line

‘Het Rookbeleid is dodelijk’

vrijdag 27 mei 2016

UPDATE 09-07-2021
OPINIE
Vandaag staat een opinie-artikel van Wanda de Kanter en Frits van Dam in NRC Next en NRC Handelsblad in verband met Wereld Niet Roken Dag op 31 mei. Zij stellen dat politieke partijen echte maatregelen om kinderen tegen tabak te beschermen niet durven te nemen, omdat ze bang zijn om zetels te verliezen.

Door de webredactie

“Angelique Berg, directeur-generaal Volksgezondheid bij het ministerie van VWS, vindt dat er een offensief moet komen tegen roken. Haar aanvalsplan, zoals afschrikwekkende afbeeldingen op pakjes en voorlichtingcampagnes voor scholieren, is louter windowdressing. Het helpt niet om rookverslaving tegen te gaan bij jongeren,” dat schrijven longarts Wanda de Kanter en Frits van Dam (voorzitter en secretaris van Stichting Rookpreventie Jeugd) vandaag in het opiniestuk ‘Het Rookbeleid is dodelijk’ in NRC Next en NRC Handelsblad.

“Ze heeft het niet over het middel om tabaksgebruik tegen te gaan: verhoging van de accijnzen,” vervolgen de auteurs. “In landen waar ze accijnzen wel inzetten tegen het roken, zoals Australië en Zweden, is het aantal rokers beduidend minder dan in Nederland. Een ander probaat middel tegen rookverslaving – verkoop tabak uitsluitend in speciaalzaken met een vergunning – stuit op heftig verzet van de lobby van supermarkten en tankstations. Ook daarover zwijgt Angelique Berg.”

De Kanter en Van Dam gaan in op het waarom van het uitblijven van goede maatregelen en komen uit bij de politieke angst om zetels te verliezen. De Amsterdamse VVD-wethouder Eric van den Burg zei onlangs tijdens een debat in De Balie bijvoorbeeld: “Verhoging van de tabaksaccijns zal de VVD twee tot drie zetels kosten en daar zitten ze natuurlijk niet op te wachten”.

De conclusie is onontkoombaar, stellen de auteurs van het stuk: “Roken is een verslaving die uit angst voor zetelverlies door de coalitie in stand wordt gehouden. De maatschappij betaalt hiervoor een hoge prijs: dodelijke ziekten, vroegtijdig overlijden, terugloop in arbeidsproductiviteit en enorme zorgkosten.”

De schrijvers roepen op om bij de eerstvolgende verkiezingen te stemmen op een partij met een stevige tabaksparagraaf.

Lees het hele artikel hier. 

UPDATE 09-07-2021

Op 6 juli jl. werd deze tekst gebruikt in het centraal eindexamen Nederlands havo 2021 om de vaardigheid in tekstanalyse te toetsen. Een andere tekst in hetzelfde examen ging over gruwelplaatjes op sigarettenpakjes.

tags:  VVD | verkooppunten | accijns | tabaksbeleid | VWS