line

Staatssecretaris neemt rookramp niet serieus

zondag 21 april 2013

Den Haag, 12 april 2013. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, verantwoordelijk voor het rookontmoedigingsbeleid, maakt de agenda bekend van het Nationaal Programma Preventie. We lezen dat we sámen de schouders onder een gezonde leefstijl moeten zetten. En met het roken valt het wel mee.

In de nota staat dat steeds meer mensen chronisch ziek worden, mede dankzij een ongezonde levensstijl. Volwassen en kinderen worden te dik en lopen het risico dat ze suikerziekte krijgen. Onze jeugd drinkt teveel alcohol. Maar met het roken lijkt het volgens de samenstellers van deze nota wel mee te vallen. Daarover lezen we alleen: 'Met 26% rokers doen we het Europees gezien niet slecht, maar er valt ook zeker nog winst te behalen, met name ten aanzien van het ontmoedigen van jeugdroken.' In een voetnoot wordt nog opgemerkt dat volgens de Eurobarometer 2012 Nederland vierde in de rij is van EU-landen met 'de laagste rookprevalentie' waarmee bedoeld: het aantal mensen dat rookt.

Commentaar van de webredactie

Al eerder gaven we commentaar op de inspanningen van het ministerie van VWS om het voorkómen van ziekten op de kaart te krijgen. Maar de agenda die zojuist bekend is gemaakt, en die zelfs 'een vernieuwende beweging' op gang wil brengen, overtreft onze ergste verwachtingen. Het rookprobleem in Nederland wordt verdoezeld.  Met 26 procent rokers in Nederland doen we het niet slecht? Er zijn ook andere cijfers. Kijk je naar het aantal mensen dat aan longkanker overlijdt, dan ontstaat er een heel ander beeld. Dan blijkt dat Nederland qua aantal doden op plaats nummer 14 staat, net boven het Europees gemiddelde. Europees gezien doen we het qua aantal longkankerdoden dus gewoon slecht. Erger: kijk je naar het aantal vrouwen dat aan de gevolgen van longkanker overlijdt, dan staat Nederland zelfs in de Top Vijf. (Bron: OECD libary: Health at a glance : Europe 2012).

In de nota staat dat aan het jeugdroken nog wel wat kan worden verbeterd. Dat is, zachtjes uitgedrukt, een understatement. In Europa begint men gemiddeld te roken op 17.6 jaar, in Nederland is dat op 16.9 jaar en ons land staat daarbij op de vijfde plaats van boven.

Wie met droge ogen kan optekenen dat we het niet zo slecht doen met ruim een kwart van de bevolking dat rookt, ziet gemakshalve over het hoofd dat er volgens het Nationaal Kompas in 2011 bijna 19.000 mensen aan de gevolgen van tabak overleden. Waarbij de mensen die aan passief meeroken overleden, niet zijn meegeteld. Om maar te zwijgen van alle andere ellende, zoals de vele mensen met de longziekte COPD.

Probleem nog niet doorgedrongen

Het is tot de staatssecretaris nog niet doorgedrongen hoe ernstig het probleem is. We hebben niet de zoveelste beleidsnota of het opschalen van samenwerkingsverbanden nodig, maar maatregelen waarvan bewezen is dat die er toe doen, zoals het rigoureus terugsnoeien van de verkooppunten en het aanzienlijk verhogen van de prijs. Zolang de politiek blijft luisteren naar de tabaksindustrie en haar lobbyisten moeten we het stellen met slappe nota's die alleen maar de tabaksindustrie in de kaart spelen.

Om de nota te lezen klik hier.