line
onbekende chemicalien in e-sigaret-1

Duizenden onbekende chemicaliën in e-sigaretten aangetroffen

dinsdag 12 oktober 2021

De vloeistoffen die in e-sigaretten worden gedaan, bevatten duizenden onbekende chemicaliën die niet eerder door de fabrikanten zijn opgegeven. Dat blijkt uit onderzoek van Johns Hopkins University. Sommige van die chemicaliën zijn schadelijk voor de gezondheid. Meer maatregelen tegen de e-sigaret zijn noodzakelijk.

Door de webredactie

Wie een e-sigaret dampt, krijgt duizenden chemicaliën waaronder industriële middelen en cafeïne binnen. De chemicaliën zijn niet eerder opgegeven door e-sigaretfabrikanten, maar zijn met een nieuwe onderzoeksmethode vastgesteld door de Amerikaanse Johns Hopkins University. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift Chemical Research in Toxicology.

Voor de studie is gebruikgemaakt van een methode om chemicaliën in voedsel, bloed en afvalwater te identificeren. Er is een analyse gemaakt van de merken Mi-Salt, Vuse, Juul en Blu, en hoewel e-liquids er in allerlei smaken zijn, is er voor dit onderzoek voor gekozen om van elk merk alleen de e-liquid met tabakssmaak te analyseren.

Onbekende chemicaliën

“Uit eerder onderzoek waarbij e-sigaretten met traditionele sigaretten zijn vergeleken, is gebleken dat er in e-sigaretten minder verontreiniging zit”, zegt assistent-professor Evironmental Health and Engineering Carsten Prasse, senior-auteur van het onderzoeksrapport, in een persbericht. Maar bij die onderzoeken is er gezocht naar stoffen die in beide tabaksproducten voorkomen om ze te kunnen vergelijken. “Het probleem is alleen dat de aerosolen die vrijkomen bij e-sigaretten andere onbekende chemicaliën bevatten, die mogelijk ook gezondheidsrisico’s met zich meedragen waar we nog niet bekend mee zijn.”

Prasse wijst erop dat steeds meer jonge mensen e-sigaretten gebruiken en dat zij moeten weten waar ze aan worden blootgesteld. Ook omdat de langetermijngevolgen van e-sigaretgebruik onbekend zijn.

Pesticide en gif

Het onderzoeksteam vond uiteindelijk bijna tweeduizend chemicaliën, waarvan de meeste niet konden worden geïdentificeerd. Zes daarvan waren potentieel schadelijk, waaronder een pesticide en twee smaakstoffen die eerder gelinkt zijn aan giftige effecten en irritatie van de luchtwegen. Ook verbaasde het de onderzoekers om cafeïne in twee van de vier producten tegen te komen. Het is onduidelijk of fabrikanten dat bewust hebben toegevoegd om bijvoorbeeld een extra kick te geven tijdens het dampen.

De bevindingen van dit onderzoek doen sterk denken aan wat in de loop van de tijd bekend is geworden over de vele toevoegingen aan tabakssigaretten om die steeds verslavender te maken.

Veel onbewezen claims

In een vorige maand verschenen rapport zetten twee Amerikaanse onderzoekers aan de University of Pennsylvania op een rij wat erover de e-sigaret geclaimd wordt en wat daarvan daadwerkelijk wetenschappelijk bewezen is. Over de e-sigaret wordt sinds hij op de markt is namelijk gezegd dat die 95 procent minder schadelijk is dan de gewone sigaret, maar dat berust niet op wetenschappelijke analyse. Ook is niet zomaar te bewijzen dat de e-sigaret bijdraagt aan ‘harm reduction’, het terugbrengen van schadelijkheid van het gebruik van tabaksproducten. E-sigaretten zijn daarnaast populair onder jongeren en kunnen een opstap vormen tot het roken van traditionele sigaretten. Ook worden ze vaak naast de traditionele sigaret gebruikt, wat de schadelijkheid alleen maar vergroot.

Strenger beleid nodig

In 2019 riepen Nederlandse longartsen al op om de e-sigaret te verbieden, maar toen bleek staatssecretaris Blokhuis niet in staat een verbod op te leggen, omdat hij afhankelijk was van Europese regelgeving. Per 1 juli 2022 worden smaakjes in e-sigaretten verboden zodat ze minder aantrekkelijk voor jongeren zullen worden. Het onderzoek van de John Hopkins University laat zien dat het belangrijk is om het gebruik ervan nog verder tegen te gaan, zolang niet duidelijk is wat het inhaleren van duizenden onbekende chemicaliën in e-liquids op de lange termijn voor gevolgen voor de gezondheid zullen hebben.

tags:  smaakjesverbod | e-liquids | e-sigarettenverbod | chemicaliën | gezondheidsschade | e-sigaret | onderzoek