line
nederland ratificeert-1

Nederland ratificeert Protocol – weg vrij voor vergunningstelsel

dinsdag 14 juli 2020

Staatssecretaris Blokhuis heeft op Twitter bekendgemaakt dat Nederland het 61e land is dat het Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products van de WHO heeft geratificeerd. Nederland verplicht zich hiermee ook om een vergunningstelsel voor tabaksverkoop in te voeren.

Door de webredactie

In 2018 ging het nieuws de wereld over: veertig landen hadden het onder auspiciën van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) opgestelde Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products geratificeerd waardoor het in werking trad. Het Protocol hoort bij het internationale antirookverdrag Framework Convention Tobacco Control (FCTC) en heeft tot doel ervoor te zorgen dat illegale tabaksproducten de wereld uit worden geholpen. Landen gaan samenwerken om te bewerkstelligen dat er niet meer geproduceerd, verhandeld, vervoerd, verspreid, ver- of gekocht zal worden.

Ratificatie

Nederland was echter nog niet van de partij, maar daar is nu verandering in gekomen. Staatssecretaris Blokhuis maakte op Twitter bekend dat Nederland het 61e land is dat het Protocol heeft geratificeerd, waardoor het voor ons per oktober gaat gelden. Mei vorig jaar werd bekend dat Blokhuis de eerste stappen tot ratificatie had gezet.

Samenwerking

Het nieuwe WHO-Protocol zorgt ervoor dat landen gaan samenwerken op het niveau van handhaving en uitwisseling van informatie over illegale tabaksproducten tussen politie-eenheden. De tabaksindustrie maakt daar geen deel van uit, omdat zij nog altijd verdacht wordt van het bijdragen aan smokkel. De industrie heeft baat bij de smokkel doordat tabak dan goedkoop voorradig blijft en de bewezen effectieve ontmoedigende werking van accijnsverhogingen ondergraven worden.

Vergunningstelsel

Interessant aan het protocol is dat in artikel 6.2 is opgenomen dat alle partijen zich ervoor in zullen spannen om een vergunningstelsel voor tabaksverkoop in te voeren. Daardoor zal tabak niet meer overal verkrijgbaar kunnen zijn en komt er controle op de verkoop. Op welke termijn Nederland daar nu werk van gaat maken, is nog niet bekend.

Frits van Dam, hoofdredacteur van TabakNee: “Stichting Rookpreventie Jeugd pleit al sinds jaar en dag voor een vergunningstelsel. We zijn er uiteraard zeer ingenomen mee dat dit onderdeel is van het Protocol en we verwachten dan ook dat hier op korte termijn stappen in worden gezet ter verwezenlijking.”

tags:  protocol | FCTC-verdrag | vergunningstelsel | volksgezondheid | WHO | smokkel