line
tabaksindustrie wil harm reduction op agenda cop10-1

Tabaksindustrie wil ‘harm reduction’ op agenda COP10

Kort buitenlands nieuws

vrijdag 13 oktober 2023

De tabaksindustrie is verontwaardigd dat ‘harm reduction’ niet op de agenda staat van de COP10, de jaarlijkse vergadering van landen die het FCTC-verdrag ondertekend hebben. De WHO waarschuwt voor inmenging van de industrie in de vergadering. Verder in Kort buitenlands nieuws: België verhoogt accijnzen en stelt bijsluiter verplicht / Australië overweegt een leeftijdsgebonden rookverbod.

Door de webredactie

De tabaksindustrie is verontwaardigd dat ‘harm reduction’ tijdens de COP10 van de FCTC niet op de agenda staat, zo blijkt uit een artikel in het vakblad voor de tabaksbranche Tobacco Reporter. De COP10 is de tiende editie van de Conference of the Parties, een bijeenkomst van 20-25 november in Panama City van alle partijen die het internationale kaderverdrag FCTC van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om tabaksgebruik terug te dringen hebben ondertekend. Volgens Tobacco Reporter negeert de WHO zo de gezondheidswinst die alternatieve tabaksproducten kunnen opleveren als rokers erop overstappen.

Tobacco Reporter baseert zich op de organisatie Knowledge Action Change (KAC), waarvan directeur Gerry Stimson zegt: “De weigering van de WHO en het FCTC-secretariaat om in te gaan op bewijsmateriaal uit meerdere landen die een versnelde daling van het aantal rokers hebben gezien is onwetenschappelijk en niet te rechtvaardigen.” De KAC is echter een organisatie die gesponsord wordt door de Foundation for a Smoke-free World, die op zijn beurt volledig door Philip Morris wordt gefinancierd. De term ‘harm reduction’ is een fabel van de nicotine-industrie waarmee zij tracht beleidsmakers te overtuigen om alternatieve tabaksproducten aan minder strenge regelgeving te onderwerpen. Philip Morris lobbyt ook fors om de ‘aanvallen’ van de WHO op e-sigaretten en andere alternatieve tabaksproducten te dwarsbomen, meldt The Guardian.

De ‘nieuwe en opkomende tabaksproducten’ staan wel degelijk op het programma van de COP10. Maar daarbij gaat het dan om de vraag hoe deze producten moeten worden beoordeeld en welke regels ervoor zouden moeten gelden. De conferentie besteedt verder aandacht aan de artikelen 9 en 10 van de FCTC, die gaan over de testmethodes van tabaksproducten en hoe daarover gerapporteerd moet worden.

Omdat de tabaksindustrie op alle mogelijke manieren tracht invloed uit te oefenen op het COP-overleg van de FCTC-ondertekenaars, waar het artikel in Tobacco Reporter een duidelijk voorbeeld van geeft, waarschuwt de WHO daar nu nog eens extra voor. Zij roept alle partijen expliciet op om de industrie op afstand te houden en geen geld of andere aardigheden van de industrie aan te nemen, om inmenging te voorkomen.
Lees de waarschuwing op fctc.who.int

België verhoogt accijnzen en stelt bijsluiter verplicht

De Belgische federale overheid verhoogt de accijns op tabaksproducten, waardoor er 50 miljoen euro extra in de schatkist zal komen. Wat dat voor de prijs van een pakje sigaretten betekent, kon de minister van Volksgezondheid niet zeggen, omdat dat afhankelijk is van de prijzen die tabaksfabrikanten uiteindelijk vaststellen. Er worden ook accijnzen ingevoerd voor alternatieve tabaksproducten zoals e-sigaretten. Verder wil de overheid dat er bijsluiters bij tabaksproducten komen, waarop alle gevaren van het gebruik terug te lezen zijn. De overheid zal de inhoud van de bijsluiters dicteren en de industrie draait voor de kosten van de bijsluiter op. De minister van Volksgezondheid heeft ook aangekondigd dat een verbod op wegwerp-vapes in de maak is. België hoopt zo het roken verder te ontmoedigen.
Lees meer bij Gondola

Australië overweegt een leeftijdsgebonden rookverbod

De Australische overheid overweegt een leeftijdsgebonden verbod op de aankoop van tabak in te stellen. De Australische minister van Volksgezondheid Mark Butler vertelde aan ABC dat hij ‘met interesse’ volgt hoe Nieuw-Zeeland en het VK hiermee omgaan. Nieuw-Zeeland heeft zo’n generatiegebonden verbod al geïntroduceerd voor iedereen geboren vanaf 2007. Het Verenigd Koninkrijk overweegt een verbod voor iedereen geboren vanaf 2009, zo liet de Britse premier Rishi Sunak onlangs weten. Zo’n generatiegebonden verbod bestaat eruit dat de leeftijdsgrens voor aankoop van tabak vanaf een bepaald moment elk jaar met een jaar wordt verhoogd. Zo ontstaat een rookvrije generatie, terwijl rokers die ouder zijn nog wel hun rookwaren kunnen blijven kopen.
Lees meer bij ABC

tags:  bijsluiter | COP10 | wegwerp-vapes | Wet Rookvrije Generatie | FCTC-verdrag | WHO | accijnsverhoging | e-sigaret | accijns | tabaksindustrie