line
sjoemelsigaret congres-1

Internationale wetenschappers in Nederland om over sjoemelsigaret te vergaderen

donderdag 21 november 2019

UPDATE 28-11-2019
Deze week hebben internationale wetenschappers bij het RIVM vergaderd over de sjoemelsigaret en de meetmethodes die gebruikt worden om vast te stellen hoeveel gif er in sigaretten zit.

Door de webredactie

In het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven is een groep internationale deskundigen bijeengekomen om de laatste wetenschappelijke inzichten te bespreken op het terrein van filterventilatie van sigaretten – de zogenoemde sjoemelsigaretten – en de impact op gezondheid en rookgedrag. Nederland organiseerde deze bijeenkomst op 18 en 19 november ter voorbereiding op de internationale COP9-conferentie – de negende editie van de Conference of the Parties, een vergadering van verdragspartijen van het WHO-kaderverdrag FCTC inzake tabaksontmoediging – die volgend jaar in Den Haag plaatsvindt, zo meldde de Rijksoverheid op haar website

Belangrijk agendapunt

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) wil dat het tegengaan van sjoemelsigaretten en het aanpassen van de meetmethode waarmee de schadelijke teer, nicotine en koolmonoxide (TNCO)-niveaus van sigaretten worden gemeten een belangrijk agendapunt wordt tijdens de COP9-conferentie.
Doordat er gaatjes in de sigarettenfilters aangebracht zijn, komen de resultaten van de huidige ISO-meetmethode voor schadelijke stoffen in sigaretten – voorgeschreven door Europese wetgeving – bij lange na niet overeen met wat een roker daadwerkelijk binnenkrijgt. De filtergaatjes verhogen ook nog eens de aantrekkelijkheid van een sigaret, omdat de rook milder, zachter en makkelijker te inhaleren wordt. Hierdoor denken rokers dat de sigaret minder schadelijk is.

Niet onafhankelijk

Het is niet toevallig dat deze bijeenkomst bij het RIVM belegd is, want deze organisatie heeft een cruciale rol vervuld bij het aantonen van de perfiditeit van de wettelijke ISO-methode. Uit alles blijkt dat de tabaksindustrie grote invloed heeft op het ontwikkelen van deze meetmethode, die daarmee niet onafhankelijk is.
Er bestaat geen enkele meetmethode die exact het gedrag van rokers kan nabootsen, maar er is een alternatief waarmee de gehalten die een roker binnenkrijgt beter benaderd worden, namelijk de Canadian Intense-methode (CI). De internationale experts hebben hun kennis hierover samengebracht in Bilthoven. Met hun input wordt een rapport opgesteld dat tijdens de COP9 besproken kan gaan worden.

Oneerlijk systeem

Blokhuis: “Hoe we ook meten: een sigaret die niet schadelijk is, bestaat niet. Dus mijn oproep aan iedereen blijft: begin niet aan roken of stop er zo snel mogelijk mee. Toch wil ik ook af van het huidige, oneerlijke systeem om de schadelijkheid van sigaretten te meten. Omdat we daarmee een schijnwerkelijkheid creëren. We moeten toe naar een realistische manier van meten. Zodat er nog meer duidelijkheid is over de zeer schadelijke impact van roken.”

Duizenden tweets

De vergadering komt een week nadat het satirische programma Zondag met Lubach in vijftien minuten zes jaar onthullingen van TabakNee samenbundelde en kijkers opriep mee te helpen een einde te maken aan de ISO-meetmethode door een tweet te sturen naar de verantwoordelijke Eurocommissaris Kyriakides. Die oproep ging viral, waardoor Kyriakides duizenden tweets ontving en er ook een enorme berg volgers bij kreeg.

Weigering

Omdat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het ministerie van VWS weigeren om sigaretten die meer gif uitstoten (uit RIVM-metingen met de CI-methode blijkt dat dat álle sigaretten zijn) dan wettelijk is toegestaan van de markt te halen, is de Stichting Rookpreventie Jeugd samen met de gemeente Amsterdam en nog dertien andere partijen naar de bestuursrechter in Rotterdam gestapt. De zaak diende op 11 november. Uitspraak wordt eind december verwacht.

UPDATE 28-11-2019

Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft Kamerlid Henk van Gerven (SP) de volgende Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

1. Kunt u de volledige deelnemerslijst van de bijeenkomst bij het RIVM op 18 en 19 november, waar gesproken werd over de laatste wetenschappelijke inzichten op het terrein van filterventilatie van sigaretten – de zogenoemde sjoemelsigaretten – en de impact op gezondheid en rookgedrag, toesturen?

2. Kunt u aangeven wat er precies besproken is tijdens deze bijeenkomst bij het RIVM? Kunt u de volledige agenda van deze bijeenkomst aan de Kamer toe doen komen?

3. Wat zijn volgens deze internationale deskundigen de laatste wetenschappelijke inzichten op het terrein van filterventilatie van sigaretten – de zogenoemde sjoemelsigaretten – en de impact op gezondheid en rookgedrag?

4. Welke afspraken zijn er door de aanwezigen precies gemaakt tijdens deze bijeenkomst bij het RIVM? Kunt u daarbij ook aangeven welke afspraken er specifiek zijn gemaakt in het kader van de voorbereidingen op de internationale COP9-conferentie over tabaksontmoediging die volgend jaar in Den Haag plaatsvindt?

5. Is er een verslag beschikbaar van deze bijeenkomst van internationale deskundigen over sjoemelsigaretten? Zo ja kunnen wij dat verslag ontvangen? Zo nee, waarom niet?

tags:  COP9 | CI-methode | ISO-methode | tnco | RIVM