line

DG Paul Huijts zet misverstand recht

dinsdag 09 april 2013

Op het ministerie van VWS is niet Lejo van der Heiden verantwoordelijk voor preventie en dus ook het tabaksdossier, maar directeur-generaal Paul Huijts. Het nieuwsbericht VWS maakt werk van preventie  leidde tot een misverstand dat Paul Huijts graag recht zet.

Paul Huijts schrijft in een e-mail aan longarts Pauline Dekker:

Om de structuur duidelijk te maken: ik ben eindverantwoordelijk voor preventie. In de meeste brede zin, dus ook het tabaksbeleid. Zie mijn LinkedIn profiel. Voor mij werken vijf directies, waaronder de directie voeding, gezondheidsbevordering en preventie. Daar valt drugs, alcohol, tabak, voeding en dergelijke onder. Lejo van der Heiden werkt bij een heel andere directie ( publieke gezondheid) en coördineert voor mij het schrijven van het preventieprogramma. Daarmee is hij niet eindverantwoordelijk voor preventie, dat ben ik. En met tabak heeft hij inhoudelijk al helemaal niets van doen. Hij schrijft en coördineert slechts een breed verhaal aan elkaar met bijdragen uit vele VWS - directies. Iedereen die hem kent zal dat kunnen bevestigen.

Vandaar mijn suggestie, dat als je een ambtenaar wilt aanpakken, je mij moet hebben.

groeten,

Paul

In ons nieuwsbericht hebben we nergens beweerd dat Lejo van der Heiden verantwoordelijk is voor het preventieprogramma, maar slechts gesteld dat hij de opdracht heeft gekregen om een allesomvattend beleidsplan te maken. Blijkbaar is toch, helaas, de indruk gewekt dat Van der Heiden het 'tabaksdossier' doet. De webredactie dankt Paul Huijts voor zijn uitleg.