line
britse scholen installeren e-sig detectoren-1

Britse scholen installeren detectoren voor e-sigaretten

Kort buitenlands nieuws

vrijdag 26 mei 2023

In Groot-Brittannië zijn scholen detectie-units aan het installeren om het gebruik van e-sigaretten onder jongeren tegen te gaan. Verder in Kort buitenlands nieuws: Wereld Niet Roken Dag 2023: verbouw voedsel, geen tabak / Lobbyisten in Alabama proberen tabakswet af te zwakken / Zwitserland voert reclameverbod in op tabaksproducten. 

Door de webredactie 

Verspreid over Groot-Brittannië zijn scholen in hun toiletten detectie-units aan het installeren die e-sigaretdamp kunnen detecteren om ervoor te zorgen dat scholieren er geen e-sigaretten kunnen gebruiken. De units analyseren met laser de lucht in de toiletten. Er gaat een alarm af bij leraren als er uitgeblazen rook in de lucht wordt aangetroffen. Gemiddeld gaat het alarm 17 tot 22 keer per dag af. Ook wordt er gebruikgemaakt van magnetische fouilleerstokken zoals die bij de beveiliging op vliegvelden worden gebruikt, om onder kleding verstopte e-sigaretten te detecteren.

Het is een nieuwe poging om het gebruik van e-sigaretten onder minderjarigen in te dammen. Ondertussen blijft de e-sigaret zeer populair. Op TikTok plaatsen jongeren video’s van hoe ze dampen en taggen daarin hun school. Uit nieuw onderzoek is bovendien gebleken dat het aantal Britse jongeren tussen de 11 en 17 jaar dat met e-sigaretten experimenteert weer is gestegen, van 7,7 procent vorig jaar naar 11,6 procent dit jaar.

Dampen is schadelijk voor de gezondheid. Nicotine is een verslavende stof die slecht voor de gezondheid is en er zijn ook microplastics aangetroffen in e-liquids. Uit nieuw onderzoek is volgens de BBC bovendien gebleken dat er een hoog gehalte nikkel en lood in illegale e-sigaretten zit. Daarom maken gezondheidsexperts zich grote zorgen over het gebruik van e-sigaretten. Experts als professor Linda Bauld van de Universiteit van Edinburgh roepen daarom op tot de invoering van strenge regels om e-sigaretgebruik onder jongeren te ontmoedigen.

Groot-Brittannië is niet het enige land waar e-sigaretgebruik onder jongeren tot grote zorgen leidt. Deze week was ook in België in het nieuws dat jongeren er naar de e-sigaret grijpen. En ook in Pakistan heeft de Sustainable Social Development Organisation, een stichting die zich richt op het verbeteren van de Pakistaanse samenleving, om een verbod op e-sigaretten gevraagd, omdat jongeren ze makkelijk kunnen kopen terwijl ze slecht voor hun gezondheid zijn.
Lees meer bij ITV

Wereld Niet Roken Dag 2023: verbouw voedsel, geen tabak

In 124 landen wordt tabak verbouwd. Daarmee neemt tabak miljoenen hectares vruchtbare grond in beslag. Waarom wordt die landbouwgrond niet gebruikt voor het verbouwen van voedsel, vooral in ontwikkelingslanden? Wereld Niet Roken Dag (31 mei) staat daarom dit jaar in het teken van ‘grow food, not tobacco’. Het verbouwen van tabak heeft grote gevolgen voor de gezondheid van tabaksboeren. Het werken met ruwe tabaksbladeren kan tot nicotinevergiftiging leiden. Ook worden de boeren vaak gevangengehouden in een systeem van schulden waar ze moeilijk aan kunnen ontsnappen. Door hen uit dat systeem te halen en ze andere gewassen te laten verbouwen, kan hun levensstandaard verbeteren. In veel landen is op tabaksplantages bovendien sprake van kinderarbeid en daarnaast is het verbouwen van tabak zeer slecht voor het milieu. Veranderen van gewas kan dus ook het milieu ontzien.
Lees meer op de website van de WHO

Lobbyisten in Alabama proberen tabakswet af te zwakken

In de Amerikaanse staat Alabama probeert de overheid met nieuwe wetgeving het gebruik van e-sigaretten onder jongeren tegen te gaan. Maar nu blijkt dat lobbyisten achter de schermen via Children First, een organisatie die helpt wetgeving gericht op jongeren vorm te geven, invloed hebben uitgeoefend op het proces. Het resultaat is dat in het wetsvoorstel dat nu voorligt jongeren die met een e-sigaret worden betrapt, een boete van 200 dollar kunnen krijgen, hun rijbewijs kunnen kwijtraken en onder toezicht van jeugdrecht kunnen komen. Terwijl de verkopers van e-sigaretten minder snel een boete hoeven te verwachten. De American Heart Association reageerde afwijzend op de voorstellen: “Het wetsvoorstel in zijn huidige vorm is schadelijk voor kinderen en een vrijbrief voor degenen die tabaksproducten, waaronder e-sigaretten, aan minderjarigen verkopen.”
Lees meer bij AL Reporter

Zwitserland voert reclameverbod in op tabaksproducten

Vanaf 2026 mag er in Zwitserland geen op jongeren gerichte reclame meer gemaakt worden voor tabaksproducten. Dat heeft de overheid besloten. Dat betekent dat tabaksadvertenties in kranten en tijdschriften verboden worden en dat er online een leeftijdsrestrictie van toepassing moet zijn. Er komen ook leeftijdscontroles bij verkooppunten. Advertenties en sponsoring bij evenementen waar kinderen bij aanwezig kunnen zijn (zoals festivals) gaan ook in de ban. Verder moet de tabaksindustrie voortaan bekendmaken wat ze aan reclame uitgeeft. De regels komen voort uit een referendum dat vorig jaar werd gehouden.
Lees meer bij Swissinfo

tags:  nicotinelobby | wereld niet roken dag | e-sigarettenverbod | tabaksziekte | tabaksteelt | reclameverbod