line

Kamervragen over kleine winkelier en de tabaksindustrie

dinsdag 13 augustus 2013

Op 12 augustus stelde het SP- Tweede Kamerlid Henk van Gerven schriftelijke Kamervragen, naar aanleiding van het artikel in Vrij Nederland 'De macht van de tabakslobby, hoe de industrie de winkelier voor haar karretje spant'.

Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de ministers van Financiën en van Economische Zaken over hoe de tabaksindustrie de tabakswinkelier voor haar karretje spant.

1  Wat is uw reactie op het artikel 'De macht van de tabakslobby, hoe de industrie de winkelier voor haar karretje spant'?

2  Wat is uw (morele) oordeel over het ontransparant steunen van campagnes en stichtingen tegen tabaksontmoediging door de tabaksindustrie?

3 Hoe oordeelt u over de oprichting van het Fonds Samenwerking Industrie & Tabaksspeciaalzaken (FSIT), waar de NSO (Nederlandse Sigarenverkopers Organisatie) voorzitter is en andere bestuurders bestaan uit vertegenwoordigers van tabaksfabrikanten, dat onder andere als doel heeft de tabaksdetailhandel te promoten?

4 Welke andere tabaksorganisaties of 'geldwervers' vergelijkbaar met FSIT zijn opgericht sinds 2010 en wat is uw mening daarover?

5 Wat gaat u doen om te zorgen dat er geen organisaties worden opgericht met als doel op een ontransparante wijze geld op te halen om daarmee de tabaksontmoeding tegen te werken? Graag een toelichting op uw antwoord.

Deze vragen zijn een vervolg op de ingezonden Kamervragen van het lid Van Gerven (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de ministers van Financiën en van Economische Zaken over de rol van VNO-NCW bij de tabakslobby en de overtreding van het FCTC-verdrag door verschillende ministeries (ingezonden 24 juli 2013).

Op de foto is Frank Evers te zien, de Hillegomse tabakswinkelier die in het bewuste artikel kritiek uit op zijn brancheorganisatie NSO.