line

Melvin Ruigrok: Hollandse tabaksheld in Engeland

vrijdag 07 februari 2014

De Nederlander Melvin Ruigrok is door Imperial Tobacco uitverkoren tot verzetsleider in de strijd tegen de plannen voor uniforme sigarettenverpakkingen in de UK.

In het Verenigd Koninkrijk wordt gediscussieerd over "plain packaging", uniforme verpakkingen voor tabak, zoals die in Australië al zijn ingevoerd: alle tabaksverpakkingen zien er eender uit, met afschrikwekkende foto's erop en met de merken in dezelfde kleine letters vermeld. Om te voorkómen dat de sigaretten in Engeland hetzelfde lot treft als in Australië, is de Nederlander Melvin Ruigrok eind januari 2014 ingevlogen als de nieuwe general manager voor UK (en Ierland). Hij moet de lobby tegen de uniforme verpakkingen gaan leiden.

Ruigrok studeerde aan De Rotterdam School of Management (voorheen bekend als de Faculteit der Bedrijfskunde), de internationale businessschool van de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Hij liep eerst een jaar stage bij ABN Amro en was van 1997 tot 1999 management trainee bij Coca-Cola.

Vrouwvriendelijke shag

Volgens zijn LinkedIn-profiel werd hij in 2003 National Sales Manager bij Imperial Tobacco Nederland. Zijn naam duikt echter al eerder op in regionale kranten. In 2001 bemoeide hij zich als productmanager van de tabaksfirma met het "vrouwvriendelijker" maken van de verpakkingen van de Drum-shag. "Door de langere flap valt er geen tabak meer in de tas", aldus Ruigrok in de Leeuwarder Courant van 16 november 2001. Nog eerder figureerde hij in het Dagblad van het Noorden, in een artikel van 23 juni 2000. Namens Imperial Tobacco was hij verantwoordelijk voor de gastvrouwen van de racemanifestatie in Assen. Ruigrok tot de verslaggever: "Ieder jaar sta ik weer verbaasd over de kwaliteit van de dames."

In februari 2007 brak Ruigrok internationaal door als Trade Marketing Manager voor Imperial Tobacco in Spanje. Daarna trok hij oostwaarts – op 1 oktober 2008 werd hij Market Manager van de tabaksgigant in Tsjechië – om in augustus 2011 General Manager van Imperial Tobacco in Australië / Nieuw-Zeeland te worden. Onder zijn bezielende leiding knokte zijn bedrijf tegen het Australische wetsvoorstel om uniforme verpakkingen voor tabaksproducten in te voeren. Ruigrok schroomde niet de High Court in te schakelen. Dat zal wel moeten, verkondigde Ruigrok 6 december 2011 in Australian Business News, "anders zou de Australische regering in staat zijn eenvoudig het intellectuele eigendomsrecht van legale bedrijven af te pakken." Ruigrok dreigde de regering dat het haar miljarden dollars zou gaan kosten aan schadevergoedingen en gerechtelijke kosten.

Veelomvattende ervaring

Ondanks dat de neutrale verpakkingen in het land van de kangoeroes zijn ingevoerd, heeft Ruigrok de lobby zeer goed gevoerd. Hij is verkozen om de sigarettenverpakkingen in Engeland te redden, vanwege zijn "veelomvattende ervaring uit de eerste hand", aldus een zegsman van de tabaksfirma in het artikel in het gezaghebbende online-blad The Grocer.

Ruigrok zal ook in de UK ongetwijfeld gaan dreigen met rechtszaken, juridische procedures en hoge schadevergoedingen. En als de Nederlandse overheid echt werk maakt van een tabaksontmoedigingsbeleid, kunnen we er vergif op innemen dat Ruigrok overgeplaatst wordt naar Nederland – om dat vuiltje in zijn geboorteland snel en grondig weg te poetsen.