line

VWS maakt werk van preventie

zondag 24 februari 2013

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft op aandringen van het CDA en D66 het parlement toegezegd om met een integraal Preventieprogramma te komen. Directeur-Generaal van VWS Paul Huijts heeft daartoe zijn preventieambtenaar Lejo van der Heiden gevraagd om het programma te trekken.

Commentaar van de webredactie:

Het is de staatsecretaris en de Kamerleden kennelijk ontgaan dat dit preventieprogramma er allang was. Preventieambtenaar Van der Heiden heeft gewoon weer de opdracht gekregen om een allesomvattend beleidsplan te maken. Van der Heiden gaat nu op herhalingsoefening, want al in 2008 meldde hij vol trots dat VWS voorstander was van een door iedereen gedragen preventiebeleid, waarbij de discussie zich vooral moet richten op de rol van de verschillende partijen en hoe gezamenlijk tot daadwerkelijke uitvoering te komen.(Bron: Nederlands Congres Volksgezondheid 2008. Workshop 12 – Kabinetsvisie 'Gezond zijn, gezond blijven' Van visie naar non-fictie!).Maar Van der Heiden is gewoon weer aan de gang gegaan.

In de nieuwsbrief van 13 februari 2013 van VWS zijn de 'nieuwe' plannen te lezen. Kort samengevat komt het hier op neer: ideeën uitwisselen met deskundigen, maatschappelijke organisaties in de zorg en daarbuiten (gemeenten, werkgevers, onderwijs) en andere departementen. Vervolgens, eind maart 2013, gaat het Nationaal Platform Preventie (NPP) met de eerste plannen naar de ministerraad. Daarna worden afspraken met allerlei betrokkenen gemaakt en komt er een uitgewerkt Nationaal Preventie Programma. Eind 2013 tenslotte gaat alles van start.

De buitenstaander vraagt zich af: wat is er sinds 2008 gebeurd toen exact dezelfde plannen binnen VWS werden gelanceerd? Waarom is er niets van de grond gekomen? Doordat het preventieplan pas eind 2013 van start gaat, heeft de tabaksindustrie precies wat ze graag wil. Uitstel.

Bertold Brecht dichtte al:

Ja, mach nur einen Plan!

Sei nur ein großes Licht!

Und mach dann noch'nen zweiten Plan

Gehen tun sie beide nicht.

Zie ook het artikel 'DG Paul Huijts zet misverstand recht'.