line
open brief 2-1

Nederlandse Vereniging voor Oncologie protesteert tegen uitsluiting SRPJ door KWF en Alliantie Nederland Rookvrij

vrijdag 29 maart 2019

In een open brief laat de Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVvO), een overkoepelende organisatie van 27 oncologische beroepsorganisaties, haar teleurstelling blijken over de ‘excommunicatie’ van Stichting Rookpreventie Jeugd door de Alliantie Nederland Rookvrij en het KWF. Namens het bestuur van de NVvO schrijft prof. Lukas Stalpers het volgende:

Open brief aan dagblad Trouw, Alliantie Rookvrij Nederland en KWF-Kankerbestrijding,

Met teleurstelling lazen wij in de Trouw van 26 maart 2019 het ontluisterende bericht dat de Alliantie Nederland Rookvrij de samenwerking heeft opgezegd met de Stichting Rookpreventie Jeugd met haar boegbeelden de longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker. Eerder dit jaar had KWF-Kankerbestrijding, een van de initiatiefnemers van de Alliantie, de subsidie aan de Stichting ingetrokken. KWF en de Alliantie hebben bezwaar tegen de activistische manier waarop De Kanter en Dekker het tabaksprobleem aan de kaak stellen. Het besluit van het KWF en de Alliantie om de twee ervaren en succesvolle kankerbestrijders buiten te sluiten zet kwaad bloed bij medische professionals en kankeronderzoekers. Het schaadt de bestrijding van tabaksmisbruik, de belangrijkste vermijdbare oorzaak van kanker. Eerder al heeft het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde bezwaar gemaakt tegen het monddood maken van de beide dappere dokters. Wij, de NVvO-Nederlandse Vereniging voor Oncologie, een overkoepelende organisatie van 27 oncologische beroepsorganisaties, sluiten ons bij de bezwaren van NTvG aan.

De NVvO vindt dat er maatschappelijke ruimte en financiële steun moet zijn voor beide methoden van bestrijding van tabaksgebruik: snelle effectieve acties via de media, scholen, kritische analyses op de website en bewustmakende acties zoals het proces van de Stichting Rookpreventie Jeugd tegen de tabaksindustrie, en, binnenskamers zoals KWF en de Alliantie het willen in diplomatiek overleg met Kamerleden, managers uit het bedrijfsleven en ambtenaren in Den Haag. Wij dringen erop aan dat de Alliantie de samenwerking met De Kanter en Dekker hervat, en dat het KWF hen financieel blijft steunen in hun onconventionele maar effectieve acties tegen het roken. Wij zijn graag bereid om tussen de partijen te bemiddelen.

met vriendelijke groet,

prof. dr. Lukas J.A. Stalpers
prof. dr. Gertjan Fleuren
Dorien van Benthem
dr. Mecheline van der Linden
dr. Sjoerd Hovenga
dr. Eleonora van Dorst
prof. dr. Leendert Looijenga
dr. Schelto Kruijff

De secretaris van de NVvO, prof. Lukas Stalpers, gaf vanochtend bij BNR Nieuwsradio een toelichting op de brief: ‘Haal de Kanter en Dekker terug!’ 

tags:  NVvO | ANR | KWF | antirookbeleid | tabaksbeleid