line
altria shares falling-1

Tabaksaandelen opnieuw omlaag na aankondiging FDA-onderzoek

maandag 19 maart 2018

De Amerikaanse Food and Drug Administration, belast met de handhaving van de tabakswet en de bescherming van de volksgezondheid, onderzoekt of ze het toegestane nicotinegehalte in tabaksproducten drastisch kan verlagen. Zo worden de producten minder verslavend en zal het aantal doden sterk verminderen.

Door de webredactie

Ieder jaar sterven er in de Verenigde Staten 480.000 mensen aan de gevolgen van tabaksgebruik. Daarmee is 300 miljard dollar gemoeid aan kosten voor behandelingen én verloren arbeidsproductiviteit. Dat stelt Scott Gottlieb, commissaris bij de Food and Drug Administration (FDA), in een persbericht.

Minder nicotine

Vorige zomer maakte de FDA bekend met plannen te komen om roken verder te ontmoedigen. Een van die plannen was om te onderzoeken of ze via de wet tabaksfabrikanten kunnen verplichten het nicotinegehalte in sigaretten drastisch te verminderen. De maximale toegestane hoeveelheid nicotine in tabaksproducten zou zo laag moeten zijn dat de producten minder verslavend worden. En als tabak niet meer verslavend is, krijgen rokers geen trek meer in een sigaret, met als bijkomend gevolg dat de gezondheid niet meer in gevaar komt. Jongeren die met roken experimenteren, zouden ook niet meer verslaafd raken en hun leven lang aan de producten vastzitten.

Versnelde procedure

De FDA heeft nu een versnelde procedure in werking gezet om die maatregel verder te onderzoeken. Er is een online consultatie ingesteld. Betrokken partijen (gezondheidsexperts, maar ook de tabaksindustrie) kunnen daarmee tot 14 juni hun mening over de voorgestelde maatregel geven.

Ook in Nederland bestaan dergelijke internetconsultaties. Op die manier werd bijvoorbeeld nog naar de mening van belanghebbenden gevraagd rond de wijziging van de Tabakswet voor het instellen van een displayban (het afdekken van tabaksproducten in de schappen). Het verschil is dat de tabaksindustrie nadrukkelijk niet werd uitgenodigd mee te doen. Nederland heeft het internationale antirookverdrag FCTC ondertekend, waarin staat dat de invloed van de tabaksindustrie buiten de deur moet worden gehouden als er nieuw antirookbeleid gemaakt wordt. De VS is een van de weinige landen die het FCTC-verdrag niet heeft ondertekend.

Weg handel

Tabaksfabrikanten zijn hoogstwaarschijnlijk tegen het voorstel, omdat rokers die niet aan hun producten verslaafd zijn simpelweg stoppen met roken: weg handel. Volgens De Telegraaf kregen de tabaksaandelen op de beurs bij bekendmaking van het FDA-nieuws opnieuw een tik. Dat gebeurde in juli ook al, toen de FDA voor het eerst haar plannen bekendmaakte. De aandelen van Altria, het moederbedrijf van PMI, zakten toen van 74 naar 65 dollar, maar daarna volgde een geleidelijke stijging. Nu zijn de aandelen weer verder gezakt en staan op 63 dollar. 

tags:  gezondheidsschade | volksgezondheid | rookverslaving | verslaving | nicotine