line
imperial tobacco 2-2

Imperial Tobacco, deel 2: De toppers van de firma

dinsdag 11 november 2014

Imperial Tobacco is een van de grootste tabaksfabrikanten ter wereld en opereert ook op Nederlandse bodem, met een eigen fabriek in Joure. Wat voor bedrijf is het en wie zijn de kopstukken? In een 4-delige serie nemen we deze firma onder de loep. Deel 2: Wij stellen u graag voor aan haar toppers, Richard Neef, Wolbert Kamphuijs en Bart Alkemade.
Door de webredactie

Drie mannen besturen een hele trits Imperial bv's, zo blijkt uit de stukken van de Kamer van Koophandel. Het zijn Wolbert Kamphuijs, Richard Neef en Bart Alkemade. Zij staan aan het hoofd van Imperial Tobacco Holdings International BV, Imperial Tobacco Australia Holdings BV, Imperial Tobacco Holdings (Netherlands) BV, Van Nelle Holdings BV en Imperial Tobacco US Holdings BV. Neef en Alkemade zijn daarbij ook gevolmachtigd voor Imperial Tobacco Overseas Holdings Ltd die optreedt als houdster en financieringsmaatschappij voor de Nederlandse activiteiten van de groep bedrijven.

Bart Alkemade

Bart Alkemade (geboren 20-02-1965 in Breda) is de enige van de drie die met naam en toenaam wordt genoemd op de website van Imperial Tobacco Nederland. Alkemade is de General Manager. Volgens Alkemades LinkedIn-pagina is hij zelfs de General Manager Benelux van de tabaksgigant. Dat is hij geworden, zo blijkt uit een artikel in BN/De Stem van 4 december 2013, toen Imperial Nederland en Benelux werden samengevoegd.

Alkemade volgde het Stedelijk Gymnasium Breda en ging daarna naar de Erasmus Universiteit in Rotterdam om economie te studeren, gevolg door een master aan het Europa College te Brugge, zo blijkt uit het artikel in BN/De Stem. Hij is erg sportief ingesteld en lid van de zwemvereniging SNC2000. Daarnaast hij is ook lid van de Financiële Commissie van de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond.

Hij is ook medebestuurder van de SSI, de Stichting Sigarettenindustrie, die voor de gezamenlijke belangen lobbyt van drie van de vier grootste in Nederland opererende tabaksfabrikanten.

Opvallend is dat Alkemade nog altijd een eigen bedrijfje heeft in Breda: BaRo MarkITing bv. Volgens de Kamer van Koophandel is dit een organisatie-adviesbureau waar je terecht kunt voor managementadvies en interim-management. Alkemade is er enig bestuurder en aandeelhouder. Alkemade zegt over zichzelf dat hij een multiculturele en uiteenlopende ervaring heeft met marketing.

De tabakscarrière van Alkemade begon, voor zover is na te gaan, bij Imperials concurrent British American Tobacco (BAT). In 1997 werd hij hun general manager in Suriname en heeft tot 2007 in allerlei landen topfuncties voor BAT bekleed.

Alkemade weet dat tabak schadelijk is. Want tegen BN/De Stem zegt hij: "De mensen die tegen roken zijn vanwege de gezondheidsrisico's kan het niet ver genoeg gaan. Als het over gezondheid gaat, hebben ze natuurlijk gelijk. Roken brengt risico's met zich mee. Het is goed als mensen daarover geïnformeerd worden." Daarna merkt hij in het gesprek ook op: "Maar van de andere kant hebben mensen ook het recht om zelf een keuze te maken. Als ik wil roken, dan mag ik dat doen." In zijn familie heeft niemand bezwaren tegen zijn topfunctie: "Dat komt, omdat ik daar ook mijn kant van het verhaal kan vertellen. In de maatschappij is dat wel eens lastig, omdat het debat snel emotioneel kan worden."

Als het Financieele Dagblad hem 4 juli 2013 vraagt of hij morele bezwaren heeft tegen het verkopen van een schadelijk product, wijst hij op het feit dat tabak legaal is en zegt: "Dat volstaat voor mij."

Wolbert Kamphuijs

Van de verschillende Imperial Tobacco bv's is Wolbert Kamphuijs (geboren 15-12-1960 te Hengelo) dus een van de drie bestuurders. Kamphuijs zit er het langst: sinds 1 september 2007.Op zijn LinkedIn-pagina vermeldt hij deze functies niet.

Wel leren we op dit openbare online-profiel dat hij Director Client Services is bij de TMF Group (De Twentsche Trust-Maatschappij BV). TMF noemden we al in deel 1 als bestuurder van Imperial Tobacco Holdings International BV.

Kamphuijs studeerde van 1980 tot 1987 aan de Universiteit Utrecht.Hij volgde tal van vakken: "LLM, Banking, Corporate, Finance, and Securities Law." Op zijn LinkedIn noemt hij twee mensen tegen wie hij op kijkt: de excentrieke miljardair Richard Branson, de grondlegger van de Virgin Group. En Sander van 't Noordende die een baan heeft waarvan de titel begint en eindigt met hetzelfde woord: Group Chief Executive Products Operating Group bij Accenture.

Kamphuijs leidt volgens deze zakelijke pagina bij Equity Trust (dat later de TMF Group geworden is) in elk geval een team bedrijfsadvocaten en is gespecialiseerd in het opzetten van internationale structuren voor bedrijven. Hij heeft een achtergrond in financiële dienstverlening en tal van juridische en managementfuncties bij allerhande trustmaatschappijen.

Richard Neef

Over Richard Neef (geboren 18-12-1969 te Dalfsen) is weinig terug te vinden, behalve dat hij heeft gestudeerd aan de Nyenrode University en de Open Universiteit. Neef is factory controller en gaat dus over de fabriek. Al houdt hij er twee LinkedIn-pagina's op na en is hij op de ander Regional Financial Controller

Maart 2011 geeft Neef een interview aan VEMW, het kenniscentrum en de belangenbehartiger voor zakelijke energie- en waterverbruikers. Neef zegt erin dat de fabriek in Joure tot 2010 nog energie slurpte van Douwe Egberts, waarmee het voorheen verkleefd was. "Nu hebben we een eigen elektriciteitsaansluiting." Hij vertelt er ook nog iets over zichzelf: "Ik heb een bedrijfseconomische achtergrond. Ik let als Controller onder andere op de kosten." Tot zover meneer Neef.

Lees hier deel 1 om meer over het bedrijf Imperial Tobacco te weten te komen. In deel 3 noemen we meer belangrijke medewerkers. En in deel 4 kunt u een reactie verwachten van de tabaksfabrikant zelf.

Wilt u lezen over de concurrenten van Imperial Tobacco?
Klik hier voor British American Tobacco (BAT) - deel 1
Klik hier voor Japan Tobacco International (JTI) - deel 1
Klik hier voor Philip Morris International (PMI) - deel 1

tags:  imperial tobacco | lobbyist | tabakslobby | tabaksindustrie