line
pme-1

Stoppen met beleggen in tabak geen heikel punt voor pensioenfonds metaal en elektra

donderdag 04 mei 2017

PME, het pensioenfonds dat de oudedagsvoorziening beheert van metaalbewerkers tot en met elektrotechnici, belegt niet langer meer in tabak. Het bestuur was er snel uit, toen bleek dat deelnemers en gepensioneerden van de tabaksbeleggingen af wilden.
Door de webredactie

Het besluit werd 26 april o.a. op de website Pensioen Pro bekend gemaakt. PME, Pensioenfonds van de bedrijfstak Metalektro, beheert een vermogen van 45 miljard en is daarmee één van de grootste pensioenfondsen van Nederland. PME is met deze beslissing het vierde grote fonds dat makers van rookwaren op de zwarte lijst plaatst. Eerder stopten het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, het Pensioenfonds Medisch Specialisten en het Pensioenfonds voor huisartsen.

Verantwoord beleggen

Volgens voorzitter van het uitvoerend bestuur Eric Uijen, ligt deze beslissing in het verlengde van het aangescherpte ESG (‘Environmental, Social, Governance’-) beleid van het pensioenfonds. “We zijn al tien jaar bezig met verantwoord beleggen”, zegt Uijen op de website van Pensioen Pro.

Geen heikel punt

Heeft het bestuur heftige discussies gevoerd over dit besluit? “Nee, het was geen heikel punt in ons bestuur”, antwoordt Manager Communicatie Gerda Smits desgevraagd. “Het bestuur vindt het heel belangrijk dat deelnemers en gepensioneerden zich herkennen in het beleid van het fonds. Het bestuur heeft daarom vooruitlopend op de aanscherping van het beleid met deelnemers en gepensioneerden gesproken. Uit die gesprekken is de uitsluiting voortgekomen.”

Niet 100%

Met ingang van dit jaar sluit PME bedrijven uit waarvan minimaal 75 procent van de omzet is gerelateerd aan tabaksproducten. Waarom niet 100 procent? “Het gaat om 75 procent van de omzet afkomstig van de productie van tabak. Alle tabaksproducenten zijn daarmee dus uitgesloten”, aldus Smits.
Het fonds wil niet zeggen voor hoeveel geld er tot op heden in tabak was geïnvesteerd. Op de uitsluitingslijst van PME prijkt tabak nu in ieder geval in het verboden lijstje, tussen de clusterbommen, nucleaire bommen en chemische en biologische wapens. 

Nu steeds meer pensioenfondsen tabak taboe verklaren, is het nog ongeloofwaardiger dat ABP halsstarrig in tabak blijft investeren

tags:  tabaksinvestering | tabaksaandeel | pensioenfonds | pensioenfondsen