line

Wanda de Kanter: ‘Overheid, kom eindelijk in actie voor rookvrije generatie!’

woensdag 31 augustus 2016

'Er rust een zware verantwoordelijkheid op de overheid om ervoor te zorgen dat het tabaksgebruik wordt teruggebracht', schrijft longarts Wanda de Kanter in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. De overheid moet zorgen dat de Rookvrije Generatie vanaf 2017 werkelijkheid wordt. Het draagvlak daarvoor onder kiezers is aanwezig, de kosten-batenanalyse is gemaakt en de te nemen stappen zijn bekend. Tijd voor actie.
Door de webredactie

Longarts Wanda de Kanter, voorzitter van de Stichting Rookpreventie Jeugd, stelt in haar artikel in het NTvG dat staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) het concept van de rookvrije generatie heeft omarmd, maar dat het nog de vraag is of hij daar ook naar gaat handelen. ‘Een concept omarmen is één, er ook naar handelen is twee’, schrijft ze.

De Kanter verwijst naar de situatie in Australië om te onderbouwen dat strenge maatregelen werkelijk effectief zijn. De Australische regering beschermt haar bevolking met maatregelen als ‘een flinke accijnsverhoging, het inperken van het aantal verkooppunten, een verbod op het uitstallen van rookwaren (‘display ban’) zodat tabak niet meer in de winkelschappen te zien is, en ‘plain packaging’ (dat is het verwijderen van merkuitingen van tabaksverpakkingen).’ In Australië ligt het percentage rokers dan ook rond de 12 procent (in Nederland is dat het dubbele).

‘In Nederland is het verhogen van de leeftijd waarop je tabak mag kopen aantoonbaar mislukt’, concludeert De Kanter dan ook. ‘Er is nauwelijks handhaving mogelijk op 30.000 verkooppunten. Meer dan 70% van de minderjarigen die tabak proberen te kopen, krijgt sigaretten gewoon mee. Dankzij kartelafspraken binnen het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de branchevereniging van de supermarktbranche en ‘food service’ in Nederland, wordt effectieve leeftijdscontrole voorkomen.’

Nieuwe generatie volledig rookvrij

Vandaar dat De Kanter zich hard maakt voor de Rookvrije Generatie, een campagne die in gang is gezet door de Alliantie Rookvrij Nederland. Het concept van deze campagne is dat kinderen geboren vanaf 2017 volledig rookvrij zullen opgroeien. Al voor hun conceptie moeten ouders stoppen met roken (‘Als je graag een baby wil, stop dan eerst met roken en daarna met de pil.’). Voor elke levensfase na de geboorte – van crèche tot middelbare school – moet vervolgens gezorgd worden dat de kinderen opgroeien in een omgeving waar familie, de oppas, crèche-leidsters en leraren niet rokend worden gezien. Ook in winkels moeten sigaretten buiten het zicht gehouden worden. Als deze kinderen volwassen worden in 2035 zijn ze zo nooit in de verleiding gekomen te gaan roken en zullen dat dan ook niet gaan doen.

Eerder al liet de Stichting Eindspel Tabak, die hetzelfde doel nastreeft, de kosten berekenen van een maatschappij mét en zonder tabak. Daaruit bleek dat roken de samenleving 30 miljard euro per jaar kost, grotendeels betaald door de rokers zelf.

Genoeg draagvlak

Tenslotte geeft De Kanter de overheid de argumenten waarom ze haar tot nog toe weinig overtuigende antitabaksbeleid nu wel zou willen aanscherpen. ‘Omdat er draagvlak is voor het concept. Uit een recente analyse door Maurice de Hond onder ruim 4000 kiezers blijkt er een meerderheid te zijn voor effectieve maatregelen. Door meer en betere voorlichting kunnen we de kennis over de schade van tabak vergroten, zodat Nederland doordrongen raakt van het feit dat tabak geen gemeengoed meer zou moeten zijn. Met een rookvrije generatie kunnen we de fout die decennia geleden gemaakt is – tabak toelaten tot de markt – voorgoed ongedaan maken.’

Het hele artikel is te lezen op www.stichtingrookpreventiejeugd.nl

tags:  rookvrije generatie | jeugd | rookverbod | tabaksbeleid