line
verkiezingsprogrammas-3

Verkiezingsprogramma’s beloven niet veel goeds voor tabaksbestrijding (1)

woensdag 16 november 2016

De verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar maart zijn nu allemaal gepubliceerd. Wat kunnen we verwachten van de politieke partijen? TabakNee analyseert in een korte serie de standpunten van de partijen over tabak. Dit is deel 1.

Door de webredactie

Rechts gelooft in vrije keuze

VVD

Meer dan een paar zinnetjes wijdt het VVD-verkiezingsprogramma niet aan preventie. ‘Om een gezonde keuze te kunnen maken, is het belangrijk dat er informatie beschikbaar is over een gezonde leefstijl. Of het nu gaat om gezonde voeding, voldoende bewegen of de balans tussen werk en privé. Dit is vooral voor jongeren van belang. Door hen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met gezonde voeding, te informeren over alcohol, tabak en drugs en te voorzien van seksuele voorlichting, kunnen zij zelf de keuze maken voor een gezonde leefstijl.’
De VVD levert hiermee zonder blikken of blozen jongeren uit aan de tabaksindustrie. Denkt de VVD echt dat voorlichting aan jongeren over tabaksgebruik ertoe leidt dat zij zelf een keuze kunnen maken voor een gezonde leefstijl? Nicotine is een ernstig verslavend product, net zo verslavend als heroïne en cocaïne. Het is onthutsend te moeten vaststellen dat de VVD-verkiezingscommissie dit harteloze tabaksstandpunt voor haar rekening neemt. Het Tweede Kamerlid van de VVD met tabak in zijn portefeuille, Eric Ziengs, vatte het verkiezingsprogramma laatst nog eens puntig samen: het moet maar eens afgelopen zijn met het ‘rokertje pesten’.

PVV

De PVV heeft helemaal niets in haar verkiezingsprogramma staan over tabak. Niettemin weten we wel iets van het standpunt van deze partij. De PVV is namelijk tegen iedere overheidsbemoeienis met tabaksgebruik. Op vrijwel alle antitabaksmaatregelen die in stemming worden gebracht, volgt een onverbiddelijk 'njet' van de PVV. Zij zijn tegen accijnsverhoging, want we moeten de burger niet pesten door de tabak wéér duurder te maken. Als de PVV ergens de pest aan heeft, dan is het aan een overheid die bepaalt wat wel of niet goed voor de burger is. Wie wil (beginnen met) roken, moet dat zelf weten. De nanny state is ook voor deze partij een schrikbeeld. Programma’s die mensen helpen om te stoppen met roken, horen volgens de PVV niet in het basispakket. Dat geld kun je beter besteden aan het terugbrengen van de rollator in het basispakket, zegt de gezondheidsdeskundige van de PVV Fleur Agema.

50Plus

De ouderenpartij 50Plus vindt dat er een duidelijk, actief en integraal ontmoedigingsbeleid moet worden gevoerd ten aanzien van alcohol, roken en drugs. Hoe dat precies moet, daar laat 50Plus zich niet over uit. 50PLUS gaat voor Healthy Ageing. Dan zou rookontmoeding meer aandacht mogen krijgen van de partij. Want rokers leven gemiddeld twintig jaar korter in goede gezondheid dan niet-rokers.

VNL

Sinds kort is er een nieuwe partij op rechts, Voor Nederland, de partij van Jan Roos die alleen al bij het idee dat de staat van alles gaat regelen pukkels krijgt. Niets erger dan een nanny state. Dit staat er in het beginselprogramma van de partij: ‘Wij hanteren een realistisch beeld van de mens: beperkt, met zwaktes en tekorten. Dit betekent dat niet de maatschappij of “het systeem” verantwoordelijk is voor menselijk falen, maar de individuele mens. Vrijheid brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Bij ons is er geen ruimte voor socialistische ideeën over de maakbaarheid van de samenleving.’
VNL pleit voor een verlaging van de accijnzen op tabak met 10 procent. Dat heeft tot gevolg dat het aantal rokers substantieel gaat toenemen, naar schatting met 3 tot 5 procent. De tabaksfabrikanten weten op wie ze moeten stemmen.

Lees hier deel 2 in deze serieOnduidelijkheid op links.
Lees hier deel 3 in deze serieDe christelijke partijen zijn het meest uitgesproken over anti-tabak maatregelen
Lees hier deel 4 in deze serie: Analyse door TabakNee

 

tags:  verkiezingsprogramma | politiek