line

Amerikaanse FDA gaat nu ook over sigaren

maandag 18 juli 2016

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) vergroot haar bevoegdheden inzake tabak en krijgt per 8 augustus zeggenschap over alle tabaksproducten, inclusief sigaren, e-sigaretten en hookah-tabak. De sigarenindustrie, die tot nog toe onbelemmerd zijn gang kon gaan, staat op zijn achterste benen.
Door de webredactie

Tot nog toe reguleerde de FDA alleen sigaretten, shag en rookloze tabak, maar eerder dit jaar voltooide de dienst een regeling die haar gezag uitbreidt naar alle andere producten voor nicotine-afgite, waaronder e-sigaretten, alle sigaren, waterpijptabak, pijptabak en nicotinegels.

De FDA noemt de regeling zelf ‘een mijlpaal in consumentenbescherming’, waardoor zij voortaan alle nieuwe tabaksproducten die nog niet op de markt zijn kan testen, misleidende claims van tabaksproducenten kan helpen voorkomen, kan nagaan wat er in tabaksproducten zit en hoe ze gemaakt zijn en kan communiceren over de potentiële risico’s van de verschillende producten.

‘Kernbom onder sigarenindustrie’

Sigarenfabrikanten en –verkopers luiden ondertussen de noodklok. ‘De FDA heeft een kernbom onder de sigarenindustrie gelegd’, zei een sigarenfabrikant tegen een lokale nieuwssite. ‘Dit is de zwaarste regulering ooit aan een industrie opgelegd in de Amerikaanse historie.’

De nieuwe regels zorgen ervoor dat net als bij sigaretten is gereguleerd hoe sigaren worden gemaakt en verkocht. Alle productverpakkingen moeten daardoor bijvoorbeeld zijn voorzien van zes waarschuwingen. De industrie voert aan dat alle nieuwe regels haar een hoop omzet gaat schelen en dat ze bovendien overbodig zijn. De tabaksregulering is in die redenering immers gericht op preventie van tabaksgebruik onder jongeren en sigaren worden alleen door ouderen gerookt. Een lobbygroep, Cigar Rights of America, tracht het tij nog te keren.

In een reactie zei de FDA dat er echter geen enkele reden is om voor sigaren een uitzonderling te maken. Sigaren worden namelijk wel degelijk ook door jongeren en jongvolwassenen gerookt en alle sigaren bevatten schadelijke stoffen en het verslavende nicotine.

Nederland

In Nederland vallen sigaren van oudsher wel onder de tabakswet, maar recent is er in de wetgeving wel een uitzondering gemaakt voor sigaren. Sigaren zwaarder dan 3 gram hoeven geen afschrikwekkende foto’s op de verpakkingen op te nemen, zoals voor sigaretten en kleine sigaartjes (cigarilo’s) sinds 20 mei 2016 wel verplicht is. Staatssecretaris Van Rijn heeft tot die uitzonderling besloten omdat het aanbrengen van die afbeeldingen uitvoeringstechnisch moeilijk is en omdat slechts 4 % van de Nederlandser (toch nog 600.000 mensen) sigaren rookt.

In een Kamerdebat over de aanpassing van de tabakswet aan de nieuwe EU-Tabaksproductenrichtlijn heeft Van Rijn wel gezegd dat hij ‘het beleid misschien [gaat] heroverwegen’ als hij merkt dat het aantal jongeren dat sigaren rookt groeit. Hij zegde daarbij de Kamer toe dat het aantal jongeren onder de sigarenrokers gemonitord zal gaan worden. Juist omdat was geconstateerd dat cigarillo’s in populariteit groeien onder jongeren is besloten om die niet van de nieuwe regelgeving uit te zonderen.

Het RIVM stelde eerder dit jaar vast dat cigarillo’s sterk op sigaretten lijken en een mogelijkheid bieden om de nieuwe regels over smaaktoevoegingen aan tabak te omzeilen. In de nieuwe EU-Tabaksproductenrichtlijn staat immers niets over smaaktoevoegingen aan sigaren. Om die reden is het extra belangrijk dat deze producten voortaan ook grote gezondheidswaarschuwingen dragen.

De vraag blijft echter waarom grotere sigaren daarvan zijn vrijgesteld. Alsof de kleine groep gebruikers daarvan luchtigjes kan worden afgeschreven. Nederland zou er goed aan doen om het Amerikaanse voorbeeld te volgen en zich minder gelegen te laten liggen aan de ‘uitvoeringstechnische moeilijkheden’ van sigarenfabrikanten om een afbeelding op een sigarendoos te plakken.

  

tags:  sigaar | buitenland | tabaksindustrie | tabaksontmoediging