line
website rookvrije zorg-1

Website gelanceerd die zorginstellingen ondersteunt bij rookvrij worden

dinsdag 31 december 2019

In 2030 moet de zorg rookvrij zijn. Om zorginstellingen daarbij te ondersteunen is de website Rookvrijezorg.com gelanceerd waarop ‘best practices’ gedeeld worden.

Door de webredactie

Charles Wijnker, directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie van het ministerie van VWS, heeft het startsein gegeven voor de vernieuwde website rookvrijezorg.com, die zorginstellingen ondersteunt om rookvrij te worden. In het in november 2018 gepresenteerde Nationaal Preventieakkoord is opgenomen dat de gehele zorg in 2030 rookvrij moet zijn.

Best practices

Rookvrijezorg.com is een initiatief van Koepelorganisaties NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra), GGZ-Nederland en Verslavingskunde Nederland, de Alliantie Nederland Rookvrij, het ministerie van VWS en het Trimbos-instituut. De site bevat allerlei best practices uit algemene en academische ziekenhuizen, verslavingszorginstellingen en GGZ-instellingen die al een rookvrije werk- en behandelcultuur hebben gerealiseerd of daarin een aardig eind op weg zijn, zo meldt Zorgkrant.

Acht pijlers

Op Rookvrijezorg.com is een toolkit te vinden, opgebouwd uit acht pijlers van de systematiek van het Global Network For Tobacco Free Health Healthcare Services. Het gaat om ‘Bestuur en commitment’, ‘Communicatie’, ‘Opleiding en training’, ‘Identificatie, diagnostiek en stopbegeleiding’, ‘Rookvrije omgeving’, ‘Gezonde werkplek’, ‘Maatschappelijke betrokkenheid’ en ‘Monitoring en evaluatie’.
Per pijler zijn voorbeelden uit het zorgveld verzameld, maar ook checklists en antwoorden op veelgestelde vragen. De toolkit moet de komende tijd steeds meer informatie gaan bevatten met voorbeelden uit het zorgveld. Mensen uit de zorg die daar een waardevolle bijdrage aan kunnen leveren, worden opgeroepen om contact op te nemen en hun ervaring te delen.

Rookruimtes versneld dicht

Eerder werd bekend dat rookruimtes in semi-overheidsinstellingen – de zorg valt daaronder – versneld gesloten moeten worden en in 2021 weg zijn. Ook dat zal bijdragen aan het creëren van een rookvrije zorg.

tags:  Preventieakkoord | rookvrij | kankerbestrijding | rookvrije generatie | rookruimte