line
de minister legt uit-1

Blokhuis hoopt op verzoening tussen Alliantie en Rookpreventie Jeugd

dinsdag 23 april 2019

SP-Kamerlid Henk van Gerven stelde vorige maand Kamervragen aan staatssecretaris Paul Blokhuis over de eliminatie van Stichting Rookpreventie Jeugd (SRPJ) uit de Alliantie Nederland Rookvrij. Blokhuis spreekt in zijn antwoord zijn waardering uit voor SRPJ en hoopt dat het weer goed komt met de Alliantie. Aan het stopzetten van de subsidie voor TabakNee door KWF Kankerbestrijding kan hij niets doen.

Door de webredactie

De staatssecretaris is duidelijk in zijn antwoorden op de Kamervragen: het is een affaire tussen twee organisaties, waar hij in feite buiten staat, maar hij heeft een goede band met beide organisaties en wil dat graag zo houden. Blokhuis is, zoals hij het formuleert, vast van plan om met beide organisaties op te blijven trekken. De een is voor hem niet belangrijker dan de ander. Ieder speelt zijn eigen rol in de strijd tegen de tabaksverslaving en dat moet zo blijven. Hij hoopt dat zij een manier vinden om samen te werken.
Aan het stopzetten van de subsidie van TabakNee kan hij niets doen: “Ik ga niet over het subsidiebeleid van KWF Kankerbestrijding.”

Vergunningstelsel en Tabaksverslavingsfonds

Interessant is zijn antwoord op de vraag waarom in het Preventieakkoord geen voorstellen zijn opgenomen over een Vergunningstelsel en een Tabaksverslavingsfonds. Deze voorstellen waren wel aan de orde gekomen in het overleg van de tabakstafel, maar, zo stelt Blokhuis, het bleek dat daar op dat moment onvoldoende draagvlak voor was, implicerend dat deze voorstellen op een later moment wel weer ter tafel kunnen komen.

 

Kamervragen en antwoorden

Kamerlid Van Gerven: 1. Kent u het bericht ‘Antirookclub zet longartsen buiten de deur’? Wat is uw reactie daarop?

Staatsecretaris Blokhuis: 1) Ja, ik ken het bericht. Dit is echt een zaak tussen twee organisaties. Ik heb met beide organisaties een goede band en ik ben vast van plan om samen op te blijven trekken met zowel de Alliantie Nederland Rookvrij als de Stichting Rookpreventie Jeugd. Beide organisaties spannen zich – ieder op een eigen manier – in voor een rookvrije generatie. De aanpak en activiteiten van beide organisaties zijn succesvol en nodig, ze vullen elkaar aan als het gaat om het realiseren van een rookvrije generatie, zie ook de blog hierover van hoogleraar Marc Willemsen. In de strijd tegen alle gezondheidsschade die door roken wordt veroorzaakt, wil ik zo ver gaan als mogelijk. Ik voel me in die strijd door beide organisaties gesteund. Ik heb vernomen dat er overleg is over hoe beide organisaties in de toekomst samen kunnen optrekken. Ik hoop van harte dat daar een modus voor wordt gevonden die voor beide partijen werkbaar is.

2. Bent u van mening dat de activiteiten van Stichting Rookpreventie Jeugd zowel bijdragen aan het voorkomen dat jongeren beginnen met roken als aan het stoppen met roken?

2) Zie het antwoord op vraag 1.

3. Is het waar dat KWF Kankerbestrijding de subsidie aan TabakNee heeft stopgezet? Zo ja, wat is uw reactie daarop en bent u bereid uw invloed aan te wenden om ervoor te zorgen dat de subsidie voor TabakNee wordt gecontinueerd? Zo nee, kunt u dat toelichten?

3) Ik ga niet over het subsidiebeleid van KWF Kankerbestrijding.

4. Is het opzeggen van de samenwerking met Stichting Rookpreventie Jeugd (SRPJ) door de Alliantie Nederland Rookvrij niet te vergelijken met het ontslaan van de spits Messi bij Barcelona?

4) Zie het antwoord op vraag 1.

5. Wat is uw oordeel over de hoogst verbaasde en verontwaardigde reactie van de voorzitter van de vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, vaatchirurg en hoofd chirurgie de heer Legemate, waarin hij aangeeft dat de voortrekkers van de Stichting Rookpreventie Jeugd er in een paar jaar in geslaagd zijn het volkomen vastgelopen tabaksdossier weer in beweging te krijgen én dat zij een werkelijke mentaliteitsverandering in Nederland in gang hebben gezet rond de tabaksindustrie en tabaksgebruik?

5) Zie het antwoord op vraag 1.

6. Wat vindt u ervan dat de heer Italianer, als voorzitter van de Alliantie Nederland Rookvrij, de samenwerking tussen de Alliantie Nederland Rookvrij en Stichting Rookpreventie Jeugd opzegt terwijl blijkbaar niet alle partijen deze beëindiging steunen? Welk deel van de 155 bij de Alliantie Nederland Rookvrij aangesloten partijen staan achter het besluit van de voorzitter van de Alliantie Nederland Rookvrij? Is het juist dat het besluit volledig autonoom is genomen door het bestuur bestaande uit KWF, Hartstichting en Longfonds?

6) Ik ga niet over de besluitvorming van de Alliantie Nederland Rookvrij. Zie verder het antwoord op vraag 1.

7. Wat vindt u van het feit dat de Alliantie twee goed onderbouwde voorstellen van de SRPJ en het NTvG om te komen tot een Verslavingsfonds en een Vergunningstelsel zonder enig argument geweigerd heeft in te brengen in het Preventieoverleg? Zowel het verslavingsfonds als het Vergunningstelsel werden recent door de All Party Parliamentary Group on Smoking and Health als belangrijke hulpmiddelen beschouwd om het tabaksgebruik terug te dringen.

7) De voorstellen van Stichting Rookpreventie Jeugd en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde voor een verslavingsfonds en een vergunningstelsel zijn ingebracht en besproken in het overleg over het Nationaal Preventie Akkoord. Er was op dat moment onvoldoende draagvlak bij de deelnemers van het overleg voor deze voorstellen.

8. Kunt u deze vragen beantwoorden voor het algemeen overleg Preventie van 18 april 2019?

8) Het is niet gelukt deze vragen te beantwoorden voor 18 april 2019. Het algemeen overleg van 18 april had overigens de focus op medische preventie.

tags:  ANR | SRPJ | KWF | staatssecretaris | kamervragen