line

Kamervragen over inspecties leeftijdsgrens verkoop tabak

dinsdag 16 april 2013

'Controle op verkoop tabak stelt niks voor' kopte het Algemeen Dagblad van 12 april. Aanleiding voor dit nieuwsbericht was de reportage op TabakNee van Stella Braam die de zaak aan het rollen bracht. Waarna het D66- Kamerlid Pia Dijkstra vragen stelde aan staatsecretaris Martin van Rijn.

Pia Dijkstra stelde de volgende vragen die op 15 april 2013 werden ingezonden:

1. Wat is uw reactie op het bericht dat de controle op de verkoop van tabak aan jongeren onder de 16 jaar niks voorstelt? (Controle op verkoop tabak stelt niks voor', Algemeen Dagblad, 12-04-2013)

2. Klopt het bericht dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vorig jaar slechts 900 inspecties uitvoerde onder de 60.000 verkooppunten van tabak in Nederland? Zo ja, acht u dit voldoende voor adequaat toezicht? Zo nee, wanneer is dat volgens u wel het geval?

3. Kunt u vanaf 2003 een overzicht verschaffen van het aantal uitgevoerde inspecties, waarbij het aantal inspecties wordt uitgesplitst naar het type verkooppunt? Zo nee, waarom niet en hoe gaat u in dat geval de registratie verbeteren?

4. Klopt het bericht dat de controles zich vorig jaar vooral toespitsten op de horeca en dat de controles op supermarkten en benzinepompen achterbleven? Zo ja, is dat vanwege de toegenomen agressie die extra capaciteit vereist?

5. Hoeveel overtredingen van het leeftijdsverbod zijn er in 2012 geconstateerd en tot wat voor sancties hebben die geleid?

6. Op welke wijze wordt de inspectie van de tabaksleeftijd door de NVWA uitgevoerd? Worden er ook 'mystery shoppers' ingezet?

7. Uit hoeveel fulltime krachten bestaat het 'leeftijdsgrenzenteam'? Acht u het nodig dit team uit te breiden met het oog op het lage aantal leeftijdsinspecties?

8. Bent u bereid het aantal controles voor 2013 op te voeren? Zo ja, wat is uw streefcijfer?

9. Welke andere controlesystemen wilt u inzetten om de verkoop van tabak aan jongeren onder de 16 jaar te voorkomen? Bent u bereid te onderzoeken op welke wijze technische hulpmiddelen daarbij kunnen helpen?

10. Bent u bereid om te onderzoeken hoe het beperken van het aantal verkooppunten kan bijdragen aan het handhaven van de leeftijdsgrens voor roken?

11. Deelt u de mening dat een leeftijdsverhoging van 16 naar 18 jaar bij de verkoop van tabak geen enkele oplossing biedt, als de leeftijdsgrens van 16 jaar niet eens gehandhaafd kan worden?