line

Transparency International dient 4253 klachten in over EU-Lobbyregister

donderdag 10 september 2015

De Europese waakhond Transparency International (TI) heeft 4253 klachten ingediend bij de secretaris van het Transparantie register van de Europese Unie. Hierin horen bedrijven inzage te geven in hun lobbydoelen en de bedragen die daarmee gemoeid zijn. Volgens TI geeft ruim de helft van de organisaties geen eerlijk beeld van hun lobby.

Door de webredactie

"Meer dan de helft van de vermeldingen in het EU Transparantieregister bevatten fouten of onwaarschijnlijke bedragen," concludeert Transparency International na analyse van het register, zo meldt zij in dit persbericht. Het Transparantieregister is ontworpen om inzage te krijgen in de bedrijven die in Brussel voor hun belangen opkomen, hun doelen en de uitgaven die zij daarvoor doen. Maar deze informatie is alleen iets waard, als ze naar waarheid wordt ingevoerd.

Sinds juni 2015 heeft Transparency International een tool ontwikkeld die Integrity Watch heet. Op de website wordt geïnventariseerd welke parlementariër met welke organisatie afspreekt. Ook heeft Transparency International zo alle vermeldingen in het transparantieregister onder de loep kunnen nemen om te zien of de informatie die verstrekt wordt, klopt.

TI concludeerde dat dat in 4253 gevallen niet zo was en heeft over al deze organisaties een klacht ingediend. Het gaat om het foutief vermelden van bedragen, zo vermelden sommige organisaties lobbylonen die lager dan het minimumloon uitvallen, terwijl lobbyisten vaak alles behalve slecht betaald worden.

Tabakslobby

Er staan drie organisaties tussen die lobbyen voor tabak, te weten de Cigarette Manufacturers of Belgium and Luxembourg (CIMABEL) die iemand voor een kwart FTE per week laten lobbyen (10 uur) maar daar volgens eigen opgave in totaal nog geen 5000 euro aan kwijt is. De Association of Independent Tobacco Specialists (AITS) heeft ook iemand voor 10 uur per week rondlopen, maar maakt daar zelfs helemaal geen kosten voor. The Imported Tobacco Products Advisory Council (ITPAC) heeft iemand fulltime rondlopen en doet dat voor een schamele €9999 euro.

"We hopen dat de Commissie onze klachten snel in behandeling zal nemen en ervoor zal zorgen dat vermeldingen worden gecorrigeerd en organisaties die daar niet aan mee willen werken, uit het register worden verwijderd," zegt Daniel Freund van Transperency International. Hij noemde de foutieve informatie verder "inaccuraat, onvolledig en waardeloos."

Lobbyisten zijn niet verplicht vermeld te staan in het lobbyregister. Wel is aan Europarlementariërs gevraagd om lobbyisten die niet in het register staan, niet te ontvangen.

Kritisch

Februari van dit jaar werd het register nog vernieuwd en werden er hogere eisen aan opname in het register gesteld. Lobbywaakhond Corporate Europe Observatory was toen al kritisch, juist omdat deelname vrijwillig bleef.

In Nederland heeft PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester samen met haar collega Astrid Oosenbrug het voortouw genomen om meer openheid rond lobby te krijgen met het plan Lobby in Daglicht. Vooralsnog is hun voorstel niet ingevoerd. Uit de ervaringen met Brussel blijkt dat als er geen stringente controle wordt uitgevoerd op het waarheidsgehalte van de informatie in het register, het vooral een manier voor lobbyisten is om transparantie te veinzen en een extra rookgordijn op te werpen rond hun werkzaamheden.

tags:  transparantie | lobbyist | tabakslobby | lobby