line
australische retailers zwijgen over tabakssponsoring-1

Australische retail-lobbyisten stil over tabakssponsoring

Kort buitenlands nieuws

vrijdag 24 november 2023

Brancheorganisaties van Australische tabakswinkeliers wilden in gesprek met senatoren over antitabaksmaatregelen niet vertellen of ze geld ontvangen van de tabaksindustrie. Verder in Kort buitenlands nieuws: ‘Sponsoring door de tabaksindustrie moet stoppen in China’ / Elke dag 150 nieuwe Britse kankerdiagnoses door tabak / Sterke toename e-sigaretverkoop aan jeugd in Wisconsin / Ghana gaat de strijd aan met tabaksgebruik.

Door de webredactie

Om een nieuwe wet met antirookmaatregelen goed te keuren, houdt de Australische Senaat hoorzittingen waarbij belanghebbenden hun visie op de wet mogen geven. De tabaksindustrie mag niet aan die zitting deelnemen, omdat de Australische overheid het internationale kaderverdrag FCTC van de WHO heeft ondertekend waarin staat dat de industrie op afstand gehouden moet worden als de overheid antirookbeleid maakt. Desondanks probeert de industrie via derden alsnog regelgeving te beïnvloeden. Zo kwam het dat de voorzitter van de Australian Association of Convenience Stores (AACS), Theo Foukkare, en de chief executive van Master Grocers Australia (MGA), David Inall, gevraagd werd of zij sponsoring van de tabaksindustrie hadden ontvangen en zo ja, hoeveel.

Lobbygroepen van tabaksverkopers staan erom bekend een verlengstuk van de tabaksindustrie te zijn (in Nederland is dat niet anders), dus het is belangrijk om te weten in hoeverre er sprake is van belangenverstrengeling. Zowel Foukkare als Inall weigerden antwoord te geven op de vraag, ze vonden dat het er niet toe deed. Uit de argumenten die ze aanvoerden tijdens de zitting bleek echter dat deze organisaties exact dezelfde woorden gebruiken als de tabaksindustrie. Nieuwe antirookwetgeving zal er volgens hen voor zorgen dat de illegale handel zal toenemen, een eeuwenoud argument dat de industrie te pas en te onpas uit de kast haalt om accijnsverhogingen en verkoopbeperkingen te bestrijden (ook dat is in Nederland het geval). Uiteindelijk hebben de Senatoren zowel Foukkare als Inall bevolen om zo snel mogelijk openheid van zaken te geven over de financiering van hun lobby.
Lees meer in The Guardian

‘Sponsoring door tabaksindustrie moet stoppen in China’

Chinese gezondheidsexperts vinden dat de Chinese overheid sponsoring door tabaksfabrikanten aan banden moet leggen en boetes moet uitdelen als de wet overtreden wordt. De overheid werkt aan een aanpassing van de wetgeving op donaties aan goede doelen. Volgens Wang Fan van het Fudan University’s Health Communication Institute hebben tabaksfabrikanten mazen in de laatste versie van deze wet (uit 2016) gevonden, waardoor ze als sponsor van evenementen van goede doelen alsnog kwetsbare groepen kunnen bereiken en beïnvloeden. Door programma’s te steunen die arme mensen helpen of door studenten financieel te sponsoren, ontstaat het idee dat tabaksfabrikanten het beste met de wereld voorhebben. Door hun imago op te poetsen, proberen ze zich beter voor te doen dan hun dodelijke producten rechtvaardigen. Mensen kunnen daardoor geloven dat die producten zo slecht nog niet zijn.

Li Kewei, verbonden aan de Chinese afdeling van de WHO, vindt dat het verbod op reclame en sponsoring ook voor e-sigaretfabrikanten moet gelden. Ook zij proberen met het ondersteunen van goede doelen, hun imago op te vijzelen. Of de Chinese overheid naar het advies gaat luisteren is niet bekend, maar lijkt niet waarschijnlijk. Uit onderzoek van Der Spiegel bleek in september dat de Chinese overheid nicotineverslaving onder haar bevolking juist aanmoedigt, ook omdat de grootste tabaksproducent van het land in handen is van de staat.
Lees meer bij Shine

Elke dag 150 nieuwe Britse kankerdiagnoses door tabak

Uit nieuw onderzoek van Cancer Research UK blijkt dat er in Groot-Brittannië elke dag 150 gevallen van kanker bij komen. In het onderzoek is gekeken naar hoeveel levensjaren verloren gaan aan kanker in zeven landen, het VK, de VS, Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. In deze landen sterven 1,3 miljoen mensen per jaar aan kanker door roken – wereldwijd zorgen tabak-gerelateerde ziekten jaarlijks voor 8 miljoen doden. In de zeven onderzochte landen is tabaksgebruik verantwoordelijk voor 20,8 miljoen verloren levensjaren door kanker. Door tabaksgebruik verder te ontmoedigen kan er enorme winst voor de volksgezondheid behaald worden.

“Antirookmaatregelen worden standaard slecht gefinancierd”, stelde Ian Walker, beleidsmaker bij Cancer Research UK. “En als een erkend leider op het vlak van volksgezondheid, kan de Britse overheid een belangrijke rol spelen door dit aan te pakken.”
Lees meer bij The Independent

Sterke toename e-sigaretverkoop aan jeugd in Wisconsin

Minderjarigen in de Amerikaanse staat Wisconsin kopen massaal e-sigaretten. Uit onderzoek blijkt dat de verkoop aan minderjarigen met 140 procent is toegenomen sinds 2019. Dat het om zo’n gigantische toename gaat, komt mede door de verwarrende wetgeving, stelt het Wisconsin Department of Health Services. De Amerikaanse federale wet heeft de tabaksleeftijd op 21 jaar gesteld, maar de wet in Wisconsin heeft die nog op 18 jaar staan. Hoewel de federale wet boven de lokale gaat, lijken tabaksverkopers de lokale aan te houden en verkopen e-sigaretten aan jongvolwassenen tussen de 18 en 21 jaar. Om een einde aan de verwarring te maken, moet de wet in de staat aangepast worden.
Lees meer bij WPR

Ghana gaat de strijd aan met tabaksgebruik

De Ghanese Food and Drugs Authority (FDA) heeft een vijfjarenplan gelanceerd dat tot in 2028 doorloopt om tabaksgebruik verder tegen te gaan. Ieder jaar sterven er 6.700 Ghanezen aan de gevolgen van tabaksgebruik. Het plan, The National Tobacco Control Strategy (NTCS), moet bestaande antirookwetgeving versterken door onder meer in te zetten op handhaving van het verbod op de verkoop van losse sigaretten. Ook moet er een nationaal register komen waarin alle verkooppunten van tabaksproducten geregistreerd staan, zodat die beter gemonitord kunnen worden.
Lees meer bij Graphic

tags:  vape-hype | kanker | kankerbestrijding | jongeren | e-sigaret | tabakslobby | tabaksindustrie | tabaksontmoediging