line
blokhuis wil toblabnet sop3-1

Tot het laatst blijft Blokhuis fel op het tabaksdossier

vrijdag 19 maart 2021

In een overleg van de Europese ministers van Volksgezondheid heeft staatssecretaris Paul Blokhuis opnieuw opgeroepen tot een wijziging van de in de Europese Tabaksproductenrichtlijn voorgeschreven meetmethode voor de TNCO-emissies van sigaretten.

Door de webredactie

Staatssecretaris Paul Blokhuis pleitte deze week in een informeel overleg van de Europese ministers van Volksgezondheid opnieuw voor vervanging van de ISO-meetmethode voor teer-, nicotine- en koolmonoxide-emissies van sigaretten. In het openbare overleg reageerden de ministers op het plan van de Europese Commissie om kanker in de EU terug te dringen, Europe’s beating cancer plan, dat in februari werd gepresenteerd.

Blokhuis besteedde in zijn bijdrage relatief veel aandacht aan tabak en zei: “Tabak vergt elk jaar 20.000 doden in mijn land en dat wil ik zo snel mogelijk stoppen. Herziening van de Tabaksproductenrichtlijn is daarbij belangrijk. De ISO-meetmethode voor teer-, nicotine- en koolmonoxide-emissies (TNCO) moet worden vervangen door de WHO TobLabNet SOP1-methode.”

Blokhuis verwees daarmee naar de alternatieve meetmethode voor de gifuitstoot van sigaretten die is ontwikkeld door onafhankelijke experts van het WHO Tobacco Laboratory Network (TobLabNet). Een jaar geleden bepleitte Blokhuis de vervanging van de meetmethode ook al in een brief aan EU-Commissaris voor Volksgezondheid Stella Kyriakides, medeondertekend door collega-ministers van twaalf andere lidstaten.

Rechtszaak over onrechtmatigheid meetmethode

Aanpassing van de meetmethode is de belangrijkste eis in een rechtszaak die door Rookpreventie Jeugd werd aangespannen tegen de Nederlandse staat en die nu voorligt bij het Europees Hof van Justitie. Deze zaak draait om de zogenoemde ‘sjoemelsigaret’, waarin kleine gaatjes in de filters de uitkomsten van de emissie-metingen beïnvloeden. Bij de nu in de Europese regelgeving voorgeschreven ISO-meetmethode, wordt door die gaatjes extra lucht aangezogen. Daardoor vallen de gemeten TNCO-emissies lager uit dan wat rokers in werkelijkheid binnenkrijgen. Zij sluiten de gaatjes namelijk af met hun lippen en vingers.

In het onderzoek voor de eerdere aangifte tegen de tabaksindustrie ontdekte Rookpreventie Jeugd dat de tabaksindustrie niet alleen de gaatjes in de filters had bedacht om de meting van de gifemissies van sigaretten te beïnvloeden. Ook de wettelijk voorgeschreven meetmethode blijkt uit de koker van de tabaksindustrie zelf te komen.

Steun van Blokhuis

Rookpreventie Jeugd verzocht de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in actie te komen, nadat uit onderzoek van het RIVM was gebleken dat rokers veel hogere doses TNCO binnenkrijgen dan de maximumwaarden die in de wet zijn vastgelegd. Omdat de ISO-methode ook wettelijk is voorgeschreven, zei de NVWA niet in actie te kunnen komen. Toen het ministerie van VWS daartoe ook geen opdracht wilde geven, stapte Rookpreventie Jeugd naar de rechter.

Staatssecretaris Blokhuis liet sindsdien verschillende keren blijken dat hij de redenering van Rookpreventie Jeugd wel volgt en voorstander is van een onafhankelijke meetmethode die de werkelijke TNCO-uitstoot van sigaretten beter benadert.

Europese accijnsverhoging

In zijn bijdrage aan het openbare overleg stelde Blokhuis dat hij de preventiemaatregelen in het Europese kankerbestrijdingsplan onderschrijft. Hij stelde dat hij de opgenomen maatregelen voor tabaksontmoediging steunt, waaronder bestrijding van illegale handel in tabak en accijnsverhogingen als onderdeel van de op handen zijnde herziening van de Tabaksaccijns-richtlijn. “Nieuwe en opkomende tabaksproducten moeten in deze maatregelen worden meegenomen”, voegde Blokhuis daaraan toe.

tags:  Europese tabaksrichtlijn | sjoemelsigaret | tabaksproductenrichtlijn | Europese Commissie | tnco | staatssecretaris