line

algemene introtekst de argumenten van de industrie

De tabaksindustrie lijkt een dubieuze organisatie. Zelf ziet zij dat anders. We laten de tegenpartij uiteraard graag aan het woord.