line
95 percent less nicotine-1

Nicotinevrije tabak, de oplossing voor verslaving?

woensdag 19 februari 2020

De Amerikaanse tabaksfabrikant 22nd Century wil een nieuw merk sigaretten op de markt brengen dat 95 procent minder nicotine bevat en daarmee minder verslavend is. De Food and Drug Administration onderzocht eerder al of het mogelijk is nicotinereductie verplicht te stellen.

Door de webredactie

Maak sigaretten minder verslavend, zodat rokers de mogelijkheid hebben om met hun gewoonte stoppen. Het is een logische gedachte: als sigarettenfabrikanten minder nicotine in hun sigaretten stoppen en sigaretten zo minder verslavend worden (op dit moment zijn ze net zo verslavend als heroïne en cocaïne), dan krijgen rokers de kans om hun sigaret voor eens en altijd uit te drukken.

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) maakte in 2017 bekend te onderzoeken of het mogelijk is om het nicotinegehalte in sigaretten verplicht te verlagen. Toen het plan gelanceerd werd, daalden de aandelen van de tabaksindustrie met maar liefst 20 procent. De maatregel zou een enorme winst voor de volksgezondheid zijn.

Genoeg draagvlak

Lynn Hull, farmacoloog bij de FDA, zei dat nicotinereductie dé manier is om tabaksgebruik te ontmoedigen. In de VS bleek er ook genoeg draagvlak voor deze maatregel te zijn. Onderzoek van de Centers for Disease Control and Prevention wees uit dat maar liefst 80 procent vóór nicotinereductie was. In augustus 2019 maakte de FDA bekend erover met het grote publiek in dialoog te willen gaan. Maar in november bracht Bloomberg het nieuws naar buiten dat de FDA de maatregel zonder verdere reden in de ijskast had gezet.

Tabaksfabrikanten als Altria en RJ Reynolds hadden bovendien beweerd dat het niet mogelijk zou zijn om nicotine uit de tabak te halen. Maar zij hebben het nakijken nu de Amerikaanse tabaksfabrikant 22nd Century bekendgemaakt heeft een sigaret op de markt te willen brengen die 95 procent minder nicotine bevat.

Aanvraag

22nd Century maakt al een aantal jaar het sigarettenmerk Spectrum, dat verschillende hoeveelheden nicotine bevat en dat veelvuldig is gebruikt in onderzoek naar de relatie tussen tabak en verslaving. In juli 2019 heeft 22nd Century aan de FDA toestemming gevraagd om een merk op de markt te brengen dat VLN heet en een laag nicotinegehalte heeft (95 procent minder dan in reguliere sigaretten). Vorige week is de adviescommissie van de FDA samengekomen om die aanvraag te bespreken.

Wanneer bekend wordt of VLN op de markt mag worden gebracht is nog onduidelijk. Ook is onduidelijk of het in Nederland op de markt zal komen.

Blinde vlek

In Nederland lijkt er een blinde vlek te zijn voor het belang van nicotinereductie in tabak om de verslaving tegen te gaan. In 2018 bracht de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid nog een adviesrapport uit waar de woorden ‘teer’, ‘nicotine’ en ‘koolmonoxide’ niet in voorkomen. Het woord ‘verslaving’ werd slechts één keer gebruikt. Dat is vreemd, want daar draait het om bij tabak. Nicotinereductie zou een enorme troef kunnen zijn voor staatssecretaris Blokhuis om zijn streven van een Rookvrije Generatie in 2040 te kunnen bewerkstelligen. Als de hoeveelheid nicotine in sigaretten zo laag zou zijn dat het niet meer verslavend is, zou dat enorme aantallen verslaafde jongeren schelen en daarmee ook enorme aantallen toekomstige tabaksdoden.

tags:  VLN | nicotinereductie | publieke opinie | FDA | nicotine | tabaksindustrie