line
slakkengang

Stroperige besluitvorming bij wijziging Tabaks- en rookwarenbesluit

dinsdag 09 juli 2019

OPINIE
Vorige week heeft staatssecretaris Blokhuis gereageerd op schriftelijke vragen over het ontwerpbesluit ter wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit, dat onder andere betrekking heeft op het (sigaretten)uitstalverbod en het verbod op tabaksautomaten. Ook komen er nieuwe regels voor rookruimtes: die mogen niet aantrekkelijker zijn dan ruimtes waarin niet gerookt wordt. Opvallend is de stroperigheid van het proces.

Door de webredactie

Het ontwerpbesluit is op 19 december 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd. De vaste Kamercommissie voor VWS heeft op 24 januari 2019 laten weten de behandeling van het ‘Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit’ aan te houden en de staatssecretaris gevraagd om geen onomkeerbare stappen te nemen. Vervolgens hebben slechts drie fracties schriftelijke vragen gesteld: VVD, SP en ChristenUnie.

VVD vertraagt

Waar de vragen van SP en ChristenUnie vooral gericht zijn op het verstevigen van de maatregelen die in het besluit staan, zijn de vragen van de VVD overduidelijk ingestoken door de lobby van het bedrijfsleven, met als doel de inwerkingtreding van het besluit te vertragen en het aantal uitzonderingen uit te breiden. Dat is voor een deel gelukt. Taxfreeshops worden straks uitgezonderd van het uitstalverbod, en daarmee ook van het verbod op zelfbediening, en de staatssecretaris heeft laten weten dat hij bereid is het besluit voor het uitstalverbod voor supermarkten niet per 1 januari, maar per 1 juli 2020 in werking te laten treden.
“Om de overige supermarktketens langer dan eerder voorzien de gelegenheid te geven de nieuwe regels te implementeren, stel ik voor de inwerkingtreding van het besluit en de regeling te laten ingaan per 1 juli 2020,” aldus Blokhuis. Daarmee loopt de invoering van het besluit verdere vertraging op.

Positieve punten

Er staan ook positieve punten in het ontwerpbesluit. Zo wordt het uitstalverbod voor andere verkooppunten dan supermarkten al per 1 januari 2021 ingevoerd en niet per 1 januari 2022, zoals eerder was voorgesteld. Bij deze verkooppunten speelt mee dat het om kleinere locaties gaat en dat zij daarom langer nodig zouden hebben om aanpassingen door te voeren. Niet duidelijk wordt waarom juist kleine locaties meer tijd nodig hebben. Hoe dan ook, vanuit het oogpunt van tabaksontmoediging was de voorgestelde termijn van twee jaar onwenselijk.
Het verbod op tabaksautomaten gaat nog steeds in per 1 januari 2022, conform eerdere aankondigingen van VWS.

Drie jaar

Het ontwerpbesluit is begin juli 2017 openbaar gemaakt via internetconsultatie. Na september 2017 (de sluitingsdatum van de consultatie) heeft het tot december 2018 bij VWS op de plank gelegen. Vorige week zijn de schriftelijke vragen eindelijk beantwoord en het besluit zal per 1 juli 2020 in werking treden, maar liefst drie jaar nadat het is aangekondigd. Dat is uitzonderlijk lang. Noch VWS noch de Tweede Kamer lijkt veel haast te hebben met invoering van de in dit besluit genoemde maatregelen.

Urgentie ho maar

Het kabinet heeft de mond vol van de rookvrije generatie, maar als het gaat om concrete maatregelen is de urgentie ver te zoeken. Ook het debat over de maatregelen in het Nationaal Preventieakkoord werd op het laatste moment uitgesteld tot na het zomerreces. Op deze manier duurt het wel erg lang voordat er iets terechtkomt van de mooie plannen van het kabinet om het roken verder terug te dringen en is zelfs 2040 niet haalbaar voor een rookvrije generatie.

tags:  Preventieakkoord | kamervragen | tabaksontmoediging | VWS