken, stadions en rond de ingang van ziekenhuizen en verpleeghuizen af. Daar zouden rookverboden ingesteld moeten worden.

Breed investeren in gezondheid

D66 onderkent verder dat er een groot probleem is met de verschillen in gezondheid tussen verschillende opleidingsniveaus. ‘De grote verschillen in (gezonde) levensjaren tussen Nederlanders per opleidingsniveau en inkomen zijn schokkend. Van gelijke kansen is geen sprake. Daarom wil D66 breed investeren in gezondheid: van maatregelen voor een schonere lucht tot gelijke kansen op fatsoenlijk betaald werk en een goede opleiding. Ook willen we een gezonde leefstijl laagdrempelig maken, met zo veel mogelijk oog voor ieders individuele vrijheid. We richten ons daarom in de eerste plaats op een gezonde start voor ieder kind.’

tags:  D66 | vergunningstelsel | SES | verkiezingsprogramma | politiek | accijnsverhoging