line

Van Rijn wil ook e-sigaret onder 18 jaar verbieden

maandag 13 januari 2014

Staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn laat in kaart brengen welke mogelijkheden hij heeft om een leeftijdsgrens in te stellen voor e-sigaretten. Zo'n leeftijdsgrens vergt een aanpassing van de Warenwet of de Tabakswet. De staatsecretaris wil een minimumleeftijd van 18 jaar instellen voor de verkoop van elektronische sigaretten.

Door Bas van Lier

Dat blijkt uit antwoorden van Van Rijn op vragen van het Tweede Kamerlid Marith Rebel (PvdA) over de opmars en de regulering van e-sigaretten. De staatssecretaris liet ook weten dat hij zich bij de Europese Unie sterk maakt voor snelle invoering van de gewijzigde Tabaksproductenrichtlijn, waarin ook regels komen voor e-sigaretten.

"Ik zou het onwenselijk vinden wanneer jongeren die niet roken een nicotineverslaving zouden opdoen door gebruik van de e-sigaret. Mede om die reden ben ik voornemens een minimumleeftijd van 18 jaar in te stellen voor de verkoop van e-sigaretten", schrijft Van Rijn in zijn brief van 20 december 2013.

Wettelijke regeling

In antwoord op nadere vragen voegt hij daar op 10 januari aan toe dat het instellen van een minimumleeftijd bij wet geregeld moet worden. E-sigaretten vallen vooralsnog onder de Warenwet en "om het stellen van een leeftijdsgrens in de Warenwet mogelijk te maken, moet die leeftijdsgrens uitdrukkelijk in de wet zelf worden vermeld of moet in de wet uitdrukkelijk worden opgenomen dat bij Algemene Maatregel van Bestuur kan worden bepaald beneden welke leeftijd de verkoop van e-sigaretten kan worden verboden", schrijft de staatssecretaris. De andere optie is e-sigaretten onder de Tabakswet te brengen, waarvoor die wet aangepast zou moeten worden.

Op de vraag of de staatssecretaris het ook teleurstellend vindt dat het Europees Parlement heeft tegengehouden dat in de nieuwe Tabaksproductenrichtlijn e-sigaretten als medische producten worden aangemerkt, spreekt Van Rijn zich in zijn antwoorden van 16 december niet met zoveel woorden uit.

Wel laat hij weten dat de Lidstaten van de EU over het algemeen van mening zijn dat e-sigaretten onder de Europese Geneesmiddelenrichtlijn zouden moeten vallen. Van Rijn noemt het "positief" dat het Europees Parlement in elk geval aan e-sigaretten eisen wil stellen aan veilig gebruik, reclame en informatie richting consument. "Dit sluit aan bij de lijn die ik zelf heb ingezet. Voor mij is het belangrijk dat er goede garanties komen dat het product veilig gebruikt kan worden."

Invloed tabaksfabrikanten

In dezelfde brief gaat Van Rijn ook in op recente studies waarin wordt vastgesteld dat grote tabaksbedrijven producenten van e-sigaretten opkopen om de concurrentie in de kiem te smoren en de e-sigaretten beter op de vraag naar echte sigaretten te laten aansluiten. Van Rijn beaamt dat de interesse van tabaksfabrikanten in e-sigaretten toeneemt. Hij voegt daar aan toe het onwenselijk te vinden "als de toename in het gebruik van de e-sigaret zou kunnen leiden tot een toename van het roken onder jongeren."

In zijn brief van 20 december zegt Van Rijn toe de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over de nadere invulling van de wettelijke invoering van een leeftijdsgrens van 18 jaar voor e-sigaretten.