line
piet huijben pmi-1

Piet Huijben, accountant in tabak met kop in het zand

Tabakspushers: de mensen

dinsdag 11 mei 2021

Piet Huijben, een accountant in business, zet zijn expertise al ruim 22 jaar in voor tabaksreus Philip Morris. Sinds kort is hij ‘manager projects finance’ bij Philip Morris International Holdings B.V., volgens NRC een ondoorzichtig bedrijf. Wie is deze man?

Door de webredactie

Hij ligt tevreden in een hangmat, genietend van de schone lucht in een mooie, rustige bergachtige omgeving. De profielfoto van Piet Huijben (1966) op zijn Facebook behoeft geen commentaar. We komen ook te weten dat hij in Tilburg is geboren, dat hij van hardlopen houdt en fan is van PSV. Een van zijn favoriete quotes luidt: “Ieder heeft recht op zijn eigen problemen”. Dat klinkt wrang uit de mond van een financieel expert die zich ruim 22 jaar inzet voor de dodelijke tabaksindustrie. Hebben rokers ‘recht’ op vroegtijdig overlijden en ernstige ziekten? Huijben noemt zichzelf onbeschroomd een “experienced Finance Manager with a demonstrated history of working in the tobacco industry […]”.

Deloitte & Touche

Huijben studeerde aan de heao in Breda en rondde later een postdoctorale studie EDP Auditing af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In de tussentijd werkte hij ruim 9 jaar als manager bij Deloitte & Touche in Breda, een internationaal consultancybureau (dat met enige regelmaat klussen van de tabaksindustrie aanneemt).

In februari 1999 begint Huijben zijn loopbaan in de tabaksindustrie als manager Internal Audit bij Philip Morris Holland B.V. Sindsdien bekleedt hij diverse financiële functies bij het Philip Morris-concern (PMI). In februari 2013 wordt hij hoofd van de afdeling financiën voor PMI in het Italiaanse Bologna. Daarna keert hij terug naar Nederland en wordt hij manager Tax Projects bij PMI in Bergen op Zoom, een functie die hij tot december 2020 bekleedt.

Werkzame personen: nul

Sinds 1 januari dit jaar, zo laat Huijben via Facebook en LinkedIn weten, is hij manager Projects Finance bij Philip Morris International Holdings B.V. Wat is dit voor bedrijf? De Kamer van Koophandel verschaft slechts summiere informatie: het is een “Holding – financieringsmaatschappij”, op 21 juni 2017 opgericht, zetelt in Bergen op Zoom. Bij deze financiële holding werkt niemand (“Werkzame personen: 0”) en de enig aandeelhouder is Philip Morris in de Verenigde Staten. Sinds 1 juni 2020 (dus niet per 1 januari 2021 zoals Huijben zelf heeft laten weten) is hij een van de drie bestuurders van deze bv. (De andere twee zijn Rudolph van Kleeff en Frans de Rooij.)

Tabaksreuzen warm onthaald in Zwitserland

Nog geen drie maanden later worden zowel Philip Morris International Holdings B.V. als Huijben zelf genoemd in een artikel in NRC over belastingontduiking door tabaksfirma’s, geschreven door het onderzoekscollectief The Investigative Desk. De titel luidt: ‘Tabaksreuzen worden warm onthaald in Zwitserland’. De strekking is dat de geldstromen van tabaksfirma’s (die graag belasting zouden ontwijken) sinds 2016 niet meer zijn te volgen: sinds dat jaar hoeven holdings van (ook) tabaksbedrijven slechts uiterst summiere informatie bij de Kamer van Koophandel aan te leveren, dankzij een wetswijziging die allerlei financiële rompslomp voor kleine bedrijven – ‘microbedrijven’ – wil voorkomen. Grote financiële holdings zijn óók microbedrijven, omdat er weinig mensen werken, doorgaans nul.

