line

KPMG: diep verweven met tabak

donderdag 05 september 2013

Uit onderzoek van TabakNee blijkt dat KPMG zowat een bijkantoor van Philip Morris is.

KPMG is een internationaal opererend adviesbureau dat allerlei diensten aanbiedt binnen een keur aan sectoren: van gezondheidszorg tot financiën. Ze behoort tot een van de grootste adviesbureaus ter wereld en heeft ook in Nederland een vestiging, zie dit filmpje op YouTube.

Adviesbureau KPMG kwam onlangs in het nieuws met het STAR-rapport dat zij in opdracht van Philip Morris schreef. Dat rapport over illegale sigarettensmokkel is niet onafhankelijk en de informatie is niet te controleren, zo bleek uit een artikel op TabakNee, gevolgd door een artikel in Vrij Nederland. KPMG - Nederland doet dit Star-onderzoek al sinds 2006 voor Philip Morris. Uit onderzoek van TabakNee blijkt dat KPMG een lange geschiedenis met de tabaksindustrie heeft.

'Informatie Management Consultant'

Volgens de website Tobacco Tactics ziet Philip Morris dit adviesbureau als 'Informatie Management Consultant'. KPMG is een goede vriend, omdat het sinds jaar en dag advies heeft gegeven over tabaksbelastingen, reclameverboden, rookverboden, hoe te investeren in opkomende markten en in het zogeheten Corporate Social Responsibility: een strategie die een industrie kan toepassen om haar imago op te poetsen door allerlei maatschappelijk verantwoorde initiatieven te nemen.

In een intern document van Philip Morris dat in de Legacy Tobacco Documents Library is terug te vinden, staat dat KPMG al in 1996 voor Philip Morris werkte en 268.000 dollar kreeg voor het vervaardigen van een studie.

Er staat ook dat de sigarettenfabrikant zelf voor deze studie informatie aan zou leveren die KPMG later nooit openbaar zou mogen maken:

"KPMG, its employees and agents will hold strictly confidential all information and materials provided by Philip Morris to KPMG in connection with the Study or created by KPMG in connection with the Stud."  (Vertaald: KPMG, haar medewerkers en agenten zullen strikte geheimhouding in acht nemen over alle informatie en materiaal die Philip Morris heeft verstrekt aan KPMG in relatie tot de studie, of vervaardigd door KPMG in relatie tot de studie).

Vooruit denken

KPMG denkt actief met haar tabaksverwerkende klant mee. In een interne e-mail van 5 januari 2005 schrijft een Philip Morris-topman aan anderen dat hij overleg heeft gehad met KPMG over wat het adviesbureau 'in de volgende fase' voor de multinational kan betekenen. En dat de KPMG'er al vooruit had gedacht:

"Parenthetically, I mentioned to him our strong view that the KPMG team for the next phase would need to include additional senior people to facilitate multi-tracking. He said that he was ahead of us on that one and had already lined up appropriate resources."  (Tussen twee haakjes, Ik vertelde hem over onze sterke mening dat het KPMG-team voor de volgende fase meer senioren zou moeten toevoegen om 'multi-tracking' te kunnen vergemakkelijken. Hij zei dat hij ons daarbij al voor was en dat hij al een rijtje passende middelen had opgesteld,)

Het is een raadsel hoe de verwevenheid met tabak zich verhoudt tot het duurzaam ondernemen dat KPMG hoog in het vaandel zegt te hebben staan.

KPMG weigert commentaar.