line
displayban

Tweede Kamer wil een displayban en verkenning van autorisatiesysteem nieuwe tabaksproducten

donderdag 26 januari 2017

Door stemming op een aantal moties in de Tweede Kamer is er besloten dat er displayban gaat komen voor tabaksproducten. Ook is de regering gevraagd te verkennen of het mogelijk is om een autorisatiesysteem voor nieuwe tabaksproducten in te voeren.
Door de webredactie

Het hing al een tijd in de lucht. De brancheverenigingen van tabaksverkopers hadden de gelegenheid zelf met een convenant te komen voor een displayban, waardoor tabaksproducten uit het zicht moeten worden verkocht. Men hoopt dat er zo een minder aanlokkelijke werking vanuit zal gaan. De tabaksverkopers konden het maar niet eens worden over het convenant.

Eerder werd al een motie aangenomen van Kamerleden Dik Faber (CU) en Volp (PvdA), waarin gesteld werd dat als er geen convenant lag vóór 15 december jl., de Kamer over moest gaan tot het maken van wetgeving. De deadline werd niet gehaald. Op 24 januari heeft de Tweede Kamer met een meerderheid (VVD, PVV, en wat minipartijen stemden tegen) opnieuw een motie aangenomen van Dik-Faber en Volp met daarin de wetgevende tekst voor een displayban, die nog verder moet worden gespecificeerd door het kabinet. De tekst van de motie laat wel wat ruimte om bijvoorbeeld tabaksspeciaalzaken gedeeltelijk te ontzien bij het verbod.

Goedkeuringsprocedure

Tevens nam de Tweede Kamer een motie aan van SP-lid van Gerven waarin hij de regering verzoekt “onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het instellen van een goedkeuringsprocedure voor nieuwe soorten tabaksproducten”.
Er komen namelijk nog steeds nieuwe producten op de markt die schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Van Gerven vindt dat de consumenten beter beschermd kunnen worden als nieuwe soorten tabaksproducten “verplicht onderhevig moeten zijn aan een goedkeuringsprocedure voordat ze op de markt komen”. Frits van Dam, hoofdredacteur van TabakNee, pleitte hier ook al voor in een opiniestuk op deze site. 
Een meerderheid van onder meer PvdA, CDA, SP, GroenLinks, CU stemde voor. VVD, PVV, D66, SGP en andere kleine partijen stemden tegen. Hoe lang de regering de tijd heeft om een goedkeuringssysteem te onderzoeken is niet duidelijk.

Verworpen

De Tweede Kamer heeft ook twee moties van Van Gerven verworpen. Er komen vanuit de overheid geen heldere criteria voor de eigen registratiesystemen waar producenten en importeurs hun waar in moeten registreren. Ook zal er geen verbod komen op smaaktoevoegingen aan e-sigaretten.

Aangehouden

Ten slotte is een motie van Van Gerven (SP) aangehouden, wat betekent dat er op een later moment op gestemd zal worden. Deze motie gaat over een verbod op de online verkoop van tabaksproducten, e-sigaretten zonder nicotine en kruidensigaretten. De verkoop via internet zou het makkelijker maken voor jongeren om aan deze producten te komen. Wanneer de Tweede Kamer hierover wel gaat stemmen is nog onduidelijk.

tags:  autorisatiesysteem | vergunning | displayban