line
rechtbank bekrachtigd megaboete acm-1

Rechtbank handhaaft boetes voor prijsafspraken tabaksfirma’s

Kort binnenlands nieuws

woensdag 02 augustus 2023

De bestuursrechter in Rotterdam heeft de Autoriteit Consument & Markt bevestigd in de boetes die zij tabaksfabrikanten in 2020 oplegde wegens prijsafspraken. Verder in Kort binnenlands nieuws: Kampen bestrijdt peuken met Peukenbrigade / Petitie voor statiegeld op vapes. 

Door de webredactie

De rechtbank Rotterdam laat de door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in 2020 aan vier sigarettenfabrikanten opgelegde boetes van in totaal ruim 82 miljoen euro in stand. De boetes zijn opgelegd omdat deze fabrikanten vanaf juli 2008 tot en met juli 2011 de concurrentie hebben vervalst door via groothandels informatie over de prijzen van sigaretten uit te wisselen. Bij prijswijzigingen, bijvoorbeeld na accijnsverhogingen, sturen fabrikanten hun nieuwe prijzen een paar weken van tevoren naar afnemers. Sommige van die groothandels stuurden de prijslijsten door aan de concurrentie. De rechtbank oordeelt dat de tabaksfabrikanten op de hoogte waren van het concurrentieverstorende gedrag en zich daar niet tegen hebben verzet. Het persbericht over de uitspraak stelt: “Uit het bewijs in het dossier blijkt dat fabrikanten geregeld hebben gewacht op de prijslijsten van andere fabrikanten en dat zij de prijsinformatie van concurrenten na ontvangst hebben gebruikt bij het bepalen van hun eigen prijzen en/of strategie. Ook blijkt uit de bewijsstukken dat de fabrikanten bij afnemers actief om de prijslijsten van andere fabrikanten vroegen en dat de fabrikanten ervan op de hoogte waren dat fabrikanten over elkaars prijslijsten beschikten.”
Lees meer op Rechtspraak.nl

Kampen bestrijdt peuken met Peukenbrigade

De gemeente Kampen stuurt deze zomer een Peukenbrigade de straat op in de strijd tegen peukenafval op straat. Met een opvallende bakfiets, promotiemateriaal en een stofzuiger om peuken mee op te zuigen, vraagt de Peukenbrigade aandacht voor het afval. Medewerkers van de brigade spraken op 21 juli voor het eerst mensen aan die hun peuken achteloos op straat gooiden. De rokers wordt gewezen op de schadelijke gevolgen van het peukenafval voor het milieu en op de kosten van het opruimen van de peuken. De plastic filters van sigaretten zijn niet afbreekbaar en bevatten schadelijke stoffen als zware metalen en nicotine, die in het milieu terechtkomen. Sinds januari van dit jaar moeten producenten, waaronder tabaksfabrikanten, meebetalen aan het inzamelen en het opruimen van plastic zwerfafval én aan maatregelen die consumenten bewuster moeten maken. Betalen gebeurt achteraf vóór 1 augustus van de kosten over het voorgaande jaar. De eerste betaling zal dus pas in de zomer van 2024 plaatsvinden.
Lees meer op kampen.nl en ondernemersplein.kvk.nl

Petitie voor statiegeld op vapes

Behalve peuken zorgen e-sigaretten, met name de wegwerpvarianten daarvan, voor een groeiend afvalprobleem. Omdat de vapes behalve schadelijke vloeistofresten ook batterijen bevatten, moeten ze apart worden ingeleverd. Dat gebeurt echter zelden. De wegwerp-vapes worden in vuilnisbakken of op straat gegooid. Een groep burgers die in Amsterdam Nieuw-West het zwerfafval te lijf gaat, VuilnisOproer Nieuw-West, is een petitie gestart om statiegeld in te voeren op wegwerp-vapes. Het Trimbos-instituut en Rookpreventie Jeugd reageren niet erg enthousiast op het voorstel, omdat het afleidt van het hoofddoel om vapes onbereikbaar te maken voor jongeren. Vanaf 1 oktober zijn e-sigaretten met zoete smaakjes verboden en vanaf 2025 zijn e-sigaretten alleen nog verkrijgbaar bij tabaksspeciaalzaken. De verwachting is dat daardoor de populariteit van de (wegwerp-)e-sigaret sterk zal afnemen en daarmee ook het afvalprobleem.
Lees meer op petities.com

tags:  zwerfafval | milieuvervuiling | boete | peuken | tabaksfabrikanten | e-sigaret