line
kamervragen heets-1

CU en SP stellen Kamervragen over heatstick

woensdag 21 juni 2017

Carla Dik-Faber (CU) en Nine Kooiman (SP) hebben Kamervragen gesteld aan demissionair staatssecretaris van Rijn over de schadelijkheid van de heatstick en over de voortgang rond het onderzoek naar een autorisatiesysteem voor tabaksproducten.
Door de webredactie

Onlangs bleek uit onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of the American Medical Association (JAMA), dat de heatstick schadelijk voor de gezondheid is. Met dit nieuwe tabaksproduct van Philip Morris claimt de tabaksgigant rokers een nieuwe, ‘minder schadelijke’ manier te bieden om aan hun nicotine te komen. Maar het onderzoek toont aan dat er dezelfde kankerverwekkende stoffen in zitten als in gewone tabaksproducten. Ook is er over de gevolgen voor de gezondheid bij langdurig gebruik nog niets te zeggen. Je zou dus kunnen zeggen dat Philip Morris experimenteert met zijn klanten die de heatstick in gebruik nemen: alles om de aandeelhouders tevreden te stellen.

Autorisatiesysteem

Eerder nam de Tweede Kamer een motie aan waarin de staatssecretaris werd opgeroepen om te laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een autorisatiesysteem voor nieuwe tabaksproducten. De afwezigheid van zo’n systeem zorgt er voor dat tabaksfabrikanten telkens weer een nieuw product op de markt brengen ten koste van de consument en dat de overheid er, te laat, achteraan hobbelt met wetgeving om te trachten de schade nog enigszins te beperken.
In de Verenigde Staten moeten tabaksfabrikanten wel toestemming vragen aan de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor ze een nieuw product op de man mogen brengen. De FDA heeft over de heatstick nog geen besluit genomen, dus is het product daar nog niet op de markt.

Wel voor voedingsmiddelen

In Nederland ontbreekt zo’n toestemmingssysteem voor nieuwe tabaksproducten. Vreemd, want als het om voedingsmiddelen gaat, ondersteunt het Bureau Nieuwe Voedingsmiddelen (onderdeel van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) het ministerie van VWS die toestemming moet geven om het op de markt te brengen. Anders dan een nieuw tabaksproduct ligt een nieuw yoghurtje niet zomaar in de schappen, maar moet er aan allerlei voorwaarden worden voldaan. Er moet bijvoorbeeld duidelijk zijn wat de impact van het product op de gezondheid van de mens is. En er moeten gegevens over veiligheidsonderzoek met mensen worden aangeleverd.
Het is duidelijk dat Philip Morris daar in de verste verte niet aan zou kunnen voldoen met de heatstick omdat lange termijn onderzoek (de gevolgen voor de gezondheid na een gebruik van bijvoorbeeld twintig jaar) niet beschikbaar is. Philip Morris boft wat dat betreft dat nieuwe tabaksproducten niet goedgekeurd hoeven te worden.

Kamervragen

Kamerleden Carla Dik Faber (CU) en Nine Kooiman (SP) vinden de huidige situatie kennelijk ook scheef en hebben Kamervragen gesteld over de schadelijkheid van de heatstick en de voortgang rond het onderzoek naar een autorisatiesysteem. De vragen vindt u hieronder integraal:

1. Kent u het product IQOS/HEETS heatstick van Philip Morris?

2. Wat vindt u van de claim van Philip Morris dat deze sigaret minder schadelijk voor de volksgezondheid zou zijn? Kunt u uw antwoord toelichten?

3. Is deze claim van Philip Morris wetenschappelijk onderbouwd door onafhankelijke instituten en op basis van onafhankelijk productonderzoek? Zo ja, op welke wijze en door welke instantie?

4. Is, indien dit onderzoek heeft plaatsgevonden, daarbij ook rekening gehouden met de schadelijke gevolgen van tabaksproducten op de langere termijn? Klopt het dat Philip Morris zelf alleen onderzoek heeft gedaan naar de effecten voor de volksgezondheid over een periode van enkele weken?

5. Wat vindt u van het artikel in het Journal of the American Medical Association (JAMA) dat laat zien dat de heatstick kankerverwekkende stoffen bevat? Deelt u ons standpunt dat de heatstick daarmee een tabaksproduct met hetzelfde risicoprofiel als de gewone sigaret?

6. Herinnert u zich de aangenomen Kamermotie van de leden Van Gerven, Dik-Faber en Volp over het onderzoek naar de mogelijkheden voor het instellen van een goedkeuringsprocedure voor nieuwe soorten tabaksproducten? Kunt u aangeven wat de stand van zaken van uitvoering van deze motie is?

7. Deelt u ons standpunt dat het ontbreken van afschrikwekkende plaatjes op de heatstick een overtreding van de Tabaks- en rookwarenwet is? Zo nee, waarom niet?

8. Wat vindt u van het feit dat de Amerikaanse Food and Drug Administraton (FDA) nog steeds geen beslissing heeft genomen over toelating van de heatstick op de Amerikaanse markt en dat dit product in Australië en Nieuw-Zeeland verboden is? Zou Nederland dit voorbeeld moeten volgen? Zo nee, waarom niet?

 

tags:  autorisatiesysteem | heatstick | politiek | kamervragen | onderzoek