line
survey preventieakkoord-1

Meerderheid Nederlanders steunt voorstellen in Preventieakkoord én nicotinereductie in sigaretten

zondag 21 oktober 2018

Uit het Peil.nl-onderzoek van Maurice de Hond van deze week blijkt dat tweederde van de Nederlanders wil dat de overheid stevige maatregelen neemt om het roken te ontmoedigen. Ruim de helft is voor verhoging van de prijs van sigaretten naar meer dan 10 euro. Ook is men voor rookvrije bedrijven en uitstal- en reclameverboden. Ook opmerkelijk: driekwart van de bevolking is voor het verminderen van het nicotinegehalte in sigaretten.

Door Frits van Dam

Hoewel het Nationaal Preventieakkoord nog niet zijn definitieve beslag gekregen heeft, is er toch al voldoende van naar buiten gekomen. Maurice de Hond vroeg op verzoek van de Stichting Rookpreventie Jeugd en TabakNee in zijn Peil.nl-onderzoek van 18 oktober 2018 naar de mening van de Nederlandse kiezer. Voor vrijwel alle maatregelen die voorgesteld worden in het Preventieakkoord is een ruime meerderheid. Alleen rookruimtes hoeven van een meerderheid van de bevolking niet te verdwijnen. Maar meest opvallend is dat er een stevige meerderheid is van 57 procent van de bevolking die voor een rigoureuze verhoging is van de prijs van sigaretten tot 10 euro of zelfs meer.

Bent u voor deze voorstellen in het concept Preventieakkoord om tabaksgebruik tegen te gaan?

Voorgestelde maatregelen in het Preventieakkoord Allen Rokers Niet-rokers Ooit gerookt
Streven van de overheid om stevige maatregelen te nemen om het roken te ontmoedigen 69% 39% 79% 71%
Prijs van een pakje sigaretten verhogen naar meer dan 10 euro per pakje 57% 19% 70% 60%
Aparte rookruimtes verdwijnen 40% 21% 44% 45%
Alle bedrijven rookvrij worden 67% 35% 77% 71%
Niet meer roken op schoolpleinen, speeltuinen en sportclubs 91% 84% 93% 91%
Sigaretten niet meer uitgestald worden in winkels 70% 52% 76% 72%
Geen enkele reclame voor gemaakt voor rookwaren 84% 79% 86% 84%

Rookvrije generatie

In het onderzoek werd ook gevraagd of men dacht dat er met deze maatregelen in 2040 een generatie opgroeit die nooit geconfronteerd is met sigaretten of andere rookwaar. Dat blijkt maar 19 procent van het totaal aantal respondenten aannemelijk te vinden. De rookvrije generatie is zo gezien in de ogen van de bevolking niet echt kansrijk.

Denkt u dat in 2040 een generatie zal opgroeien die nooit geconfronteerd is met sigaretten of andere rookwaar?

  Allen Rokers Niet-rokers Ooit gerookt
Ja 19% 6% 21% 22%
Nee 69% 81% 68% 65%
Weet niet/geen antwoord 12% 13% 11% 11%
  100% 100% 100% 100%

Roken verbieden?

Voor de meest radicale maatregel (die trouwens niet in het Preventieakkoord staat), het verkopen sigaretten helemaal verbieden, is maar een kwart van de bevolking geporteerd. Rokers (26%) en niet-rokers (30%) denken hier ongeveer hetzelfde over.

Vindt u dat de overheid het roken helemaal zou moeten verbieden?

  Allen Rokers Niet-rokers Ooit gerookt
Ja 26% 15% 30% 25%
Nee 67% 82% 63% 66%
Weet niet/geen antwoord 7% 3% 7% 9%
  100% 100% 100% 100%

Nicotinereductie

In het Preventieakkoord wordt geen aandacht besteed aan het product ‘tabak’ zelf. Een sterke verlaging van het wettelijk toegestane nicotinegehalte is een zinnige maatregel om ervoor te zorgen dat jongeren niet verslaafd raken. In de Verenigde Staten wordt een dergelijke maatregel bestudeerd door de Food and Drug Administration (FDA).
In een groot Canadees onderzoek onder rokers werd gevraagd wat zij ervan zouden vinden als het nicotinegehalte sterk verlaagd werd om sigaretten minder verslavend te maken. Niet minder dan 70 procent van de rokers vond dat een goed idee.

In sommige landen wordt gesproken over maatregelen waarbij de overheid de industrie oplegt om het nicotinegehalte in sigaretten fors te doen verminderen. Zou u daarvoor zijn?

  Allen Rokers Niet-rokers Ooit gerookt
Ja 74% 72% 75% 75%
Nee 14% 15% 12% 15%
Weet niet/geen antwoord 12% 14% 13% 10%
  100% 100% 100% 100%

Dezelfde vraag werd ook in het Peil.nl-onderzoek gesteld. De resultaten kwamen vrijwel overeen met het Canadese onderzoek. 74 procent van de Nederlandse bevolking is ervoor om het nicotinegehalte fors te verminderen. Het maakt hierbij niet uit of men nog rookt, niet rookt of ooit gerookt heeft.

Op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat er in ieder geval meer dan voldoende draagvlak is onder de Nederlandse bevolking voor de meeste maatregelen die in het concept-Preventieakkoord naar buiten zijn gekomen. En nogal verrassend: een grote meerderheid van de bevolking (rokers en niet-rokers) is ervoor om het nicotinegehalte in sigaretten fors te verminderen.

De uitkomst van het onderzoek van De Hond werd zondag 21 oktober al op diverse nieuwssite besproken, waaronder het AD en Medisch Contact.

 

tags:  Preventieakkoord | rookpreventie | preventie | antirookbeleid | tabaksontmoediging