Mogelijke aanwijzing: Piet Huijben

We lezen in NRC dat Philip Morris International Holdings B.V. een belangrijke dochteronderneming is van tabaksgigant Philip Morris International (PMI) en dat deze bv mogelijk betrokken is bij belastingontwijking. Deze holding “staat in de pikorde boven de Zwitserse tak, en valt direct onder de Amerikaanse tak van de tabaksproducent. Stroomt in Zwitserland opgepot geld terug naar Nederland, om vervolgens de oceaan over te steken naar het hoofdkantoor in de Verenigde Staten? Het is niet te beoordelen, want de jaarverslagen zijn leeg. Mogelijke aanwijzing: een van de bestuurders van de dochteronderneming is Piet Huijben, ‘manager belastingprojecten’.”

Beroepseed afgelegd

Op zijn LinkedIn noemt Huijben zich een “strong finance professional being a NBA accountant in business”. Sinds 18 augustus 1993 is hij officieel ingeschreven als registeraccountant, een titel die beschermd is. Hij mag bijvoorbeeld jaarrekeningen controleren. Hij is ingeschreven bij het register van de NBA, de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, een bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en accountants-administratieconsulenten). Elke NBA-accountant moet een beroepseed afleggen, zo ook Huijben. Hij heeft onder andere verklaard dat hij handelt in het algemeen belang en dat hij integer zal zijn.

De vraag rijst of je als accountant verbonden aan een tabaksbedrijf zulke beloftes wel kan doen: het product waar Huijben voor werkt zorgt alleen al in Nederland voor 20.000 doden per jaar en vele honderdduizenden ernstig zieken. Zijn lidmaatschap van NBA verschaft deze doden en zieken een legitiem tintje.

Reactie NBA

De NBA heeft dit artikel gelezen en laat het volgende weten: “Het is aan elk individueel lid van de NBA om zelf te beslissen waar hij of zij werkzaam is. De eedaflegging dient als moreel kompas en is in lijn met het door alle accountants moeten voldoen aan de gedragscode, die aangeeft dat accountants geacht worden te handelen in het algemeen belang. Een accountant heeft zich daarnaast te houden aan een uitgebreid stelsel van gedrags- en beroepsregels.
Als een opdrachtgever of andere partij niet tevreden is over de werkzaamheden van een accountant, bijvoorbeeld omdat deze niet aan geldende kwaliteitseisen zou voldoen, kan tegen de betrokken accountant een klacht worden ingediend bij de Accountantskamer in Zwolle, de tuchtrechter voor het accountantsberoep.”

Reactie Piet Huijben

Huijben heeft gereageerd via de woordvoerder van PMI: “Dhr. Huijben geeft aan dat hij zelf nooit heeft gerookt. Hij is van mening dat mensen zelf een verantwoordelijkheid hebben voor de keuzes die ze maken. Roken is schadelijk en dat gegeven is welbekend. Als je niet rookt, begin dan niet. Als je wel rookt, stop dan. Als je niet stopt, laat je dan informeren over rookvrije alternatieven. Deze alternatieven zijn niet risicovrij. Ze bevatten onder meer nicotine en zijn dus verslavend. Maar voor rokers vormen ze een beter alternatief ten opzichte van de traditionele sigaret.
Uw insinuatie over vermeende belastingontwijking werpt Philip Morris International en dhr. Huijben verre van zich. PMI betaalt belasting in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in alle landen waar wij actief zijn, en waar mogelijk, in consultatie met de relevante belastingautoriteiten. In het boekjaar 2020 rapporteerde PMI wereldwijde winstbelasting van 2.4 miljard dollar, hetgeen een effectief belastingtarief van ongeveer 22% vertegenwoordigt, vrijwel gelijk aan het gemiddelde OECD tarief van 23%.
Tot slot ziet dhr. Huijben niet in waarom hij zijn beroepseed als accountant niet zou kunnen verenigen met het werken voor een bedrijf dat zich houdt aan alle geldende wet- en regelgeving.”

tags:  belastingontduiking | PMI | lobbyist van de maand | lobbyist | tabakslobby