line
no deal-1

EPHA roept Brussel op om niet met Latijns-Amerika over tabak te onderhandelen

maandag 21 mei 2018

De Europese Unie is bezig een handelsverdrag te sluiten met Mercusor, een groep Latijns-Amerikaanse landen. De European Public Health Alliance (EPHA) heeft een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat tabakslobbyisten invloed op het verdrag uit proberen te oefenen. EPHA roept Brussel op om de volksgezondheid voor te laten gaan en tabak uit het verdrag te halen.

Door de webredactie

“We roepen de EU op om publiekelijk afstand te nemen van haar houding ten opzichte van tabak en tabak te laten vallen als een ‘interessegebied’ in haar onderhandelingen met Mexico en Mercosur (een groep Latijns-Amerikaanse landen waaronder Brazilië, Uruguay, Paraguay en Argentinië, - red.).”, schrijft de European Public Health Alliance (EPHA) aan de Eurocommissaris voor Handel Cecilia Malström en Eu Vice-President Frans Timmermans. Ook roept EPHA de EU op om tabakslobbyisten uit te sluiten, omdat die proberen invloed uit te oefenen op beleidsposities van internationale handel.
De brief is mede ondertekend door de Campaign for Tobacco-Free Kids, de Healthy Latin American Coalition (CLAS), de InterAmerican Heart Foundation en de NCD Alliance.

Ongezonde handel

De EPHRA baseert haar oproep op een rapport met de titel Unhealthy Trades, waarin ze negen onderwerpen heeft geanalyseerd die in de onderhandelingen tussen de Europese Unie en Mercusor spelen en die nadelig zijn voor de volksgezondheid. Tabak vormt een van de grootste gezondheidsrisico’s.
Dat tabak deel sowieso uitmaakt van de onderhandelingen, maakt volgens het rapport duidelijk dat de Europese Commissie haar verplichting negeert om gezondheid en welbevinden te beschermen en zich laat beïnvloeden door de tabaksindustrie.

Handelsverdragen als lobbystrategie

De EPHRA waarschuwt Brussel dat tabaksfabrikanten eerder al gebruik hebben gemaakt van handelsverdragen om anti-rookwetgeving tegen te houden. Dat probeerde ze bijvoorbeeld met een handelsverdrag tussen Zwitserland en Uruguay wat uiteindelijk resulteerde in een jarenlange juridische strijd, waarna Uruguay in het gelijk werd gesteld. Ondanks de winst voor Uruguay, leverde het veel vertraging op in de invoering van anti-rookmaatregelen in Uruguay.

Kwalijke gevolgen

Nina Renshaw, Secretaris General van EPHA, stelt in haar brief aan de EU dat door in de onderhandelingen ook tabak mee te nemen, de EU haar handelspartners (in dit geval de Latijns-Amerikaaanse landen van Mercosur) uiteindelijk opscheept met de kwalijke gevolgen van tabaksgebruik voor de gezondheid van haar burgers. Renshaw vindt daarom dat Eurocommissaris Malström, die de onderhandelingen voert, in de gaten houden moet worden, “omdat zij ten koste van de volksgezondheid de belangen van de tabakslobby voor laat gaan.”

tags:  Europese Commissie | lobbyist | tabakslobby | Europa | EU | tabaksindustrie